Онлайн реєстрація на додаткову сесію ЄВІ/ЄФВВ

Магістр


ПРОЦЕДУРА РЕЄСТРАЦІЯ ДЛЯ УЧАСТІ В ЄФВВ/ ЄВІ


Реєстрація на додаткову сесію ЄВІ та ЄФВВ

Реєстрація осіб, які бажають взяти участь у додатковій сесії ЄВІ та/або ЄФВВ (хто не зміг цього зробити під час основного періоду реєстрації) здійснюється Приймальною комісією НаУОА з 17 до 21 червня 2024 року..

Розподіл спеціальностей/освітньо-професійних програм для додаткової реєстрації вступників для складання ЄВІ та ЄФВВ відповідальними представниками Приймальної комісії НаУОА під час Вступної кампанії 2024

Спеціальність Освітня програма Відповідальний представник Приймальної комісії, який здійснює реєстрацію, його контакти
Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та національної безпеки Костів Ольга Мар’янівна
(відповідальна особа за реєстрацію на ЄВІ та ЄФВВ)

адреса електронної пошти:
olha.kostiv@oa.edu.ua

контактний телефон:
+380 (67) 597 97 76
ЄВІ
029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» ОПП «Інформаційна аналітика та комунікативний менеджмент»
032 «Історія та археологія» ОПП «Історія та археологія»
256 «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення та видами діяльності)» ОПП «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення та видами діяльності)»
ЄВІ та ЄФВВ
052 «Політологія» ОПП «Політологія»
281 «Публічне управління та адміністрування» ОПП «Публічне управління та адміністрування»
ОНП «Врядування, суспільна політика і комунікації»

291 «Міжнародні відносини,
суспільні комунікації та
регіональні студії»
ОПП «Міжнародні відносини»
ОПП «Євроатлантичні студії»
Навчально-науковий інститут соціально-гуманітарного менеджменту
ЄВІ
031 «Релігієзнавство» ОПП «Релігієзнавство»
034 «Культурологія» ОПП «Культурологія: проєктна діяльність»
035 «Філологія» 035.01 «Українська мова та література» ОПП «Українська філологія: літературні та мовнокомунікативні студії»
229 «Громадське здоров’я» ОПП «Громадське здоров’я»
ЄВІ та ЄФВВ
013 «Початкова освіта» ОПП «Початкова освіта»
053 «Психологія» ОПП «Психологія»
061 «Журналістика» ОПП «Журналістика»
Економічний факультет
ЄВІ+ЄФВВ
071 «Облік і оподаткування» ОПП «Облік і оподаткування»
072 «Фінанси, банківська справа,
страхування та фондовий ринок»
ОПП «Фінанси та бізнес-аналітика»
073 «Менеджмент» ОПП «HR-менеджмент»
ОПП «Менеджмент продажів та логістика»
122 «Комп’ютерні науки» ОПП «Управління проєктами»
Навчально-науковий інститут лінгвістики
ЄВІ
035 «Філологія» 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» ОПП «Language Mediation and TESOL»
035 «Філологія» 035.10 «Прикладна лінгвістика» ОПП «Комп’ютерна лінгвістика»
Навчально-науковий інститут права ім. І. Малиновського
ЄВІ та ЄФВВ
081 «Право» ОПП «Право»

Реєстрацію осіб, які бажають взяти участь у єдиному фаховому вступному випробуванні (ЄФВВ) та/або єдиному вступному іспиті (ЄВІ),  здійснюють приймальні комісії закладів вищої освіти за умови особистої присутності вступника / вступниці та/або дистанційно.

Консультацію можна отримати електронною поштою або телефоном. Їх заклади вищої освіти розмістять на сторінках приймальних комісій на своїх офіційних вебсайтах.

Реєстрація відбуватиметься за допомогою взаємодії двох сервісів, роботу яких забезпечують Державне підприємство «Інфоресурс» та Український центр оцінювання якості освіти.

Для успішної дистанційної реєстрації необхідно діяти за таким алгоритмом.

1. Сформувати комплект сканованих копій або фотокопій реєстраційних документів.

  • заповненої заяви-анкети для оформлення екзаменаційного листка зі своїм накладеним кваліфікованим електронним підписом;
  • документа, що посвідчує особу, зазначеного в анкеті-заяві;
  • документа, що підтверджує інформацію про  реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), або документа, що підтверджує причину невнесення до анкети-заяви інформації про РНОКПП;
  • документа про здобутий ступінь вищої освіти (для осіб, які завершили навчання в минулі роки);
  • довідки щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома у 2024 році;
  • фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника / вступниці (у форматі jpg або png, розмір фото не має перевищувати 1мб.);
  • медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створенні особливих (спеціальних) умов для проходження вступних випробувань). 

Заповнюючи заяву-анкету з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка, потенційні магістри мають указати населений пункт, у якому бажають пройти ЄФВВ та/або ЄВІ, назву іноземної мови, із якої бажають скласти ЄВІ та назву(-и) ЄФВВ (педагогіка та психологія, психологія та соціологія, економіка та міжнародна економіки, облік та фінанси, управління та адміністрування, політологія та міжнародні відносини, інформаційні технології). Для проходження ЄФВВ можна вибрати тестування не більше ніж із двох предметних спрямувань.

Вступник / вступниця має право внести зміни до реєстраційних даних, здійснивши перереєстрацію протягом часу, відведеного для реєстрації.

Для перереєстрації учаснику / учасниці необхідно звернутися до приймальної комісії, яка його / її зареєструвала для участі у вступному випробуванні, і повернути раніше виданий екзаменаційний листок для його анулювання.

Якщо в процесі перереєстрації вступник / вступниця бажає змінити персональні дані – він / вона має надати документ(и), що підтверджує(ють) зміну персональних даних.

2. Надіслати на електронну адресу приймальної комісії скановані копії  або фотокопії реєстраційних документів.

Перш ніж надіслати лист,  обов’язково потрібно перевірити правильність даних, зазначених в заяві-анкеті.

3. Отримати скановану копію екзаменаційного листка.

Представник приймальної комісії перевірить наявність необхідних для реєстрації документів та правильність їх оформлення.

У разі успішної реєстрації учаснику / учасниці буде надіслано скановану копію екзаменаційного листка на електронну адресу, зазначену ним / нею у заяві-анкеті. Оригінал екзаменаційного листка зберігатиметься в приймальній комісії. Якщо в екзаменаційному листку учасник / учасниця виявить помилки, йому / їй потрібно звернутися до приймальної комісії.

Оформлений екзаменаційний листок можна отримати особисто, звернувшись до приймальної комісії, або поштовим зв’язком, якщо учасник / учасниця зазначив / зазначила про таку необхідність у заяві-анкеті.

Якщо екзаменаційний листок не надійде на адресу, зазначену в заяві-анкеті, за два тижні до початку вступних випробувань, учасник / учасниця має звернутися до приймальної комісії, до якої надсилав / надсилала реєстраційні документи, для отримання відповідних роз’яснень.

Для зареєстрованих учасників / учасниць на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти створено інформаційну сторінку «Кабінет учасника вступних випробувань до магістратури», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

Нагадаємо: для вступу на будь-яку спеціальність (незалежно від форми навчання ー очна чи заочна, бюджетна чи контрактна тощо) потрібно складати ЄВІ.  Тим, хто планує вступати на спеціальності галузей знань  01 «Освіта / Педагогіка» (крім спеціальності 017 «Фізична культура і спорт»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 12 «Інформаційні технології», 24 «Сфера обслуговування», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини», окрім ЄВІ, потрібно буде також пройти ЄФВВ. УВАГА! 

Вступникам в магістратуру, які планують для участі в ЄВІ/ЄФВВ реєструватися дистанційно, треба заздалегідь отримати кваліфікований електронний підпис. Дистанційна реєстрація здійснюється за умови встановлення приймальною комісією фізичної особи (вступника) шляхом електронної ідентифікації. Приймальні комісії у разі дистанційної реєстрації прийматимуть лише заяви-анкети, на які накладено кваліфікований електронний підпис (КЕП). Вступнику буде відмовлено в реєстрації для участі в ЄВІ/ЄФВВ у разі відсутності на анкеті його кваліфікованого електронного підпису.


УВАГА!!

Якщо вступник планує подати документи для вступу на кілька різних магістерських програм, то йому потрібно буде вибрати з переліку відповідні предметні тести, необхідні для вступу на кожну з них. Проте варто пам’ятати, що для охочих проходити ЄФВВ діятиме правило: не можна вибирати більше двох предметних тестів ЄФВВ.


УВАГА!!!

Потенційний магістр має вказати населений пункт, у якому бажає пройти ЄВІ, ЄФВВ;

Наголошуємо, що вибір міста проходження вступних випробувань не залежить від місця розташування закладу вищої освіти, у якому вступник отримує екзаменаційний листок. У 2024 році графік проведення вступних випробувань під час основної сесії буде складено так, щоб вступник не проходив ЄФВВ з різних спрямувань в один день. Тому не передбачено вибір спрямування ЄФВВ, з якого вступник зможе пройти тестування під час додаткової сесії.

Консультація з питань складання ЄВІ/ЄФВВ:

  • Матвійчук Марія Анатоліївна, помічник ректора з освітнього менеджменту, відповідальний секретар Приймальної комісії НаУОА
  • тел. +380 (98) 61 53 279, е-mail: mariia.matviichuk@oa.edu.ua