Реквізити оплати за навчання

Національний університет «Острозька академія»

  • код 22554101,
  • МФО 820172
  • UA598201720313261002201005402

Призначення платежу:

за навчання (вказати форму навчання денна (заочна)),
курс,  спеціальність,
прізвище, ім’я, по батькові студента