Реквізити оплати за навчання

Національний університет «Острозька академія»

Призначення платежу:

за навчання (вказати форму навчання денна (заочна)),
курс,  спеціальність,
прізвище, ім’я, по батькові студента