Правила прийому 2019

Правила прийому до НаУОА

Правила прийому на навчання до Національного університету «Острозька академія» в 2019 році.

Зміни до Правил прийому на навчання до Національного університету «Острозька академія» в 2019 році від 25 квітня.

Зміни до Правил прийому на навчання до Національного університету «Острозька академія» в 2019 році від 27 червня.

Зміни до Правил прийому на навчання до Національного університету «Острозька академія» в 2019 році від 30 серпня.

Перелік освітніх програм та конкурсних пропозицій, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання (Перший бакалаврський рівень освіти) Додаток 1

Перелік освітніх програм та конкурсних пропозицій, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання (Другий магістерський рівень освіти) Додаток 2

Перелік спеціальностей, освітньо-професійних програм та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста та осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план для здобуття освітнього ступеня бакалавр Додаток 3

Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (на денну та заочну форми здобуття освіти) Додаток 4

Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 Додаток 5

Таблиця переведення оцінки фахового вступного випробування за 12- бальною шкалою в шкалу 100-200 Додаток 6

Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти для окремих спеціальностей для небюджетних конкурсних пропозицій (заочна форма здобуття освіти) і в заяві вступника зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб» Додаток 7

Положення про приймальну комісію Національного університету «Острозька академія» Додаток 8

Положення про апеляційну комісію Національного університету «Острозька академія» Додаток 9

Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2019 році Додаток 10

Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2019 році Додаток 11

Зміни до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2019 році.

Перелік наказів Міністерства освіти i науки України, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення Додаток 12

Довідка про реєстрацію місця проживання особи Додаток 13

Правила прийому до аспірантури Національного університету «Острозька академія» у 2019 році Додаток 14

Правила прийому до докторантури для здобуття ступеня доктора наук у Національному університеті «Острозька академія» в 2019 році Додаток 15