Language Mediation and TESOL

Освітні програми

Факультет романо-германських мов


Код спеціальності – 035.041 Філологія: германські мови та література (переклад включно), перша – англійська
Освітньо-професійна програма: Language Mediation and TESOL


Магістр

Денна форма:

Ліцензований обсяг – 21 місць
Вартість навчання за рік у 2023 р. – 27 000 грн.
Вартість навчання за весь період (для абітурієнтів 2023 р. вступу) – 40 500 грн.

Заочна форма

Ліцензований обсяг – 11 місць
Вартість навчання за рік у 2023 р. – 24 000 грн.
Вартість навчання за весь період (для абітурієнтів 2023 р. вступу) – 36 000 грн.


Причини обрати освітньо-професійну програму “Language Mediation and TESOL”:

 1. Удосконалення володіння 2 іноземних мов: англійської до рівня С та німецької/французької – до рівня В2;
 2. Розвиток до професійного рівня міжмовних комунікативних та посередницьких навичок, а також навички медіації у межах однієї мови, зокрема для використання у навчальному серидовищі;
 3. Здобуття досвіду посередництва (перекладу, викладання, мовного забезпечення офісного серидовища, туристичних установ, міграційних служб), завдяки різноманіттю практик;
 4. Володіння глибоким прочитанням та критичним аналізом літературних творів, трактування автора як посередника між культурами;
 5. Спробуйте себе в ролі науковця-філолога, щоб відкрити світові нові методи та технології опрацювання, аналізу та опису функціювання мовних явищ, а також навчання мовленнєвих навичок;
 6. Здобувайте досвід міжкультурного спілкування, завдяки участі у міжнародних молодіжних програмах, а також навчанні в межах академічного обміну;
 7. Долучайтеся до інтерактивних лекційних та семінарських занять в сучасних, обладнаних усім необхідним аудиторіях, з елементами онлайн-навчання;
 8. Станьте частиною університетської спільноти, яка працює на засадах академічної доброчесності, духовності та національної ідеї.

Можливості працевлаштування:

Перекладач (усний, письмовий, соціальний)

Викладач англійської та мови та літератури

викладач німецької/французької мов, вчитель-медіатор


 • редактор
 • фахівець зі знанням двох іноземних мов для роботи в офісах туристичних компаній, готелів, міграційних та соціальних служб та ін.

За освітньо-професійною програмою “Language Mediation and TESOL” Ви зможете отримати:

 • ступінь магістра філології

Інформаційний пакет ЄКТС


Схожі освітньо-професійні програми: українська мова і літературa.Відгуки студентів


Коцюк Леся Миколаївна
кандидат філологічних наук, доцент
lesya.kotsyuk@oa.edu.ua


Відгуки випускників