Історія та археологія

Спеціальності

Факультет міжнародних відносин

Бакалавр
Магістр
Розрахувати конкурсний бал
Причини обрати освітньо-професійну програму "Історія та археологія"
Можливості працевлаштування
За освітньо-професійною програмою "Історія та археологія" Ви зможете отримати:


Код спеціальності – 032 Історія та археологія
Освітньо-професійна програма: історія та археологія

Бакалавр

Денна форма (1 курс):

Ліцензований обсяг – 30 місць
Максимальна кількість державних місць у 2021 – 17 місць
Вартість навчання за рік у 2021 р (за прогресивною шкалою). – 18 800 грн
Вартість навчання за рік у 2021 р (за пропорційною шкалою ). – 23 500 грн
Вартість навчання за весь період у 2021 р. (загальна вартість освітньої програми) - 94 000 грн

Заочна форма

Ліцензований обсяг – 20 місць
Державне замовлення: немає
Вартість навчання за рік у 2021 р (за прогресивною шкалою). – 13 200 грн
Вартість навчання за рік у 2021 р (за пропорційною шкалою ). – 16 500 грн
Вартість навчання за весь період у 2021 р. (загальна вартість освітньої програми) - 66 000 грн

Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної
загальної середньої освіти:

Українська мова і література
Історія України
Математика або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

Мінімальний прохідний бал на державну форму навчання у 2021 р.185,952

Середній прохідний бал для вступу на платну форму навчання у 2021 р.154,64

Вступники на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО допускаються до конкурсного відбору на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані або переведені на такі місця в разі наявності конкурсного балу не менше ніж 125,000

Мінімальна кількість балів для допуску до участі у конкурсі виключно на платну форму навчання – 100


Розрахувати конкурсний бал >>

Магістр

Денна форма:

Ліцензований обсяг – 20 місць
Кількість державних місць у 2021 році – 7 місця
Вартість навчання за весь період у 2021 р. – 34 600 грн

Заочна форма

Ліцензований обсяг – 15 місць
Державне замовлення: немає
Вартість навчання за весь період у 2021 р. – 24 300 грн

Конкурсний бал обчислюється за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1×П1 + К2×П2 + П3, де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) або вступного випробування з іноземної мови у випадках, передбачених Умовами прийому (за шкалою від 100 до 200 балів), П2 - оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів), П3 - оцінка за інші показники конкурсного відбору (враховуючи середній бал документа про здобутий освітній ступінь (освітньокваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ). Оцінка П3 визначається за шкалою від 0 до 20 балів сумарно за всі такі показники і обчислюється за формулою П3 = (СБ–60)×0,25+ДБ×0,5, де СБ – середній бал, ДБ – додаткові бали науково-дослідної та фахової творчої роботи (максимальна сумарна кількість додаткових балів не може перевищувати 20). К1, К2 - невід'ємні вагові коефіцієнти, встановлюються НаУОА на рівні не менше ніж 0,25 кожний. Сума коефіцієнтів К1, К2 для кожної конкурсної пропозиції має дорівнювати 1 (додаток 2 до Правил прийому 2021);


Причини обрати освітньо-професійну програму “Історія та археологія”:

  1. навчитеся аналізувати та прогнозувати суспільно-політичні процеси;
  2. матимете можливість слухати лекції відомих українських істориків та професорів провідних університетів світу;
  3. зможете стати учасником унікальних археологічних розкопок;
  4. відвідаєте музейні експозиції та старовинні замки України;
  5. оволодієте засадами педагогічної роботи та матимете можливість отримати кваліфікацію учителя або викладача вищого навчального закладу.

Можливості працевлаштування:

Вчитель історії

Археолог

Політичний консультант


За освітньо-професійною програмою “Історія та археологія” Ви зможете отримати:

  • ступінь бакалавра історії та археології;
  • ступінь магістра історії та археології;
  • ступінь доктора філософії з історії та археології.

Інформаційний пакет ЄКТС


Схожі освітньо-професійні програми: політологія, філософія, культурологія, правознавство.


Богдан Сергійович

+380 (097)969-88-02
kafedra.istorii@oa.edu.ua


Бруяка Наталія
студентка 3 курсу освітньої програми "Історія та археологія"


Відгуки випускників

Освітня програма за спеціальністю «історія» в Острозькій академії відповідає усім стандартам сучасної освіти, а знання і досвід, отримані в процесі навчання, дали мені хороший старт і багато переваг у подальшій професійній діяльності. Хочеться відзначити високий рівень кваліфікації викладацького складу кафедри історії, який назавжди завоював моє визнання і повагу.

Тетяна Сидорук доктор політичних наук, професор кафедри країнознавства НаУОА | Рік випуску – 2004

Я вдячний своїм викладачам, які з наполегливістю, професіоналізмом та старанністю передавали нам знання і власним прикладом вели до храму її величності Науки.

Владислав Берковський директор Центрального державного архіву зарубіжної україніки | Рік випуску – 2000