Гуртожитки

Умови навчання

Для студентів Острозької академії є 9 гуртожитків, один з яких («Академічний дім») є гуртожитком підвищеного комфорту (зі зручностями в кожній окремій кімнаті). Другий, третій, шостий гуртожитки об’єднані у нижнє студмістечко, восьмий, дев’ятий, десятий – у верхнє студмістечко, четвертий, сьомий гуртожитки та «Академічний дім» знаходяться окремо.

Упродовж 2013-2015 років гуртожитки Острозької академії здобувають перемоги в Обласному конкурсі-огляді на кращий студентський гуртожиток, що проводиться відповідно до наказу управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації

Гуртожитки не закріплено за певними факультетами (інститутом). Однак, кожен факультет (інститут) має визначену квоту місць для поселення студентів у той чи інший гуртожиток.

Для поселення в гуртожиток першокурсникам необхідно під час подання оригіналів написати заяву на поселення та надати копії документів, які можуть надавати право на першочергове поселення.

Розміщення студентів у гуртожитках та виселення з них, умови проживання, права і обов’язки, визначено Положенням про студентські гуртожитки НаУОА, іншими локальними нормативними актами університету, договором на проживання в гуртожитку та чинним законодавством.

Розподіл місць проживання у гуртожитках між структурними підрозділами НаУОА (факультетами, інститутами) здійснюється рішенням ректора НаУОА із додержанням санітарних норм за погодженням з органами студентського самоврядування.

Списки студентів на проживання в гуртожитках (відповідно до поданої заяви) готуються керівництвом структурних підрозділів (факультетів, інститутів) і затверджуються ректором НаУОА за погодженням з органами студентського самоврядування.

На підставі рішення про надання місць у гуртожитку ректор НаУОА чи за його дорученням проректор або комендант гуртожитку (студентського містечка) укладає договір із студентом на проживання в гуртожитку і видає йому ордер (направлення), який є єдиною підставою для поселення і проживання у вказаному житловому місці. В ордері (направленні) зазначається адреса гуртожитку і номер кімнати.

Студент, який поселяється до гуртожитку, зобов’язаний особисто пред’явити паспорт і здати завідувачу гуртожитку (коменданту) ордер (направлення) на право зайняти місце в гуртожитку з попередньою оплатою за проживання в порядку та розмірах обумовлених договором на поселення в студентський гуртожиток, але не менше ніж за місяць уперед.

Студенту, який поселяється до гуртожитку, указується його житлове місце, надається необхідний інвентар, а у разі необхідності комплект білизни та перепустка на право входу до гуртожитку. Студент повинен бути ознайомлений під підпис з Правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку та правилами техніки безпеки.

Документи на реєстрацію студентів, які поселяються до гуртожитку, подаються адміністрацією гуртожитку (студентського містечка) у встановленому порядку до державних органів, уповноважених здійснювати реєстрацію місця проживання фізичних осіб.

Положення про студентські гуртожитки Національного університету «Острозька академія»

  Загальні положення

 1. Це Положення регламентує функціонування студентських містечок і гуртожитків Національного університету «Острозька академія» (далі по тексту – НаУОА), визначає порядок надання житлової площі в гуртожитках, умови проживання, правила внутрішнього розпорядку (далі по тексту – Положення).
 2. Студентські гуртожитки НаУОА призначені для проживання на період навчання іногородніх студентів, слухачів підготовчих та інших курсів, асистентів-стажистів, аспірантів, докторантів тощо (далі по тексту – Студенти), а також Студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за умови відсутності в них іншого місця проживання.
 3. Іноземні особи, які навчаються в НаУОА або отримують додаткові платні навчальні послуги, розміщуються в гуртожитках на загальних підставах, якщо інше не передбачено контрактом або іншими нормативно-правовими актами.
 4. Вільні кімнати в гуртожитках можуть використовуватися НаУОА за погодженням з органами студентського самоврядування НаУОА як готельні номери, в тому числі в період літніх канікул.
 5. Житлова площа та місця загального користування в гуртожитку не підлягають приватизації, обміну, закладанню, бронюванню і здаванню для проживання сторонніх осіб чи наймання з іншою метою. Кожне приміщення в гуртожитку повинне мати функціональне призначення. Перепрофілювання приміщень у гуртожитку може здійснюватися за поданням адміністрації гуртожитку і за погодженням з органами студентського самоврядування.
 6. У гуртожитки можуть бути поселені іногородні Студенти заочної форми навчання на період проведення екзаменаційної сесії, іногородні абітурієнти на період проведення вступних випробувань, а також абітурієнти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за умови відсутності в них іншого місця проживання. В окремих випадках у гуртожитки можуть бути поселені вільні слухачі, але лише за наявності вільних місць, на які не претендують особи, визначені у п. 2 цього Положення.
 7. Поселення Студентів до студентських гуртожитків здійснюється за рішенням житлової комісії НаУОА, або за рішенням ректора НаУОА, яке погоджено з органами студентського самоврядування, на підставі ордерів відповідно до Житлового кодексу України. При поселенні укладається договір на проживання.
 8. Під гуртожитки НаУОА, як правило, надаються спеціально збудовані або перебудовані з цією метою будинки. Також Студентські гуртожитки НаУОА можуть створюватись в орендованих будинках (приміщеннях), що пристосовані під гуртожиток.
 9. Студентські гуртожитки підпорядковуються ректору НаУОА і можуть здійснювати в межах компетенції та у порядку визначеному чинним законодавством самостійну господарську діяльність у структурі НаУОА.
 10. Студентські гуртожитки НаУОА можуть бути об’єднані в студентські містечка НаУОА у порядку, визначеному чинним законодавством.
 11. Гуртожитки можуть бути: А) для проживання окремих осіб (житлові приміщення знаходяться в загальному користуванні декількох осіб, які не знаходяться між собою в сімейних стосунках); Б) для проживання сімей Студентів (житлові приміщення, що складаються з однієї або декількох кімнат, знаходяться в користуванні однієї сім’ї).
 12. У гуртожитках для проживання окремих осіб у разі потреби можуть виділятися приміщення для проживання Студентів, що перебувають у шлюбі. Ці приміщення мають розташовуватись в окремих секціях гуртожитку.
 13. Гуртожитки можуть поділятись на чоловічі, жіночі, загального проживання, пансіонатного або готельного типу, з самообслуговуванням і самоврядуванням залежно від умов проживання, що визначається житловою комісією НаУОА.
 14. Працівники НаУОА, як виняток, можуть бути поселені в студентський гуртожиток до закінчення навчального року лише за рішенням ректора НаУОА і за погодженням з органами студентського самоврядування.
 15. Проживання в студентських гуртожитках сторонніх осіб, розміщення підрозділів вищого навчального закладу, а також інших організацій, як правило, забороняється.
 16. Гуртожитки, крім основного призначення, можуть надавати за окрему плату додаткові послуги, перелік яких визначений відповідними законодавчими та нормативними актами.
 17. У гуртожитку повинні забезпечуватись необхідні умови для проживання, самостійної навчальної роботи, відпочинку, фізичної культури, виховної роботи. Приміщення санітарно-побутового призначення виділяються і оснащуються згідно з чинними санітарними нормами та правилами утримання гуртожитків.
 18. Внутрішній розпорядок у гуртожитку встановлюється Правилами внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках НаУОА. Всі нормативні акти локального характеру, видані в НаУОА, та які регулюють відносини щодо проживання в гуртожитках НаУОА, застосовуються в частині, що не суперечить цьому Положенню.
 19. Права і обов’язки працівників гуртожитків визначаються посадовими інструкціями, затвердженими ректором НаУОА.
 20. Надання житлового місця в гуртожитках

 21. Розподіл місць проживання у гуртожитках між структурними підрозділами НаУОА (факультетами, інститутами, відділеннями) здійснюється рішенням ректора НаУОА із додержанням санітарних норм за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.
 22. Списки Студентів на проживання в гуртожитках готуються керівництвом структурних підрозділів (факультетів, інститутів, відділень) і затверджуються ректором НаУОА за погодженням з органами студентського самоврядування.
 23. На підставі рішення про надання місць у гуртожитку ректор НаУОА чи за його дорученням проректор або комендант гуртожитку (студентського містечка) укладає договір із Студентом на проживання в гуртожитку і видає йому ордер (направлення), який є єдиною підставою для поселення і проживання у вказаному житловому місці. В ордері (направленні) зазначається адреса гуртожитку і номер кімнати.
 24. Облік ордерів (направлень) та Студентів, які проживають у гуртожитках, оформлення необхідних документів, реєстрація та зняття з реєстрації виконується призначеною для цього особою. Бланки ордерів (направлень) зберігаються в установленому порядку як документи суворої звітності.
 25. Студент, який поселяється до гуртожитку, зобов’язаний особисто пред’явити паспорт і здати завідувачу гуртожитку (коменданту) ордер (направлення) на право зайняти місце в гуртожитку з попередньою оплатою за проживання в порядку та розмірах обумовлених договором на поселення в студентський гуртожиток, але не менше ніж за місяць уперед.
 26. Студенту, який поселяється до гуртожитку, указується його житлове місце, надається необхідний інвентар, а у разі необхідності комплект білизни та перепустка на право входу до гуртожитку.
  Студент повинен бути ознайомлений під підпис з Правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку та правилами техніки безпеки.
 27. Документи на реєстрацію Студентів, які поселяються до гуртожитку, подаються адміністрацією гуртожитку (студентського містечка) у встановленому порядку до державних органів, уповноважених здійснювати реєстрацію місця проживання фізичних осіб.
 28. У разі непередбачених обставин та з поважних причин Студенти, які проживають у гуртожитку, можуть бути переселені до іншої кімнати або гуртожитку за рішенням адміністрації гуртожитку (студентського містечка) без погіршення умов проживання.
 29. Місця в студентських гуртожитках для розміщення студентських сімей визначаються ректором НаУОА із додержанням санітарних норм за погодженням з органами студентського самоврядування.
 30. Прийняття на облік студентських сімей, які потребують місць у гуртожитках, здійснюється житловою комісією НаУОА. Якщо студентська сім’я складається із студентів різних вищих навчальних закладів міста, то постановка на облік та надання житла може здійснюватись за домовленістю між цими навчальними закладами.
 31. У гуртожитках, де проживають студентські сім’ї з дітьми, мають бути відведені місця для зберігання дитячих візків, іграшок тощо, приміщення для тимчасового перебування дітей та їхніх ігор.
 32. Користування гуртожитками та умови проживання

 33. Відвідувачі мають право перебувати в гуртожитку з 8:00 до 23:00. При вході до гуртожитку відвідувач пред’являє черговому вахтеру документ, який засвідчує особу, і реєструється в книзі відвідувачів. Студент, який проживає в гуртожитку, зобов’язаний особисто зустріти відвідувача, залишити перепустку черговому гуртожитку і провести відвідувача при його виході з гуртожитку.
  Відповідальність за своєчасний вихід з гуртожитку відвідувачів і дотримання ними правил внутрішнього розпорядку покладається на Студентів, які їх запросили.
 34. Культурні заходи в гуртожитках здійснюються відповідно до плану, який розробляється органами студентського самоврядування і погоджується із адміністрацією НаУОА. Усі заходи повинні закінчуватись до 23:00.
 35. У кожному гуртожитку з числа Студентів, які проживають у ній, у порядку визначеному Положенням про права та обов’язки старост гуртожитків НаУОА призначається староста.
 36. Усі Студенти, які проживають у гуртожитку, залучаються до господарських робіт із самообслуговування (підтримання порядку і чистоти в місцях проживання та загального користування тощо).
 37. Студент, який проживає в гуртожитку, має право:
  1. користуватися приміщеннями навчального, культурно-побутового, медичного та спортивного призначення, камерами зберігання, іншим обладнанням і майном гуртожитку;
  2. вимагати своєчасного ремонту або заміни обладнання, меблів, постільної білизни, а також усунення недоліків у забезпеченні побутових умов;
  3. обирати органи студентського самоврядування гуртожитку і бути обраним до їхнього складу;
  4. через органи студентського самоврядування гуртожитку брати участь у вирішенні питань, пов’язаних з поліпшенням житлово-побутових умов, організації культурно-виховної роботи і дозвілля, роботи працівників гуртожитку тощо;
  5. звертатись із скаргами на роботу працівників гуртожитку і житлово-побутові умови, які не відповідають вимогам Положення про студентський гуртожиток і нормам обладнання та утримання гуртожитків, до керівництва НаУОА, інших установ відповідно до Закону України «Про звернення громадян».
 38. Студент, який проживає у гуртожитку, зобов’язаний:
  1. знати і виконувати Правила внутрішнього розпорядку;
  2. своєчасно сплачувати за проживання і додаткові платні послуги, якими він користується;
  3. підтримувати чистоту і порядок у своїх кімнатах та місцях загального користування, брати участь у всіх видах робіт, пов’язаних із самообслуговуванням;
  4. дбайливо ставитись до майна гуртожитку, економно витрачати тепло, електроенергію, газ і воду;
  5. забезпечити наявність дублікатів ключів від кімнати в коменданта гуртожитку або чергового вахтера, а в разі заміни замка у дверях – негайно здати йому відповідний дублікат ключів;
  6. своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічного обладнання і меблів;
  7. про всі надзвичайні події в гуртожитку терміново повідомляти коменданта гуртожитку, чергового вахтера, старосту гуртожитку та органи студентського самоврядування гуртожитку;
  8. відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки відповідно до законодавства;
  9. дотримуватися правил техніки безпеки та пожежної безпеки;
  10. реєструвати додаткові електроприлади в коменданта гуртожитку та використовувати їх лише після надання відповідного дозволу;
  11. попереджувати коменданта гуртожитку при залишенні гуртожитку на тривалий час (більше 5 діб);
  12. після закінчення навчання або при достроковому позбавленні права на проживання в гуртожитку здати майно гуртожитку, що перебувало в його користуванні, і кімнату в належному стані та виселитися з гуртожитку в строк, встановлений договором на проживання в гуртожитку, але не більш ніж у двотижневий термін.
 39. Студенту, який проживає у гуртожитку, забороняється:
  1. переселятися з однієї кімнати в іншу без погодження із комендантом гуртожитку;
  2. переробляти чи переносити інвентар і меблі з одного приміщення до іншого або виносити їх з гуртожитку без дозволу коменданта гуртожитку;
  3. проводити електромонтажні роботи в кімнатах та в гуртожитку, переробляти і ремонтувати електроустаткування;
  4. користуватися електрообігрівачами та електроплитами в житлових кімнатах;
  5. проводити масові заходи в гуртожитку без письмового дозволу коменданта гуртожитку;
  6. залишати сторонніх осіб після 23:00 без письмового дозволу коменданта гуртожитку;
  7. палити, вживати та зберігати спиртні напої, наркотичні або токсичні речовини, перебувати в гуртожитку в стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп’яніння;
  8. порушувати тишу з 22:00 до 7:00;
  9. створювати шум, а також вмикати телевізійну, комп’ютерну та аудіоапаратуру на гучність, що перевищує звукоізоляційність кімнати;
  10. тримати в гуртожитку тварин.
 40. За активну участь у культурних заходах, роботах з покращення умов проживання, стану гуртожитку та прилеглої території Студенти, які проживають у гуртожитку, можуть бути заохочені. За порушення Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку на Студентів, які проживають у гуртожитку, накладаються такі стягнення: - зауваження; - догана; - відмова в поселенні до гуртожитку на наступний навчальний рік; - розірвання угоди на проживання.
 41. Заохочення або стягнення Студентам, які проживають у гуртожитку, у встановленому порядку виносяться адміністрацією НаУОА за поданням органів студентського самоврядування.
 42. Порядок проживання Студентів у гуртожитках у канікулярний (відпускний) період визначається адміністрацією НаУОА, відповідно до умов договору на поселення в гуртожиток та чинного законодавства та з урахуванням побажань Студентів
 43. Виселення із студентських гуртожитків

 44. При відрахуванні з навчального закладу (у тому числі при його закінченні), розірванні договору на проживання Студенти, які проживали в гуртожитку, залишають його в установленому порядку не пізніше ніж в двотижневий термін від дня видачі відповідного наказу.
  У разі, коли з поважних причин Студент не може залишити гуртожиток у відповідний термін, рішенням адміністрації НаУОА за погодженням з органами студентського самоврядування цей термін може бути продовжений.
 45. Виселення Студента з гуртожитку здійснюється відповідно до законодавства України. У разі порушення Студентом угоди на проживання в гуртожитку він виселяється з гуртожитку, повністю відшкодовуючи заподіяні збитки.
 46. Плата за житло та послуги

 47. Конкретний розмір оплати за проживання в гуртожитках установлюється адміністрацією НаУОА і розраховується відповідно до законодавства, тарифів, порядку розрахунків за комунальні послуги залежно від рівня комфортності житла.
 48. Конкретний розрахунок розміру оплати та вартості послуг за проживання в гуртожитках погоджується з органами студентського самоврядування та має бути доведений до відома студентів.
 49. Оплата за житло та надані послуги здійснюється відповідно до договору на проживання в гуртожитку але не менше ніж за місяць уперед.
 50. Додаткові послуги, що надаються за бажанням Студентам, які проживають у гуртожитку, сплачуються окремо.
 51. Обов’язки адміністрації НаУОА

 52. Адміністрація НаУОА повинна дотримуватись Положення про студентський гуртожиток вищого навчального закладу, договору, укладеного зі Студентом, та норм чинного законодавства.
 53. Адміністрація НаУОА здійснює безпосереднє керівництво господарською діяльністю та експлуатацією гуртожитку, організацією проживання та побуту Студентів з додержанням санітарних, екологічних та протипожежних норм.
 54. Адміністрація НаУОА зобов’язана:
  1. забезпечити виконання Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку;
  2. утримувати приміщення гуртожитку в належному стані відповідно до встановлених санітарних норм та правил;
  3. укомплектовувати гуртожитки меблями, обладнанням, білизною та іншим інвентарем відповідно до встановлених норм;
  4. проводити обмін постільної білизни відповідно до санітарних правил, якщо це передбачено договором на проживання в гуртожитку;
  5. забезпечувати Студентів, які проживають у гуртожитку, необхідним обладнанням, інвентарем, інструментом і матеріалами для робіт з обслуговування та прибирання гуртожитку і прилеглої території;
  6. здійснювати заходи з охорони матеріальних цінностей гуртожитку та матеріальних цінностей Студентів, які проживають у гуртожитку;
  7. своєчасно організовувати проведення ремонту гуртожитку, інвентарю, обладнання, утримувати в належному стані закріплену територію та зелені насадження;
  8. здійснювати заходи з покращення житлово-побутових умов у гуртожитку, своєчасно приймати заходи з реалізації пропозицій Студентів, які проживають у гуртожитку, інформувати їх про прийняті рішення;
  9. надавати Студентам, які проживають у гуртожитку, необхідні побутові послуги, виділяти в гуртожитку приміщення для проведення виховної роботи, самостійного навчання, культурних і спортивних заходів;
  10. укомплектовувати штати гуртожитку в установленому порядку обслуговуючим персоналом;
  11. сприяти органам студентського самоврядування гуртожитку у вирішенні питань побуту і відпочинку Студентів, які проживають у гуртожитку;
  12. інформувати Студентів про прийняття рішень, які стосуються їхнього проживання та побуту;
  13. забезпечувати необхідне освітлення і тепловий режим у всіх приміщеннях відповідно до встановлених норм комфортності;
  14. забезпечувати своєчасне фінансування витрат на утримання гуртожитків.
 55. Адміністрація НаУОА розглядає суперечності та можливі конфліктні ситуації, які вникають в гуртожитках, спільно з органами студентського самоврядування.
 56. Адміністрація НаУОА несе відповідальність за збереження майна студентів лише в тому випадку, якщо таке майно було здано НаУОА на відповідальне зберігання, на підставі письмового договору. За речі, які не були здані на зберігання, адміністрація відповідальності не несе.
 57. Адміністрація НаУОА спільно з органами студентського самоврядування може створювати будівельні загони для проведення робіт на території гуртожитку (студентського містечка) НаУОА.
 58. Поточний ремонт гуртожитків полягає в систематичному і своєчасному проведенні робіт із збереження конструктивних елементів, оздоблювання, інженерного обладнання і елементів зовнішнього благоустрою від передчасного зносу, а також з усунення дрібних пошкоджень і несправностей, що з’явилися під час експлуатації, наладки та регулювання інженерного обладнання.
 59. При виконанні капітального ремонту гуртожитку, якщо його неможливо виконати без відселення, Студентам на час ремонту адміністрацією НаУОА надається житлова площа в тому самому або в іншому гуртожитку. Після закінчення капітального ремонту Студентам надається житлова площа, яку вони займали раніше.
 60. Функціонування гуртожитків у складі студентських містечок

 61. До студентського містечка можуть входити підприємства громадського харчування, медичного і побутового обслуговування, спортивні споруди та інші будівлі, територія, на якій вони розташовані, та виробничі приміщення, майстерні, необхідні для експлуатації і підтримки життєдіяльності споруд, інженерного обладнання та комунікацій.
 62. Цільове призначення студентського містечка полягає в забезпеченні житлових, побутових, культурних, спортивних та інших потреб Студентів, наданні їм медико-оздоровчих, культурно-побутових, торговельних та інших послуг.
 63. Управління студентським містечком здійснюється адміністрацією, склад якої визначається ректором НаУОА. Адміністрація студентського містечка визначає основні напрямки економічного і соціального розвитку, керує усією діяльністю і організовує роботу студентського містечка, вирішує питання вдосконалення його структури.
 64. Безпосереднє керівництво господарською діяльністю і експлуатацією студентського містечка, організація побуту Студентів, підтримання установленого порядку здійснюється керівником студентського містечка, який несе за це персональну відповідальність.
 65. З метою забезпечення експлуатації і ремонту будинків та споруд студентського містечка, надання послуг Студентам створюються залежно від потреб необхідні підрозділи і служби.
 66. Функціональні обов’язки працівників студентського містечка визначаються його керівником. Призначення на посаду і звільнення з посади працівників студентського містечка здійснюються наказом ректора НаУОА за поданням керівника студентського містечка.
 67. Адміністрація студентського містечка співпрацює з органами студентського самоврядування з питань навчально-виховної роботи, організації дозвілля та спорту, харчування, медичного обслуговування тощо

Умови поселення до гуртожитку

 1. Розміщення Студентів у гуртожитках та виселення з них, умови проживання, права і обов’язки, визначаються Положенням про студентські гуртожитки НаУОА, іншими локальними нормативними актами університету, договором на проживання в гуртожитку та чинним законодавством.
 2. Розподіл місць проживання у гуртожитках між структурними підрозділами НаУОА (факультетами, інститутами) здійснюється рішенням ректора НаУОА із додержанням санітарних норм за погодженням з органами студентського самоврядування.
 3. Списки  Студентів на проживання в гуртожитках (відповідно до поданої заяви) готуються керівництвом структурних підрозділів (факультетів, інститутів)  і затверджуються ректором НаУОА за погодженням з органами студентського самоврядування.
 4. На підставі рішення про надання місць у гуртожитку ректор НаУОА чи за його дорученням проректор або комендант гуртожитку (студентського містечка) укладає договір із Студентом на проживання в гуртожитку і видає йому ордер (направлення), який є єдиною підставою для поселення і проживання у вказаному житловому місці. В ордері (направленні) зазначається адреса гуртожитку і номер кімнати.
 5. Студент, який поселяється до гуртожитку, зобов’язаний особисто пред’явити паспорт і здати завідувачу гуртожитку (коменданту) ордер (направлення) на право зайняти місце в гуртожитку з попередньою оплатою за проживання в порядку та розмірах обумовлених договором на поселення в студентський гуртожиток, але не менше ніж за місяць уперед.
 6. Студенту, який поселяється до гуртожитку, указується його житлове місце, надається необхідний інвентар, а у разі необхідності комплект білизни та перепустка на право входу до гуртожитку. Студент повинен бути ознайомлений під підпис з Правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку та правилами техніки безпеки.
 7. Документи на реєстрацію Студентів, які поселяються до гуртожитку, подаються адміністрацією гуртожитку (студентського містечка) у встановленому порядку до державних органів, уповноважених здійснювати реєстрацію місця проживання фізичних осіб. 

Вільні місця у студентських гуртожитках НаУОА станом на 1 квітня 2021 року

 • Гуртожиток № 1 - 1 вільне місце
 • Гуртожиток № 4 - 2 вільних місця
 • Гуртожиток № 7 - 4 вільних місць
 • Гуртожиток № 8 - 2 вільних місця
 • Гуртожиток № 9 - 1 вільне місце
 • Гуртожиток № 10 - 13 вільних місць

Основні вимоги щодо організації життєдіяльності у студентських гуртожитках університету відображені у «Положенні та правилах проживання у студентських гуртожитках» . З метою створення необхідних соціально-побутових умов для проживання, підготовки до занять, відпочинку, змістовного дозвілля та творчого розвитку студентів на сьогоднішній день функціонує 2 студентських містечка.

До складу студмістечка № 1 входять:

- гуртожитки:

 • № 2 , пр. Незалежності, 41 ( кількість місць- 28)
 • № 3 пр. Незалежності, 51( кількість місць- 72)
 • № 5 пр. Незалежності, 53( кількість місць- 23)
 • № 6 пр. Незалежності, 45( кількість місць- 135)

- студентська їдальня пр. Незалежності,43

- тренажерний зал (підвал гуртожитку № 6)

Кількість житлових місць у кожному гуртожитку визначено його паспортом.

До складу студмістечка № 2 входять:

- гуртожитки:

 • № 8 , пр. Незалежності, 52 ( кількість місць- 73)
 • № 9 пр. Незалежності, 62 ( кількість місць- 86)
 • № 10 пр. Незалежності, 60 ( кількість місць- 286)

- спорткомплекс пр. Незалежності, 54

- культурно-мистецький центр пр. Незалежності, 54

- Кількість житлових місць у кожному гуртожитку визначено його паспортом.

Гуртожиток «Академічний дім», пр. Незалежності, 5; ( кількість місць- 155).

Гуртожиток № 7, вул. Татарська, 122а ( кількість місць- 93).

Вступникам, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу, можуть надаватися місця у гуртожитках НаУОА.

Право на першочергове поселення у гуртожитки університету (за умови прикріплення до заяви на поселення відповідних документів) мають студенти, які користуються пільговим правом на поселення в гуртожитки. Поселення студентів в гуртожитки здійснює житлова комісія НаУОА відповідно до Положення про Житлову комісію Національного університету «Острозька академія».