Гуртожитки

Умови навчання

Для студентів Острозької академії є 9 гуртожитків, один з яких («Академічний дім») є гуртожитком підвищеного комфорту (зі зручностями в кожній окремій кімнаті). Другий, третій, шостий гуртожитки об’єднані у нижнє студмістечко, восьмий, дев’ятий, десятий – у верхнє студмістечко, четвертий, сьомий гуртожитки та «Академічний дім» знаходяться окремо.

Упродовж 2013-2015 років гуртожитки Острозької академії здобувають перемоги в Обласному конкурсі-огляді на кращий студентський гуртожиток, що проводиться відповідно до наказу управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації

Гуртожитки не закріплено за певними факультетами (інститутом). Однак, кожен факультет (інститут) має визначену квоту місць для поселення студентів у той чи інший гуртожиток.

Для поселення в гуртожиток першокурсникам необхідно під час подання оригіналів написати заяву на поселення та надати копії документів, які можуть надавати право на першочергове поселення.

Умови поселення до гуртожитку

 1. Розміщення Студентів у гуртожитках та виселення з них, умови проживання, права і обов’язки, визначаються Положенням про студентські гуртожитки НаУОА, іншими локальними нормативними актами університету, договором на проживання в гуртожитку та чинним законодавством.
 2. Розподіл місць проживання у гуртожитках між структурними підрозділами НаУОА (факультетами, інститутами) здійснюється рішенням ректора НаУОА із додержанням санітарних норм за погодженням з органами студентського самоврядування.
 3. Списки  Студентів на проживання в гуртожитках (відповідно до поданої заяви) готуються керівництвом структурних підрозділів (факультетів, інститутів)  і затверджуються ректором НаУОА за погодженням з органами студентського самоврядування.
 4. На підставі рішення про надання місць у гуртожитку ректор НаУОА чи за його дорученням проректор або комендант гуртожитку (студентського містечка) укладає договір із Студентом на проживання в гуртожитку і видає йому ордер (направлення), який є єдиною підставою для поселення і проживання у вказаному житловому місці. В ордері (направленні) зазначається адреса гуртожитку і номер кімнати.
 5. Студент, який поселяється до гуртожитку, зобов’язаний особисто пред’явити паспорт і здати завідувачу гуртожитку (коменданту) ордер (направлення) на право зайняти місце в гуртожитку з попередньою оплатою за проживання в порядку та розмірах обумовлених договором на поселення в студентський гуртожиток, але не менше ніж за місяць уперед.
 6. Студенту, який поселяється до гуртожитку, указується його житлове місце, надається необхідний інвентар, а у разі необхідності комплект білизни та перепустка на право входу до гуртожитку. Студент повинен бути ознайомлений під підпис з Правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку та правилами техніки безпеки.
 7. Документи на реєстрацію Студентів, які поселяються до гуртожитку, подаються адміністрацією гуртожитку (студентського містечка) у встановленому порядку до державних органів, уповноважених здійснювати реєстрацію місця проживання фізичних осіб. 

Вартість проживання в гуртожитках

Публічний договір про надання послуг з тимчасового розміщення (проживання) у гуртожитках Національного університету “Острозька академія”

Положення про студентські гуртожитки НаУОА

Положення про студентське самоврядування гуртожитків

Вільні місця у студентських гуртожитках НаУОА

 • Гуртожиток № 1 - 150 вільних місць
 • Гуртожиток № 8 - 72 вільних місця
 • Гуртожиток № 9 - 63 вільних місця
 • Гуртожиток № 10 - 250 вільних місць

Основні вимоги щодо організації життєдіяльності у студентських гуртожитках університету відображені у «Положенні та правилах проживання у студентських гуртожитках» . З метою створення необхідних соціально-побутових умов для проживання, підготовки до занять, відпочинку, змістовного дозвілля та творчого розвитку студентів на сьогоднішній день функціонує 2 студентських містечка.

До складу студмістечка № 1 входять:

- гуртожитки:

 • № 2 , пр. Незалежності, 41 (кількість місць - 28)
 • № 3 пр. Незалежності, 51 (кількість місць - 72)
 • № 5 пр. Незалежності, 53 (кількість місць - 23)
 • № 6 пр. Незалежності, 45 (кількість місць - 135)

- студентська їдальня пр. Незалежності,43

- тренажерний зал (підвал гуртожитку № 6)

Кількість житлових місць у кожному гуртожитку визначено його паспортом.

До складу студмістечка № 2 входять:

- гуртожитки:

 • № 8 , пр. Незалежності, 52 (кількість місць - 73)
 • № 9 пр. Незалежності, 62 (кількість місць - 86)
 • № 10 пр. Незалежності, 60 (кількість місць - 286)

- спорткомплекс пр. Незалежності, 54

- культурно-мистецький центр пр. Незалежності, 54

- Кількість житлових місць у кожному гуртожитку визначено його паспортом.

Гуртожиток «Академічний дім», пр. Незалежності, 5; (кількість місць - 155).

Гуртожиток № 7, вул. Татарська, 122а (кількість місць - 93).

Вступникам, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу, можуть надаватися місця у гуртожитках НаУОА.

Право на першочергове поселення у гуртожитки університету (за умови прикріплення до заяви на поселення відповідних документів) мають студенти, які користуються пільговим правом на поселення в гуртожитки. Поселення студентів в гуртожитки здійснює житлова комісія НаУОА відповідно до Положення про Житлову комісію Національного університету «Острозька академія».