Програми вступних випробувань

Бакалавр

Бакалавр

Програми вступних випробувань для вступників, які мають право проходити вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) або у формі співбесіди. Це право вступника, передбачене для окремих категорій відповідно до законодавства (розділ VІІІ Правил прийому НаУОА).

Іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська)

Математика

Українська мова і література

Біологія

Історія України

Географія

На основі молодшого спеціаліста

На навчання для здобуття ступеня бакалавра здійснюється прийом осіб на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) та на перший курс (з скороченим терміном навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (додаток 3) на денну та заочну форми здобуття освіти.
Прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра здійснюється за результатами фахових вступних випробувань.
Особа може вступити на другий курс для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста.
Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

Перелік фахових та додаткових іспитів.

Спеціальність

Освітньо-професійна програма

Фаховий іспит

Додатковий іспит

Навчально-науковий інститут права ім. І. Малиновського

081 Право

Право

Основи права

Історія України

Факультет політико-інформаційного менеджменту

013 Початкова освіта

Початкова освіта з поглибленим вивченням англійської мови

Українська мова

Англійська мова

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Українська мова

Англійська мова

052 Політологія

Політологія

Історія України

Англійська мова

053 Психологія

Психологія

Біологія

Українська мова

229 Громадське здоров’я

Громадське здоров’я

Біологія

Українська мова

256 Національна безпека

(за окремими сферами забезпечення та видами діяльності)

Національна безпека

(за окремими сферами забезпечення та видами діяльності)

Історія України

Англійська мова

Факультет романо-германських мов

035 Філологія

035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

Англійська мова

Українська мова

Економічний факультет

051 Економіка

Економічна кібернетика

Математика

Основи економіки

071 Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

Основи економіки

Математика

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

Математика

Міжнародні фінанси

Державні та корпоративні фінанси

122 Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки

Математика

Основи економіки

Гуманітарний факультет

033 Філософія

Філософія

Історія України

Українська мова

Практична філософія. Консалтинг та коучинг

Історія України

Українська мова

034 Культурологія

Культурологія

Історія України

Українська мова

035 Філологія

035.01 Українська мова та література

Українська мова та література

Українська мова

Історія України

Факультет міжнародних відносин

032 Історія та археологія

Історія та археологія

Історія України

Українська мова

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Країнознавство

Історія України

Англійська мова

Міжнародні відносини

Для вступників, які здобули вищу освіту та осіб, які не менше одного року здобувають освітній ступінь бакалавра

Для осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план, при прийомі на навчання з метою здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Правил прийому на навчання до Національного університету "Острозька академія" в 2019 році вступне випробування проводиться за тестовими технологіями із використанням комп’ютерної техніки відповідно до Положення про організацію та проведення вступних випробувань у Національному університеті "Острозька академія".

Для спеціальностей 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа", 032 "Історія та археологія", 033 "Філософія", 034 "Культурологія", 052 "Політологія", 081 "Право", 256 "Національна безпека (за окремими сферами забезпечення та видами діяльності)" проводиться вступне випробування з дисципліни «Історія України».

Для спеціальностей 035.041 "Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська, 291 "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії" (Країнознавство, Міжнародні відносини) проводиться вступне випробування з дисципліни «Англійська мова».

Для спеціальностей 035.01 "Українська мова та література", 061 "Журналістика" проводиться вступне випробування з дисципліни «Українська мова та література».

Для спеціальностей 053 "Психологія", 229 "Громадське здоров`я" проводиться вступне випробування з дисципліни «Біологія».

Для спеціальностей 051 "Економіка" (Економічна кібернетика), 071 "Облік і оподаткування", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", 122 "Комп'ютерні науки" проводиться вступне випробування з дисциплін «Математика», «Основи економіки»