Програми вступних випробувань

Бакалавр

Бакалавр

Програми вступних випробувань для вступників, які мають право проходити вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) або у формі співбесіди. Це право вступника, передбачене для окремих категорій відповідно до законодавства (розділ VІІІ Правил прийому НаУОА).

Іноземна мова (англійська)

Математика

Українська мова і література

Біологія

Історія України

Географія

На основі ОКР «Молодший спеціаліст», ОС «Молодший бакалавр»

На навчання для здобуття ступеня бакалавра на денну та заочну (дистанційну) форми здобуття освіти здійснюється прийом осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітній ступінь молодшого бакалавра, на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) та на перший курс (з скороченим терміном навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу (додаток 3 до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Національному університеті «Острозька академія» в 2021 році (зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням вченої ради НаУОА від 08.02.2021 року,протокол №8, затвердженими наказом ректора № 10 від 10.02.2021 року, внесеними рішенням вченої ради НаУОА від 24.06.2021 року, протокол №13, затвердженими наказом ректора № 63 від 25.06.2021 року) )

Фінансування здобуття освіти здійснюється за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, за винятком вступників пільгових категорії, які мають можливість переведення на вакантні місця державного замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за умови зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Перелік фахових вступних випробувань зі спеціальності та ЗНО у розрізі спеціальностей та освітньо-професійних програм.

Спеціальність Освітньо-професійна програма Фахове вступне випробування** Сертифікат ЗНО
Навчально-науковий інститут права ім. І. Малиновського
081 Право Право Основи права (0,5) Українська мова і література (0,25), Математика або Історія України або Біологія або Географія або Іноземна мова або Фізика або Хімія (0,25)
Факультет політико-інформаційного менеджменту
013 Початкова освіта Початкова освіта з поглибленим вивченням англійської мови Фахове вступне випробування зі спеціальності (0,5) Українська мова і література (0,25), Математика або Історія України або Біологія або Географія або Іноземна мова або Фізика або Хімія (0,25)
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Фахове вступне випробування зі спеціальності (0,5)
052 Політологія Політологія Фахове вступне випробування зі спеціальності (0,5)
053 Психологія Психологія Фахове вступне випробування зі спеціальності (0,5)
229 Громадське здоров’я Громадське здоров’я Фахове вступне випробування зі спеціальності (0,5) Українська мова* (0,25), Математика або Історія України або Біологія або Географія або Іноземна мова або Фізика або Хімія (0,25)
256 Національна безпека

(за окремими сферами забезпечення та видами діяльності)

Національна безпека

(за окремими сферами забезпечення та видами діяльності)

Фахове вступне випробування зі спеціальності (0,5)
Факультет романо-германських мов
035 Філологія

035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська Фахове вступне випробування зі спеціальності (0,5) Українська мова і література (0,25), Математика або Історія України або Біологія або Географія або Іноземна мова або Фізика або Хімія (0,25)
Економічний факультет
051 Економіка Економічна кібернетика Основи економіки (0,5) Українська мова і література (0,25), Математика або Історія України або Біологія або Географія або Іноземна мова або Фізика або Хімія (0,25)
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування Основи економіки (0,5)
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування Основи економіки (0,5)
122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки Основи економіки (0,5) Українська мова* (0,25), Математика або Історія України або Біологія або Географія або Іноземна мова або Фізика або Хімія (0,25)
Гуманітарний факультет
033 Філософія Філософія Фахове вступне випробування зі спеціальності (0,5) Українська мова і література (0,25), Математика або Історія України або Біологія або Географія або Іноземна мова або Фізика або Хімія (0,25)
034 Культурологія Культурологія Фахове вступне випробування зі спеціальності (0,5)
035 Філологія

035.01 Українська мова та література

Українська мова та література Фахове вступне випробування зі спеціальності (0,5)
061 Журналістика Журналістика Фахове вступне випробування зі спеціальності (0,5)
Факультет міжнародних відносин
032 Історія та археологія Історія та археологія Фахове вступне випробування зі спеціальності (0,5) Українська мова і література (0,25), Математика або Історія України або Біологія або Географія або Іноземна мова або Фізика або Хімія (0,25)
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародні відносини Фахове вступне випробування зі спеціальності (0,5)
Країнознавство Фахове вступне випробування зі спеціальності (0,5)

* Замість результатів з Української мови можуть використовуватися результати ЗНО з Української мови і літератури.

Для осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план для здобуття освітнього ступеня бакалавра.

Для осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план, при прийомі на навчання з метою здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Національному університеті «Острозька академія» в 2021 році (зі змінами та доповненнями) вступне випробування проводиться за тестовими технологіями із використанням комп’ютерної техніки та системи Moodle відповідно до Положення про організацію та проведення вступних випробувань у Національному університеті «Острозька академія».

Спеціальність Освітньо-професійна програма Фахове вступне випробування
081 Право Право Основи права
013 Початкова освіта Початкова освіта з поглибленим вивченням англійської мови Фахове вступне випробування зі спеціальності
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Фахове вступне випробування зі спеціальності 
052 Політологія Політологія Фахове вступне випробування зі спеціальності
053 Психологія Психологія Фахове вступне випробування зі спеціальності
229 Громадське здоров’я Громадське здоров’я Фахове вступне випробування зі спеціальності
256 Національна безпека

(за окремими сферами забезпечення та видами діяльності)
Національна безпека

(за окремими сферами забезпечення та видами діяльності)
Фахове вступне випробування зі спеціальності
035 Філологія

035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська
Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська Фахове вступне випробування зі спеціальності
051 Економіка Економічна кібернетика Основи економіки
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування Основи економіки
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування Основи економіки
122 Комп'ютерні науки Комп'ютерні науки Основи економіки
033 Філософія Філософія Фахове вступне випробування зі спеціальності
034 Культурологія Культурологія Фахове вступне випробування зі спеціальності
035 Філологія

035.01 Українська мова та література
Українська мова та література Фахове вступне випробування зі спеціальності
061 Журналістика Журналістика Фахове вступне випробування зі спеціальності
032 Історія та археологія Історія та археологія Фахове вступне випробування зі спеціальності
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародні відносини Фахове вступне випробування зі спеціальності
Країнознавство Фахове вступне випробування зі спеціальності