Програми вступних випробувань

Бакалавр

Бакалавр

Програми вступних випробувань для вступників, які мають право проходити вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) або у формі співбесіди. Це право вступника, передбачене для окремих категорій відповідно до законодавства (розділ VІІІ Правил прийому НаУОА).

Іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська)

Математика

Українська мова і література

Біологія

Історія України

Географія

На основі ОКР «Молодший спеціаліст», ОС «Молодший бакалавр»

На навчання для здобуття ступеня бакалавра здійснюється прийом осіб на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) та на перший курс (з скороченим терміном навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітній ступінь молодшого бакалавра (додаток 3) на денну та заочну форми здобуття освіти.

Прийом на навчання для здобуття вищої освіти здійснюється відповідно до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Національному університеті «Острозька академія» в 2021 році (зі змінами та доповненнями) за результатами ЗНО з предметів «Українська мова і література», «Математика» або «Історія України» та фахового вступного випробування.

Особа може вступити на другий курс для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітнього ступеня молодшого бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного виконання усіх умов Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Національному університеті «Острозька академія» в 2021 році (зі змінами та доповненнями).

Фінансування здобуття освіти здійснюється за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, за винятком вступників пільгових категорії, які мають можливість переведення на вакантні місця державного замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за умови зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

На навчання для здобуття ступеня бакалавра здійснюється прийом осіб на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) та на перший курс (з скороченим терміном навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (додаток 3) на денну та заочну (дистанційну) форми здобуття освіти.

Прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра здійснюється за результатами фахових вступних випробувань та наявності сертифікату ЗНО.

Особа може вступити на другий курс для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю без складання додаткових фахових вступних випробувань та з урахуванням середнього бала додатка до диплома молодшого спеціаліста. Відповідно до рішення Приймальної комісії НаУОА (протокол № 8 від 4 травня 2020 року) Національний університет «Острозька академія» проводити додаткові фахові вступні випробування під час Вступної кампанії 2020 не буде.

Фінансування здобуття освіти здійснюється за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, за винятком вступників пільгових категорії, які мають можливість переведення на вакантні місця державного замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за умови зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Перелік фахових вступних випробувань та ЗНО у розрізі спеціальностей та освітньо-професійних програм.

Спеціальність

Освітньо-професійна програма

Фахове вступне випробування*

Сертифікат ЗНО

Навчально-науковий інститут права ім. І. Малиновського

081 Право

Право

Основи права

Українська мова і література, Математика або Історія України

Факультет політико-інформаційного менеджменту

013 Початкова освіта

Початкова освіта з поглибленим вивченням англійської мови

Іноземна мова (англійська)

Українська мова і література, Математика або Історія України

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Фахове вступне випробування зі спеціальності

Українська мова і література, Математика або Історія України

052 Політологія

Політологія

Фахове вступне випробування зі спеціальності

Українська мова і література, Математика або Історія України

053 Психологія

Психологія

Біологія

Українська мова і література, Математика або Історія України

229 Громадське здоров’я

Громадське здоров’я

Біологія

Українська мова і література, Математика або Історія України

256 Національна безпека

(за окремими сферами забезпечення та видами діяльності)

Національна безпека

(за окремими сферами забезпечення та видами діяльності)

Фахове вступне випробування зі спеціальності

Українська мова і література, Математика або Історія України

Факультет романо-германських мов

035 Філологія

035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

Іноземна мова (англійська)

Українська мова і література, Математика або Історія України

Економічний факультет

051 Економіка

Економічна кібернетика

Основи економіки

Українська мова та  література,

Математика або

Історія України

071 Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

Основи економіки

Українська мова та  література,

Математика або

Історія України

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

Основи економіки

Українська мова та  література,

Математика або

Історія України

122 Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки

Основи економіки

Українська мова і література, Математика або Історія України

Гуманітарний факультет

033 Філософія

Філософія

Фахове вступне випробування зі спеціальності

Українська мова і література, Математика або Історія України

034 Культурологія

Культурологія

Фахове вступне випробування зі спеціальності

Українська мова і література, Математика або Історія України

035 Філологія

035.01 Українська мова та література

Українська мова та література

Фахове вступне випробування зі спеціальності

Українська мова і література, Математика або Історія України

061 Журналістика

Журналістика

Фахове вступне випробування зі спеціальності

Українська мова і література, Математика або Історія України

Факультет міжнародних відносин

032 Історія та археологія

Історія та археологія

Фахове вступне випробування зі спеціальності

Українська мова і література, Математика або Історія України

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Міжнародні відносини

Іноземна мова (англійська)

Українська мова і література, Математика або Історія України

Країнознавство

Фахове вступне випробування зі спеціальності

Українська мова і література, Математика або Історія України

* Результатом фахового вступного випробування може зараховуватися результат ЗНО з профільного предмету за 2018-2021 роки.

Для осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план для здобуття освітнього ступеня бакалавра.

Для осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план, при прийомі на навчання з метою здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Національному університеті «Острозька академія» в 2021 році (зі змінами та доповненнями) вступне випробування проводиться за тестовими технологіями із використанням комп’ютерної техніки та системи Moodle відповідно до Положення про організацію та проведення вступних випробувань у Національному університеті «Острозька академія».

Для спеціальності 081 «Право» проводиться фахове вступне випробування з «Основи права».

Для спеціальностей 013 «Початкова освіта» (ОПП «Початкова освіта з поглибленим вивченням англійської мови»), 035 «Філологія»/035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська, 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (ОПП «Міжнародні відносини») проводиться фахове вступне випробування з «Іноземна (англійська) мова».

Для спеціальностей 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 052 «Політологія», 032 «Історія та археологія», 033 «Філософія», 034 «Культурологія», 035 «Філологія» 035.01 «Українська мова та література», 061 «Журналістика», 256 «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення та видами діяльності)», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (ОПП «Країнознавство») проводиться фахове вступне випробування зі спеціальності.

Для спеціальностей 053 «Психологія», 229 «Громадське здоров`я» проводиться фахове вступне випробування з «Біологія».

Для спеціальностей 051 «Економіка» (ОПП «Економічна кібернетика»), 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 122 «Комп'ютерні науки» проводиться фахове вступне випробування з «Основи економіки».