Програми вступних випробувань

Бакалавр

На основі ОКР «Молодший спеціаліст», ОС «Молодший бакалавр»

Спеціальність Освітньо-професійна програма Фахове вступне випробування
Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та національної безпеки
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Фахове вступне випробування зі спеціальності (0,5)
032 Історія та археологія Історія та археологія Фахове вступне випробування зі спеціальності (0,5)
(2023)
052 Політологія Політологія Фахове вступне випробування зі спеціальності (0,5)
(2023)
256 Національна безпека

(за окремими сферами забезпечення та видами діяльності)

Національна безпека

(за окремими сферами забезпечення та видами діяльності)

Фахове вступне випробування зі спеціальності (0,5)
(2023)
Навчально-науковий інститут соціально-гуманітарного менеджменту
013 Початкова освіта Початкова освіта з поглибленим вивченням англійської мови Фахове вступне випробування зі спеціальності (0,5)
033 Філософія Практична філософія. Консалтинг та коучинг Фахове вступне випробування зі спеціальності (0,5)
(2023)
035 Філологія

035.01 Українська мова та література

Українська мова та література Фахове вступне випробування зі спеціальності (0,5)
(2023)
053 Психологія Психологія Фахове вступне випробування зі спеціальності (0,5)
(2023)
061 Журналістика Журналістика Фахове вступне випробування зі спеціальності (0,5)
(2023)
229 Громадське здоров’я Громадське здоров’я Фахове вступне випробування зі спеціальності (0,5)
(2023)
Навчально-науковий інститут права ім. І. Малиновського
081 Право Право Основи права (0,5)
Факультет романо-германських мов
035 Філологія

035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

Англійська та друга іноземна (німецька/французька) мови. Література. Переклад Фахове вступне випробування зі спеціальності (0,5)
(2023)
Економічний факультет
051 Економіка Економічна кібернетика Фахове вступне випробування зі спеціальності (0,5)
(2023)
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування Основи економіки (0,5)
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування Основи економіки (0,5)
122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки Фахове вступне випробування зі спеціальності (0,5)
(2023)

Для осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план для здобуття освітнього ступеня бакалавра.

Для осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план, при прийомі на навчання з метою здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Національному університеті «Острозька академія» в 2023 році вступне випробування проводиться за тестовими технологіями із використанням комп’ютерної техніки та системи Moodle відповідно до Положення про організацію та проведення вступних випробувань у Національному університеті «Острозька академія».

Спеціальність Освітньо-професійна програма Фахове вступне випробування
081 Право Право Основи права
013 Початкова освіта Початкова освіта з поглибленим вивченням англійської мови Фахове вступне випробування зі спеціальності
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Фахове вступне випробування зі спеціальності 
052 Політологія Політологія Фахове вступне випробування зі спеціальності
(2023)
053 Психологія Психологія Фахове вступне випробування зі спеціальності
(2023)
229 Громадське здоров’я Громадське здоров’я Фахове вступне випробування зі спеціальності
(2023)
256 Національна безпека

(за окремими сферами забезпечення та видами діяльності)
Національна безпека

(за окремими сферами забезпечення та видами діяльності)
Фахове вступне випробування зі спеціальності
(2023)
035 Філологія

035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська
Англійська та друга іноземна (німецька/французька) мови. Література. Переклад Фахове вступне випробування зі спеціальності
(2023)
051 Економіка Економічна кібернетика Фахове вступне випробування зі спеціальності
(2023)
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування Основи економіки
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування Основи економіки
122 Комп'ютерні науки Комп'ютерні науки Фахове вступне випробування зі спеціальності
(2023)
033 Філософія Практична філософія. Консалтинг та коучинг Фахове вступне випробування зі спеціальності
(2023)
035 Філологія

035.01 Українська мова та література
Українська мова та література Фахове вступне випробування зі спеціальності
(2023)
061 Журналістика Журналістика Фахове вступне випробування зі спеціальності
(2023)
032 Історія та археологія Історія та археологія Фахове вступне випробування зі спеціальності
(2023)