Економічна кібернетика

Спеціальності

Економічний факультет

Бакалавр
Магістр
Розрахувати конкурсний бал
Причини обрати освітньо-професійну програму "Економічна кібернетика"
Можливості працевлаштування
Додаткові можливості
За освітньо-професійною програмою "Економічна кібернетика" Ви зможете отримати:


Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність: 051 Економіка
Освітньо-професійна програма: Економічна кібернетика

Бакалавр

Денна форма (1 курс):

Ліцензований обсяг – 50 місць
Максимальна кількість державних місць у 2021 – 17 місць
Вартість навчання за рік у 2021 р (за прогресивною шкалою). – 25 400 грн
Вартість навчання за рік у 2021 р (за пропорційною шкалою ). – 25 900 грн
Вартість навчання за весь період у 2021 р. (загальна вартість освітньої програми) - 103 600 грн

Заочна форма

Ліцензований обсяг – 20 місць
Державне замовлення: немає
Вартість навчання за рік у 2021 р (за прогресивною шкалою). – 17 800 грн
Вартість навчання за рік у 2021 р (за пропорційною шкалою ). – 18 200 грн
Вартість навчання за весь період у 2021 р. (загальна вартість освітньої програми) - 72 800 грн

Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної
загальної середньої освіти:

Українська мова і література
Математика
Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

Мінімальний прохідний бал на державну форму навчання у 2021 р.189,072

Середній прохідний бал для вступу на платну форму навчання у 2021 р.165,807

Мінімальна кількість балів для допуску до участі у конкурсі виключно на платну форму навчання – 100


Розрахувати конкурсний бал >>

Магістр

Денна форма:

Ліцензований обсяг – 10 місць
Максимальна кількість державних місць 2021 – 4 місця
Вартість навчання за весь період навчання у 2021 р. – 43 100 грн

Конкурсний бал обчислюється за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1×П1 + К2×П2 + П3, де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) або вступного випробування з іноземної мови у випадках, передбачених Умовами прийому (за шкалою від 100 до 200 балів), П2 - оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів), П3 - оцінка за інші показники конкурсного відбору (враховуючи середній бал документа про здобутий освітній ступінь (освітньокваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ). Оцінка П3 визначається за шкалою від 0 до 20 балів сумарно за всі такі показники і обчислюється за формулою П3 = (СБ–60)×0,25+ДБ×0,5, де СБ – середній бал, ДБ – додаткові бали науково-дослідної та фахової творчої роботи (максимальна сумарна кількість додаткових балів не може перевищувати 20). К1, К2 - невід'ємні вагові коефіцієнти, встановлюються НаУОА на рівні не менше ніж 0,25 кожний. Сума коефіцієнтів К1, К2 для кожної конкурсної пропозиції має дорівнювати 1 (додаток 2 до Правил прийому 2021);


Причини обрати освітньо-професійну програму “Економічна кібернетика”:

  1. Студенти грунтовно вивчають комп’ютерні технології та економічний аналіз, володіють професійною лексикою
  2. Навчитеся розробляти інформаційні системи, комп’ютерні програми та Web-сайти
  3. Зможете застосовувати практичні знання в Острозькій ІТ-школі

Можливості працевлаштування:

економіст-аналітик

розробник вебсайтів

фахівець з управління ІТ-проектами


  • Фахівець у галузі економічної кібернетики може обіймати посади менеджерів з управління ІТ- проектами, а також виконувати роботи з розробки інформаційних систем, комп’ютерних програм, розроблення та супроводження Web-сайтів, створення та оброблення баз даних; посади економістів-аналітиків на підприємствах і бюджетних установах, у страхових компаніях, у комерційних банках та інших фінансових установах.

За освітньо-професійною програмою “Економічна кібернетика” Ви зможете отримати:

  • ступінь бакалавра з економіки;
  • ступінь магіста з економіки;
  • ступінь доктора філософії з філософії з менеджменту або прикладної математики;

Інформаційний пакет ЄКТС


Схожі освітньо-професійні програми: цифровий маркетинг; комп'ютерні науки; фінанси,банківська справа та страхування; облік та оподаткування.


Олександр Миколайович Новоселецький
кандидат економічних наук, доцент
+380 (068) 118-34-63
oleksandr.novoseletskyy@oa.edu.ua


Анна Матласевич
студентка 1 курсу освітньо-професійної програми “Економічна кібернетика”


Відгуки випускників

Перші 2 роки я не розумів коли ж почнеться кібернетика, завжди приходилось вчити лише економіку. Лише на третьому курсі стало зрозуміло що нам дали інформацію, якою ми будемо “гратися” за допомогою кібернетики. Ця спеціальність навчила мене правильно організовувати робочий процес та оптимізовувати ресурси власних сил і часу. Тому я, як і мої колеги-випускники, можу дозволити собі працювати одночасно в декількох великих компаніях приділяючи цьому не більше 10 годин на добу. Саме завдяки їй тепер не я шукаю роботу, а робота шукає мене, і з кожним днем усе краща і краща. Економічна кібернетика – це спеціальність, яка навчає правильно, а головне вигідно жити та розвиватися як професійно, так і особистісно.

Місай Володимир інженер-програміст Argo Software Engineering, веб-дизайнер ТОВ “Автоград” та ТОВ “Експерт Трейд” | Рік випуску – 2015

В Острозькій академій на економічній кібернетиці готують універсальних солдат для найпрогресивнішого фронту України. За ІТ-економістами майбутнє. ОА готує тих, хто його творить вже сьогодні!

Дубровик-Рохова Алла редактор відділу економіки всеукраїнської газети «День» (від 2012 і дотепер) | Рік випуску – 2010

5 років навчання в Острозькі академії – це значний крок вгору, найперше в саморозвитку і самовдосконаленні. Я впевнена в тому, що ми, випускники Острозької академії, одні з найкраще підготованих спеціалістів в Україні. Острозька академія – дійсно заклад європейського рівня! Цінність навчання в ОА – це здобуття практичних навичок в результаті реалізації різних проектів з профільних дисциплін; навчання працювати в команді; перейняття досвіду в кваліфікованих викладачів (окремо хочу відзначити Ковальчука Віталія Миколайовича) і ін. Методика навчання в НаУОА дещо відрізняється від традиційних українських ЗВО, і, я думаю, що це велика перевага ОА. Крім того, ОА виховує не тільки кваліфікованих спеціалістів, але і Людей духовних і елітних! Я вірю в те, що Острозька академія в майбутньому матиме основне значення в освіті не тільки України, а й Європи, як мінімум.

Кушнір Євгенія Засновниця громадської організації “Всеукраїнське об'єднання “Рух до життя” | Рік випуску – 2015

Неймовiрний свiт економiчних взаємозв’язкiв та залежностей, математичних методiв, iнформацiйних систем вiдкрила для мене економiчна кiбернетика. Ця спецiальнiсть дає безлiч можливостей для саморозвитку, реалiзацiї власних наукових та iнвестицiйних iдей. Економiчна кiбернетика в ОА – стимул iнтелектуального та духовного розвитку, а отже – запорука успiшного майбутнього!

Кава Ольга Вивчає Economic Analysis у Kyiv School of Economics (з 2018 року) | Рік випуску – 2014

Спеціальність «Економічна кібернетика» – спочатку невідомість, невизначеність та ризик, а в майбутньому – вир цікавих знань та насправді актуальна і перспективна професія.

Кмитюк Тетяна доцент кафедри економіко-математичного моделювання Київського національного економічного факультету ім. Вадима Гетьмана | Рік випуску – 2011