Спеціальні умови на здобуття вищої освіти

Спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України № 179 від 13 лютого 2019 року

Інформаційні матеріали щодо документів осіб, які мають право на спеціальні умови участі у конкурсному відборі при вступі до закладів вищої освіти України для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти

Спеціальні умови вступу під час вступної кампанії 2020

ОСОБЛИВОСТІ ВСТУПУ ДЛЯ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ ТА СУМІЖНИХ КАТЕГОРІЙ ОСІБ

 • Особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10–14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» проходять вступні випробування у формі співбесіди та в разі позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до зарахування під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти (п. 2 розділу VIIІ Правил прийому на навчання до НаУОА в 2020 році).
 • Особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії ïx соціального захисту» у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України» проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж встановлений НаУОА мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) (п. 3 розділу VIIІ Правил прийому на навчання до НаУОА в 2020 році).
 • Особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) починаючи з 01 грудня 2019 року включно проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання i якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних предметів у 2020 році) та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж встановлений закладом вищої освіти мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі (п. 8 розділу VIIІ Правил прийому на навчання до НаУОА в 2020 році).
 • Усі вищевказані категорії осіб можуть бути переведені на вакантні місця державного або регіонального замовлення в порядку, передбаченому Умовами прийому, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або закриту (фіксовану) конкурсну пропозицію (п. 11 розділу VIIІ Правил прийому на навчання до НаУОА в 2020 році).
 • Особи, визнані учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни, постраждалими учасниками Революції Гідності відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та громадяни, які були віднесені до таких осіб мають право на отримання пільгового довгострокового кредиту для здобуття вищої освіти. (Постанова КМУ від 29 серпня 2018 № 673 «Про затвердження Порядку пільгового кредитування для здобуття професійно-технічної та вищої освіти»)

ОСОБЛИВОСТІ ВСТУПУ ДЛЯ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ

 • Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж встановлений НаУОА мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) (п. 3 розділу VIIІ Правил прийому на навчання до НаУОА в 2020 році).
 • Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів 2020 року, зовнішнього незалежного оцінювання 2018–2020 років з англійської, французької, німецької, іспанської мов, 2017 – 2020 років – з інших предметів (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на відкриту або фіксовану (закриту) конкурсну пропозицію на основі повної загальної середньої освіти, вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти–1 на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»). (п. 3 розділу VIIІ Правил прийому на навчання до НаУОА в 2020 році).
 • Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа можуть бути переведені на вакантні місця державного або регіонального замовлення в порядку, передбаченому Умовами прийому, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або закриту (фіксовану) конкурсну пропозицію (п. 11 розділу VIIІ Правил прийому на навчання до НаУОА в 2020 році).

ОСОБЛИВОСТІ ВСТУПУ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

 • Особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення проходять вступні випробування у формі співбесіди та в разі позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до зарахування під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти. Якщо такі особи рекомендовані до зарахування на відкриту або фіксовану (закриту) конкурсну пропозицію, вони зараховуються на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб»). (п. 2 розділу VIIІ Правил прийому на навчання до НаУОА в 2020 році).
 • Особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2020 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до Приймальної комісії НаУОА копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086–3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за №1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти) проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж встановлений НаУОА мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста): Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів 2020 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2018-2020 років з англійської, французької, німецької, іспанської мов, 2017–2020 років — з інших предметів (у будь–яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на відкриту або фіксовану (закриту) конкурсну пропозицію на основі повної загальної середньої освіти, вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти–1 на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»). (п. 4 розділу VIIІ Правил прийому на навчання до НаУОА в 2020 році).
 • Для вступників з числа осіб з порушенням зору, які використовують(вали) в процесі навчання шрифт Брайля та потребують створення особливої (спеціальної) умови за кодом 0205 Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838, вступні випробування з географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької та французької мов проводяться у НаУОА. (п. 4 розділу VIIІ Правил прийому на навчання до НаУОА в 2020 році).
 • Особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю можуть бути переведені на вакантні місця державного або регіонального замовлення в порядку, передбаченому Умовами прийому, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або закриту (фіксовану) конкурсну пропозицію. (п. 11 розділу VIІI Правил прийому на навчання до НаУОА в 2020 році).
 • Діти з інвалідністю, особи з інвалідністю І-ІІІ групи мають право на отримання пільгового довгострокового кредиту для здобуття вищої освіти. (Постанова КМУ від 29 серпня 2018 № 673 «Про затвердження Порядку пільгового кредитування для здобуття професійно-технічної та вищої освіти»).

ОСОБЛИВОСТІ ВСТУПУ ДЛЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

 • Особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України «Про забезпечення прав i свобод внутрішньо переміщених осіб» можуть бути переведені на вакантні місця державного або регіонального замовлення в порядку, передбаченому Умовами прийому, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або фіксовану (закриту) конкурсну пропозицію, а також на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб у порядку, передбаченому законодавством, якщо вони зараховані на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб (п. 12 розділу VIIІ Правил прийому на навчання до НаУОА в 2020 році).
 • Особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України «Про забезпечення прав i свобод внутрішньо переміщених осіб» мають право на отримання пільгового довгострокового кредиту для здобуття вищої освіти. (п. 6 розділу III Правил прийому на навчання до НаУОА в 2020 році, Постанова КМУ від 29 серпня 2018 № 673 «Про затвердження Порядку пільгового кредитування для здобуття професійно-технічної та вищої освіти»)