Правила прийому 2017

Правила прийому до НаУОА

Правила прийому на навчання до Національного університету «Острозька академія» в 2017 році

Додаток 1. Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 2. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра

Додаток 3. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, освітній рівень спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню магістра

Додаток 4. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Додаток 5. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання вступників, які здобули базову або повну вищу освіту, та осіб, які не менше одного року здобувають освітній ступінь бакалавра і виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття освітнього ступеня бакалавра за іншою спеціальністю, межах вакантних місць ліцензованого обсягу

Додаток 6. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200

Додаток 7. Положення про проведення єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу для здобуття ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 081 «Право» в 2017 році

Додаток 8. Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2017 році

Додаток 9. ПОРЯДОК подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 році затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за № 1516/29646

Додаток 10. Положення про приймальну комісію Національного університету "Острозька академія"

Додаток 11. Правила прийому до аспірантури Національного університету «Острозька академія» у 2017році

Додаток 12. Перелік наказів МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ, якими визначаються спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення