Ліцензія та сертифікати

Національний університет «Острозька академія» внесено Міністерством освіти і науки України до Ліцензійного реєстру суб’єктів освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Сертифікати акредитації спеціальностей першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

032 Історія та археологія

033 Філософія

034 Культурологія

035 Філологія

051 Економіка

052 Політологія

061 Журналістика

072 Фінанси, банківська справа та страхування

081 Право

Сертифікати акредитації освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

032 Історія та археологія, освітньо-професійна програма "Історія та археологія"

034 Культурологія, освітньо-професійна програма "Культурологія"

053 Психологія, освітньо-професійна програма "Психологія"

071 Облік і оподаткування, освітньо-професійна програма "Облік і оподаткування"

122 Комп'ютерні науки, освітньо-професійна програма "Комп'ютерні науки"

229 Громадське здоров'я, освітньо-професійна програма "Громадське здоров'я"

256 Національна безпека, освітньо-професійна програма "Національна безпека (за окремими сферами забезпечення та видами діяльності)"

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, освітньо-професійна програма "Міжнародні відносини"

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, освітньо-професійна програма "Країнознавство"

Сертифікати акредитації освітніх програм другого (магістерського) рівня вищої освіти

Філологія

Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

Економічна кібернетика

Журналістика

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Історія та археологія

Країнознавство

Культурологія

Міжнародні відносини

071 Облік і оподаткування, освітньо-професійна програма "Облік і оподаткування"

Політологія

Право

Психологія

Релігієзнавство

Українська мова і література

Фінанси, банківська справа та страхування

Сертифікати акредитації освітніх програм третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

053 Психологія, освітньо-наукова програма "Психологія"

081 Право, освітньо-наукова програма "Право"