Ліцензія та сертифікати

Національний університет «Острозька академія» внесено Міністерством освіти і науки України до Ліцензійного реєстру суб’єктів освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Сертифікати акредитації спеціальностей першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

033 Філософія

035 Філологія

051 Економіка

052 Політологія

061 Журналістика

072 Фінанси, банківська справа та страхування

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Сертифікати акредитації спеціальностей другого (магістерського) рівня вищої освіти

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Сертифікати акредитації освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

013 Початкова освіта, освітньо-професійна програма "Початкова освіта з поглибленим вивченням англійської мови"

032 Історія та археологія, освітньо-професійна програма "Історія та археологія"

034 Культурологія, освітньо-професійна програма "Культурологія"

053 Психологія, освітньо-професійна програма "Психологія"

071 Облік і оподаткування, освітньо-професійна програма "Облік і оподаткування"

081 Право, освітньо-професійна програма "Право"

122 Комп'ютерні науки, освітньо-професійна програма "Комп'ютерні науки"

229 Громадське здоров'я, освітньо-професійна програма "Громадське здоров'я"

256 Національна безпека, освітньо-професійна програма "Національна безпека (за окремими сферами забезпечення та видами діяльності)"

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, освітньо-професійна програма "Міжнародні відносини"

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, освітньо-професійна програма "Країнознавство"

Сертифікати акредитації освітніх програм другого (магістерського) рівня вищої освіти

Філологія

Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

Економічна кібернетика

Журналістика

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Історія та археологія

Культурологія

034 Культурологія, освітньо-професійна програма "Культурологія: проєктна діяльність"

071 Облік і оподаткування, освітньо-професійна програма "Облік і оподаткування"

Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент, освітньо-професійна програма "HR-менеджмент"

073 Менеджмент, освітньо-професійна програма "Менеджмент продажів та логістика"

Політологія

081 Право

Психологія

Релігієзнавство

Українська мова і література

Міжнародні відносини

Країнознавство

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, освітньо-професійна програма "Євроатлантичні студії"

229 Громадське здоров'я, освітньо-професійна програма "Громадське здоров'я"

256 Національна безпека, освітньо-професійна програма "Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)"

Сертифікати акредитації освітніх програм третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

053 Психологія, освітньо-наукова програма "Психологія"

081 Право, освітньо-наукова програма "Право"