Державне замовлення

Магістр

derg_zamov

Планові показники державного замовлення МОН у 2019 році на підготовку фахівців за освітнім ступенем магістра на базі освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 081 Право знаходяться за посиланням: Державне замовлення