Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

Спеціальності

Факультет романо-германських мов

Бакалавр
Магістр
Розрахувати конкурсний бал
Причини обрати освітньо-професійну програму "Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська"
Можливості працевлаштування
За освітньо-професійною програмою "Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська" Ви зможете отримати:
Перелік навчальних дисциплін


Код спеціальності – 035.041 Філологія:германські мови та література (переклад включно)
Освітньо-професійна програма: Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

Бакалавр

Денна форма (1 курс):

Ліцензований обсяг – 100 місць
Максимальна кількість державних місць – 48 місць
Вартість навчання за рік – 22 900 грн

Заочна форма

Ліцензований обсяг – 30 місць
Державне замовлення: немає
Вартість навчання за рік – 13 740 грн

Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної
загальної середньої освіти:

Українська мова та література
Іноземна мова
Історія України або географія

Мінімальний прохідний бал на державну форму навчання у 2020р.191,152

Середній прохідний бал для вступу на платну форму навчання у 2020р.173,49

Вступники на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО допускаються до конкурсного відбору на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані або переведені на такі місця в разі наявності конкурсного балу не менше ніж 125,000

Мінімальна кількість балів для допуску до участі у конкурсі виключно на платну форму навчання – 100


Розрахувати конкурсний бал >>

Магістр

Денна форма:

Ліцензований обсяг – 40 місць
Кількість державних місць у 2020 році – 8 місць
Вартість навчання за весь період навчання – 32 620 грн

Заочна форма

Ліцензований обсяг – 35 місць
Державне замовлення: немає
Вартість навчання за весь період навчання – 26 600 грн

Для конкурсного відбору зараховуються:

  • результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька,
    французька або іспанська);
  • результати фахового випробування;

Конкурсний бал обчислюється за формулою:

КБ = П1 + П2 + П3, де: П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови; П2 – оцінка фахового вступного випробування за шкалою від 100 до 200 балів (визначається шляхом переведення
оцінки за 12–бальною шкалою в шкалу 100–200 відповідно до додатку 6 Правил прийому);
П3 – оцінка за інші показники конкурсного відбору (враховуючи середній бал документа про здобутий освітній ступінь
(освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ та бали науково-дослідної та фахової творчої
роботи). Оцінка П3 визначається за шкалою від 0 до 20 балів сумарно за всі такі показники і обчислюється за
формулою П3 = (СБ–60)×0,25+ДБ×0,5, де СБ – середній бал, ДБ – додаткові бали науково-дослідної та фахової творчої
роботи (максимальна сумарна кількість додаткових балів не може перевищувати 20).


Причини обрати освітньо-професійну програму “Іноземна філологія”:

  1. знання 3 іноземних мов;
  2. вміння глибокого прочитання та критичного аналізу літературних творів;
  3. високий рівень іншомовних комунікативних навичок завдяки сучасним підходам до викладання іноземної мови;здобудете досвід міжкультурної комунікації завдяки участі у міжнародних молодіжних програмах;
  4. навчання відбувається в сучасних лінгафонних лабораторіях 


Можливості працевлаштування:

Перекладач

Вчитель англійської мови та літератури

Фахівець зі знанням трьох мов


За освітньо-професійною програмою “Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська” Ви зможете отримати:Схожі освітньо-професійні програми: українська мова і літературa; міжнародні відносини; країнознавство.


П’янковська Інна В'ячеславівна
кандидат педагогічних наук, старший викладач
+380 (067) 376 76 97
inna.piankovska@gmail.com


Данилюк Софія
студентка 1 курсу освітньої програми "Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська"


Відгуки випускників

Навчання на факультеті РГМ дало можливість не лише розвинути мої здібності, але й відкрити нові. Постійна необхідність шукати нові шляхи вирішення проблем допомогла успішно навчатися і здобути професію, про яку я завжди мріяла.

Світлана Пардус помічник генерального консула, менеджер з операцій у посольстві США в Україні, м. Київ, Україна | Рік випуску – 2006

Надзвичайно вдячна академії та рідному факультету за знання та досвід, отримані під час навчання та викладання. Шукаючи роботу за спеціальністю в Канаді, без проблем здобула ліцензію на викладання завдяки рівню кваліфікації, що здобула в ОА

Алла Мисько провідний співробітник Відділу міжнародного розвитку м. Едмонтон, Канада | Рік випуску – 2005

Вивчення відмінювання дієслів у латинській мові до світанку, сторінки (!) вправ з іноземних мов (англійської, німецької та італійської), практична фонетика.