Англійська та друга іноземна (німецька/французька) мови. Література. Переклад

Спеціальності

Факультет романо-германських мов

Бакалавр
Магістр
Розрахувати конкурсний бал
Причини обрати освітньо-професійну програму "Англійська та друга іноземна (німецька/французька) мови. Література. Переклад"
Можливості працевлаштування
За освітньо-професійною програмою "Англійська та друга іноземна(німецька/французька) мови. Література. Переклад" Ви зможете отримати:


Код спеціальності – 035.041 Філологія:германські мови та література (переклад включно)
Освітньо-професійна програма: Англійська та друга іноземна (німецька/французька) мови. Література. Переклад

Бакалавр

Денна форма (1 курс):

Ліцензований обсяг – 100 місць
Максимальна кількість державних місць у 2021 – 50 місць
Вартість навчання за рік у 2021 р (за прогресивною шкалою) – 25 400 грн
Вартість навчання за рік у 2021 р (за пропорційною шкалою). – 28 900 грн
Вартість навчання за весь період у 2021 р. (загальна вартість освітньої програми) - 115 600 грн

Заочна форма

Ліцензований обсяг – 30 місць
Державне замовлення: немає
Вартість навчання за рік у 2021 р (за прогресивною шкалою). – 17 800 грн
Вартість навчання за рік у 2021 р (за пропорційною шкалою). – 20 300 грн
Вартість навчання за весь період у 2021 р. (загальна вартість освітньої програми) - 81 200 грн

Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної
загальної середньої освіти:

Українська мова і література
Іноземна мова
Історія України або математика, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

Мінімальний прохідний бал на державну форму навчання у 2021 р.189,904

Середній прохідний бал для вступу на платну форму навчання у 2021 р.168,092

Вступники на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО допускаються до конкурсного відбору на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані або переведені на такі місця в разі наявності конкурсного балу не менше ніж 125,000

Мінімальна кількість балів для допуску до участі у конкурсі виключно на платну форму навчання – 100


Розрахувати конкурсний бал >>

Магістр

Денна форма:

Ліцензований обсяг – 25 місць
Кількість державних місць у 2021 році – 16 місць
Вартість навчання за весь період навчання у 2021 р. – 43 100 грн

Заочна форма

Ліцензований обсяг – 30 місць
Державне замовлення: немає
Вартість навчання за весь період навчання у 2021 р. – 30 200 грн

Конкурсний бал обчислюється за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1×П1 + К2×П2 + П3, де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) або вступного випробування з іноземної мови у випадках, передбачених Умовами прийому (за шкалою від 100 до 200 балів), П2 - оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів), П3 - оцінка за інші показники конкурсного відбору (враховуючи середній бал документа про здобутий освітній ступінь (освітньокваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ). Оцінка П3 визначається за шкалою від 0 до 20 балів сумарно за всі такі показники і обчислюється за формулою П3 = (СБ–60)×0,25+ДБ×0,5, де СБ – середній бал, ДБ – додаткові бали науково-дослідної та фахової творчої роботи (максимальна сумарна кількість додаткових балів не може перевищувати 20). К1, К2 - невід'ємні вагові коефіцієнти, встановлюються НаУОА на рівні не менше ніж 0,25 кожний. Сума коефіцієнтів К1, К2 для кожної конкурсної пропозиції має дорівнювати 1 (додаток 2 до Правил прийому 2021);


Причини обрати освітньо-професійну програму “Англійська та друга іноземна(німецька/французька) мови. Література. Переклад”:

  1. знання 3 іноземних мов;
  2. вміння глибокого прочитання та критичного аналізу літературних творів;
  3. високий рівень іншомовних комунікативних навичок завдяки сучасним підходам до викладання іноземної мови;здобудете досвід міжкультурної комунікації завдяки участі у міжнародних молодіжних програмах;
  4. навчання відбувається в сучасних лінгафонних лабораторіях 

Можливості працевлаштування:

Перекладач

Вчитель англійської мови та літератури

Фахівець зі знанням трьох мов


За освітньо-професійною програмою “Англійська та друга іноземна(німецька/французька) мови. Література. Переклад” Ви зможете отримати:

  • ступінь бакалавра філології, мови і літератури (англійська, німецька), перекладач;
  • ступінь магістра філології, мови і літератури (англійська, німецька/французька), перекладач;
  • ступінь доктора філософії з філології.

Інформаційний пакет ЄКТС


Схожі освітньо-професійні програми: українська мова і літературa; міжнародні відносини; країнознавство.


П’янковська Інна В'ячеславівна
кандидат педагогічних наук, старший викладач
+380 (067) 376 76 97
inna.piankovska@gmail.com


Данилюк Софія
студентка 2 курсу освітньої програми "Англійська та друга іноземна(німецька/французька) мови. Література. Переклад"


Відгуки випускників

Навчання на факультеті РГМ дало можливість не лише розвинути мої здібності, але й відкрити нові. Постійна необхідність шукати нові шляхи вирішення проблем допомогла успішно навчатися і здобути професію, про яку я завжди мріяла.

Світлана Пардус помічник генерального консула, менеджер з операцій у посольстві США в Україні, м. Київ, Україна | Рік випуску – 2006

Надзвичайно вдячна академії та рідному факультету за знання та досвід, отримані під час навчання та викладання. Шукаючи роботу за спеціальністю в Канаді, без проблем здобула ліцензію на викладання завдяки рівню кваліфікації, що здобула в ОА

Алла Мисько провідний співробітник Відділу міжнародного розвитку м. Едмонтон, Канада | Рік випуску – 2005

Вивчення відмінювання дієслів у латинській мові до світанку, сторінки (!) вправ з іноземних мов (англійської, німецької та італійської), практична фонетика.