Братство спудеїв

Студентське життя

У нашому суспільстві діє значна частина організацій, які, у межах своїх повноважень, здійснюють управлінську функцію для самоорганізації певної частини людей.

Орган студентського самоврядування Громадська організація «Братство спудеїв Острозької академії» (далі – ГО «БС ОА») діє з 26 березня 1997 року у Національному університеті «Острозька академія». Це добровільна, неприбуткова молодіжна організація, що об’єднує осіб, які навчаються у цьому виші.

ГО «БС ОА» виконує свої функції в межах закону і на основі затвердженого Статуту. Дана організація складається з органу управління, якими є Голова «Братства спудеїв» Олександра Олієвська, яка здійснює свої повноваження разом із Розширеною Колегією, куди входять члени структурних підрозділів Колегії ГО «БС ОА» та делегати від академічних груп – студентські декани факультетів / Інституту права. Також діють Загальні Збори, що складається із всіх членів «Братства спудеїв». Членство є індивідуальним та добровільним.

Метою ГО «БС ОА» є єдність інтересів студентів для спільної реалізації ними своїх прав і свобод, задоволення та захисту законних інтересів. Це реалізовується з допомогою послідовного та систематичного виконання наступних завдань, що увійшли в основу діяльності даної громадської організації. Це:

  • – захист престижу, честі й гідності членів ГО «БС ОА»;

  • – сприяння всебічному духовному, інтелектуальному, культурному, фізичному розвитку студентів, їх належній професійній підготовці;

  • – збереження та примноження традицій ГО «БС ОА»;

  • – забезпечення прав, свобод і законних інтересів студентів.

Для виконання цих завдань передбаченого дотримання відповідних функцій, які визначають діяльність, роль ГО «БС ОА». Серед основних : освітня, проектна, культурна, наукова, оздоровча, екологічна функції.

Орган студентського самоврядування Громадська організація «Братство спудеїв Острозької академії» є осередком самоорганізації студентів.