Приймальна комісія

Приймальна комісія НаУОА – робочий орган Національного університету «Острозька академія», передбачений частиною першою статті 38 Закону України «Про вищу освіту», що утворюється для організації прийому вступників. Строк повноважень Приймальної комісії становить один календарний рік. Приймальна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до чинного законодавства України, Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу України, Cтатуту Національного університету «Острозька академія», Правил прийому на навчання до Національного університету «Острозька академія», Положення про приймальну комісію Національного університету «Острозька академія»

Порядок роботи Приймальної комісії НаУОА

Дні Години
Понеділок – П’ятниця 10:00 – 16:00
Субота – Неділя Вихідний
Графік роботи під час прийому заяв та документів
19 липня – 
21 серпня
Понеділок – П’ятниця 9:00 – 17:00
3, 31 липня; 29, 30 серпня 9:00 – 18:00
Субота – Неділя 10:00 – 13:00
22 серпня – 
30 листопада
Понеділок – П’ятниця 9:00 – 17:00
Субота – Неділя Вихідний
Святкові дні Вихідний

Функції приймальної комісії:

інформування вступників, їх батьків та громадськості з усіх питань вступу до НаУОА; прийом заяв та документів, ухвалення рішень про допуск вступників до участі в конкурсі (до участі у вступних випробуваннях); подання до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО) отриманих від вступників даних про них, внесення змін до статусів заяв вступників в Єдиній базі; координація діяльності усіх структурних підрозділів НаУОА щодо підготовки та проведення конкурсного відбору; організація  та проведення консультацій з питань вступу на навчання та вибору спеціальності, що найбільш відповідає здібностям, і рівню підготовки вступників; організація та контроль діяльності структурних підрозділів НаУОА щодо створення належних умов для проведення вступної кампанії; забезпечення оприлюднення на веб-сайті НаУОА Положень, Правил прийому та інших документів, передбачених чинним законодавством; прийняття рішень про зарахування вступників за рівнями і формами здобуття освіти та джерелами фінансування.

Контакти приймальної комісії

Відповідальний секретар приймальної комісії Матвійчук Марія Анатоліївна

Адреса: 35800 Рівненська обл., м.Острог, вул. Семінарська, 2
Телефони: +380960266880, +380986153279
Адреса електронної пошти: vstup@oa.edu.ua

Склад Приймальної комісії (наказ ректора № 123 від 26 грудня 2023 року)

 • Пасічник Ігор Демидович – ректор, голова приймальної комісії;
 • Каламаж Руслана Володимирівна – проректор з навчально-виховної роботи, заступник голови приймальної комісії з питань вступу до аспірантури;
 • Матвійчук Марія Анатоліївна – доцент кафедри кримінально-правових дисциплін імені В. Попелюшка, відповідальний секретар приймальної комісії;
 • Костів Ольга Мар’янівна – провідний фахівець ННЦЗДН, заступник відповідального секретаря приймальної комісії, адміністратор ЄДЕБО, уповноважена особа приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв;
 • Родзен Олена Антонівна – методист вищої категорії, адміністратор ЄДЕБО, член комісії;
 • Балацька Ольга Романівна – директор Навчально-наукового інституту права ім. І.Малиновського, член комісії;
 • Шершньова Олена Володимирівна – директор Навчально-наукового інституту міжнародних відносин та національної безпеки, член комісії;
 • Карповець Максим Вячеславович – директор Навчально-наукового інституту соціально-гуманітарного менеджменту, член комісії;
 • Ковальчук Інна В’ячеславівна – директор Навчально-наукового інституту лінгвістики, член комісії;
 • Новоселецький Олександр Миколайович – декан економічного факультету, член комісії;
 • Балашов Едуард Михайлович – помічник ректора з міжнародного співробітництва та фандрайзингу, координатор Erasmus+, відповідальний за міжнародний обмін персоналу, член комісії;
 • Якуніна Катерина Ігорівна – помічник ректора зі стратегічного розвитку та забезпечення якості освіти, член комісії;
 • Гриник Наталія Петрівна – провідний фахівець з діловодства, член комісії;
 • Лотиш Тетяна Василівна – юрисконсульт, член комісії;
 • Марченко Антоніна Вікторівна – заступник головного бухгалтера, член комісії;
 • Цеп’юк Галина Петрівна – директор Наукової бібліотеки НаУОА, секретар профспілкового комітету НаУОА, член комісії;
 • Михальчук Богдан Сергійович – професіонал з антикорупційної діяльності, член комісії;
 • Манькевич Олександр Олегович – здобувач вищої освіти 2 курсу Навчально-наукового інституту міжнародних відносин та національної безпеки, член комісії;
 • Маляренко Андрій Андрійович – здобувач вищої освіти 2 курсу Навчально-наукового інституту соціально-гуманітарного менеджменту, член комісії;
 • Хрін Марта Василівна – здобувачка вищої освіти 3 курсу Навчально-наукового інституту права ім. І. Малиновського, член комісії;
 • Окач Наталія Василівна – здобувачка вищої освіти 2 курсу Навчально-наукового інституту лінгвістики, голова волонтерського підрозділу Братства спудеїв НаУОА, член комісії;
 • Носко Тарас Володимирович – здобувач вищої освіти 3 курсу Економічного факультету, студдекан економічного факультету, член комісії;
 • Губернюк Сергій Миколайович –  заступник начальника управління освіти, молоді та спорту, начальник відділу освіти виконкому Острозької міської ради, член комісії (за згодою).