Приймальна комісія

Приймальна комісія НаУОА – робочий орган Національного університету «Острозька академія», передбачений частиною першою статті 38 Закону України «Про вищу освіту», що утворюється для організації прийому вступників. Строк повноважень Приймальної комісії становить один календарний рік. Приймальна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до чинного законодавства України, Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу України, Cтатуту Національного університету «Острозька академія», Правил прийому на навчання до Національного університету «Острозька академія», Положення про приймальну комісію Національного університету «Острозька академія»

Порядок роботи Приймальної комісії НаУОА

Дні Години
Понеділок – П’ятниця 10:00 – 16:00
Субота – Неділя Вихідний
Графік роботи під час прийому заяв та документів
19 липня – 
21 серпня
Понеділок – П’ятниця 9:00 – 17:00
3, 31 липня; 29, 30 серпня 9:00 – 18:00
Субота – Неділя 10:00 – 13:00
22 серпня – 
30 листопада
Понеділок – П’ятниця 9:00 – 17:00
Субота – Неділя Вихідний
Святкові дні Вихідний

Функції приймальної комісії:

інформування вступників, їх батьків та громадськості з усіх питань вступу до НаУОА; прийом заяв та документів, ухвалення рішень про допуск вступників до участі в конкурсі (до участі у вступних випробуваннях); подання до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО) отриманих від вступників даних про них, внесення змін до статусів заяв вступників в Єдиній базі; координація діяльності усіх структурних підрозділів НаУОА щодо підготовки та проведення конкурсного відбору; організація  та проведення консультацій з питань вступу на навчання та вибору спеціальності, що найбільш відповідає здібностям, і рівню підготовки вступників; організація та контроль діяльності структурних підрозділів НаУОА щодо створення належних умов для проведення вступної кампанії; забезпечення оприлюднення на веб-сайті НаУОА Положень, Правил прийому та інших документів, передбачених чинним законодавством; прийняття рішень про зарахування вступників за рівнями і формами здобуття освіти та джерелами фінансування.

Контакти приймальної комісії

Відповідальний секретар приймальної комісії Харчук Юлія Юріївна

Адреса: 35800 Рівненська обл., м.Острог, вул. Семінарська, 2
Телефони: +380960266880, +380961702500
Адреса електронної пошти: vstup@oa.edu.ua

Склад Приймальної комісії (наказ ректора № 103 від 13 грудня 2022 року)

 • Пасічник Ігор Демидович – ректор, голова приймальної комісії;
 • Шевчук Дмитро Михайлович – проректор з науково-педагогічної роботи, заступник голови приймальної комісії з питань вступу до аспірантури;
 • Харчук Юлія Юріївна – помічник ректора з освітнього менеджменту, відповідальний секретар приймальної комісії;
 • Костів Ольга Мар’янівна – провідний фахівець ННЦЗДН, заступник відповідального секретаря приймальної комісії, адміністратор ЄДЕБО, уповноважена особа приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв;
 • Родзен Олена Антонівна – методист вищої категорії, адміністратор ЄДЕБО, член комісії;
 • Іщук Сергій Іванович – директор Навчально-наукового інституту права ім. І.Малиновського, член комісії;
 • Балацька Ольга Романівна – директор Навчально-наукового інституту міжнародних відносин та національної безпеки, член комісії;
 • Карповець Максим Вячеславович – директор Навчально-наукового інституту соціально-гуманітарного менеджменту, член комісії;
 • Ковальчук Інна В’ячеславівна – директор Навчально-наукового інституту лінгвістики, член комісії;
 • Новоселецький Олександр Миколайович – декан економічного факультету, член комісії;
 • Балашов Едуард Михайлович – помічник ректора з міжнародного співробітництва та фандрайзингу, координатор Erasmus+, відповідальний за міжнародний обмін персоналу, член комісії;
 • Матвійчук Марія Анатоліївна – помічник ректора зі стратегічного розвитку та забезпечення якості освіти, член комісії;
 • Лотиш Тетяна Василівна – юрисконсульт, член комісії;
 • Марченко Антоніна Вікторівна – заступник головного бухгалтера, член комісії;
 • Гриник Наталія Петрівна – провідний фахівець з діловодства, член комісії;
 • Михальчук Богдан Сергійович – професіонал з антикорупційної діяльності, член комісії;
 • Денисенко Наталія Володимирівна – завідувач інформаційно-бібліографічного відділу бібліотеки, член профспілкового комітету НаУОА, член комісії;
 • Москалюк Ольга Олегівна – здобувачка вищої освіти 2 курсу Навчально-наукового інституту міжнародних відносин та національної безпеки, голова підрозділу правопорядку Братства спудеїв НаУОА, член комісії;
 • Фісянчук Анна Миколаївна – здобувачка вищої освіти 2 курсу Навчально-наукового інституту соціально-гуманітарного менеджменту, Голова наукового підрозділу Братства спудеїв НаУОА, член комісії;
 • Хомякова Анна Вікторівна – здобувачка вищої освіти 3 курсу Навчально-наукового інституту права ім. І. Малиновського, голова юридичного підрозділу Братства спудеїв НаУОА, член комісії;
 • Лавренюк Анна Юріївна – здобувачка вищої освіти 3 курсу Навчально-наукового інституту лінгвістики, член комісії;
 • Меснікович Ірина Романівна – здобувачка вищої освіти 3 курсу економічного факультету, голова фінансового підрозділу Братства спудеїв НаУОА, член комісії;
 • Кузьменко Наталія Володимирівна – головний спеціаліст управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Острозької міської ради, представник громадськості, член комісії (за згодою).