Вступникам з Криму та Донбасу

Бакалавр

Освітній центр “Донбас – Україна” та “Крим – Україна” в НаУOА створено з метою консультування та супроводу вступу в університет вступників з числа осіб з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Донецької та Луганської областей.

Освітній центр «ДОНБАС-УКРАЇНА» ТА «КРИМ-УКРАЇНА» в НаУOА

Наказ № 89 від 30 липня 2020 року Про створення в НаУОА "Освітнього центру "Донбас-Україна" та "Крим-Україна"

Порядок прийому для здобуття вищої освіти у Національному університеті «Острозька академія» осіб, місцем проживання яких є тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях

Порядок прийому для здобуття вищої освіти у Національному університеті «Острозька академія» осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя

Положення про освітній центр "Донбас-Україна" Національного університету "Острозька академія"

Положення про освітній центр "Крим-Україна" Національного університету "Острозька академія"

Перелік закладів вищої та фахової передвищої освіти, на базі яких функціонують освітні центри «ДОНБАС-УКРАЇНА» та «КРИМ-УКРАЇНА»