Вступникам з Криму та Донбасу

Бакалавр

Освітній центр “Донбас – Україна” та “Крим – Україна” в НаУOА створено з метою консультування та супроводу вступу в університет вступників з числа осіб з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Донецької та Луганської областей.

Освітній центр «ДОНБАС-УКРАЇНА» ТА «КРИМ-УКРАЇНА» в НаУOА

Наказ № 89 від 30 липня 2020 року Про створення в НаУОА "Освітнього центру "Донбас-Україна" та "Крим-Україна"

Правила прийому для здобуття вищої освіти в Національному університеті «Острозька академія» особами, місцем проживання яких є тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях Правил прийому для здобуття вищої освіти у Національному університеті «Острозька академія» в 2020 році (зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням вченої ради НаУОА від 27.08.2020 року, протокол No1, затвердженими наказом ректора No 88 від 31.08.2020 року)

Правила прийому та зарахування для здобуття вищої освіти в Національному університеті «Острозька академія» осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України (АР Крим) Правил прийому для здобуття вищої освіти у Національному університеті «Острозька академія» в 2020 році (зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням вченої ради НаУОА від 27.08.2020 року, протокол No1, затвердженими наказом ректора No 88 від 31.08.2020 року)

Положення про освітній центр "Донбас-Україна" Національного університету "Острозька академія" Правил прийому для здобуття вищої освіти у Національному університеті «Острозька академія» в 2020 році (зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням вченої ради НаУОА від 27.08.2020 року, протокол No1, затвердженими наказом ректора No 88 від 31.08.2020 року)

Положення про освітній центр "Крим-Україна" Національного університету "Острозька академія" Правил прийому для здобуття вищої освіти у Національному університеті «Острозька академія» в 2020 році (зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням вченої ради НаУОА від 27.08.2020 року, протокол No1, затвердженими наказом ректора No 88 від 31.08.2020 року)

Перелік закладів вищої та фахової передвищої освіти, на базі яких функціонують освітні центри «ДОНБАС-УКРАЇНА» та «КРИМ-УКРАЇНА»