Країнознавство

Спеціальності

Факультет міжнародних відносин

Бакалавр
Магістр
Розрахувати конкурсний бал
Причини обрати освітньо-професійну програму "Країнознавство"
Можливості працевлаштування
За освітньо-професійною програмою "Країнознавство" Ви зможете отримати:
Перелік навчальних дисциплін


Код спеціальності – 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Освітньо-професійна програма: Країнознавство

Бакалавр

Денна форма (1 курс):

Ліцензований обсяг – 30 місць
Максимальна кількість державних місць – 9 місць
Вартість навчання за рік – 21 500 грн

Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної
загальної середньої освіти:

Українська мова та література
Іноземна мова
Історія України або математика

Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної
загальної середньої освіти для окремих спеціальностей для небюджетних конкурсних пропозицій і в заяві вступника
зазначено: «претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб»:

Українська мова та література
Іноземна мова
Математика або географія

Мінімальний прохідний бал на державну форму навчання у 2020р.196,768

Середній прохідний бал для вступу на платну форму навчання у 2020р.156,69

Вступники на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО допускаються до конкурсного відбору на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані або переведені на такі місця в разі наявності конкурсного балу не менше ніж 140


Розрахувати конкурсний бал >>

Магістр

Денна форма:

Ліцензований обсяг – 15 місць
Максимальна кількість державних місць – 4 місць
Вартість навчання за весь період навчання – 32 620 грн

Для конкурсного відбору зараховуються:

  • результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька,
    французька або іспанська);
  • результати фахового випробування;

Конкурсний бал обчислюється за формулою:

КБ = П1 + П2 + П3, де: П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови; П2 – оцінка фахового вступного випробування за шкалою від 100 до 200 балів (визначається шляхом переведення
оцінки за 12–бальною шкалою в шкалу 100–200 відповідно до додатку 6 Правил прийому);
П3 – оцінка за інші показники конкурсного відбору (враховуючи середній бал документа про здобутий освітній ступінь
(освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ та бали науково-дослідної та фахової творчої
роботи). Оцінка П3 визначається за шкалою від 0 до 20 балів сумарно за всі такі показники і обчислюється за
формулою П3 = (СБ–60)×0,25+ДБ×0,5, де СБ – середній бал, ДБ – додаткові бали науково-дослідної та фахової творчої
роботи (максимальна сумарна кількість додаткових балів не може перевищувати 20).


Причини обрати освітньо-професійну програму “Країнознавство”:

  1. одночасно з дипломом НаУОА отримаєте диплом Варшавського університету;
  2. зможете побачити світ та подорожувати завдяки унікальним обмінним програмам у Польщу, Білорусь, Чехію, Угорщину, Австрію, Францію та Німеччину;
  3. можливість проходити практику у міжнародних туристичних агентствах України, Міністерстві закордонних справ України.


Можливості працевлаштування:

Дипломатичний агент

Мистецтвознавець

PR-менеджер


За освітньо-професійною програмою “Філософія” Ви зможете отримати:Схожі освітньо-професійні програми: міжнародні відносини; політологія; германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська; історія та археологія.


Ірина Олександрівна
(03654) 3-08-32
kafedra.krainoznavstva@oa.edu.ua


Павлова Анастасія
студентка 2 курсі освітньої програми "Країнознавство"


Відгуки випускників

Зараз, через майже чотири роки після випуску з університету, я згадую про час проведений в Острозі та академії, як один з найяскравіших періодів свого життя. Це один із небагатьох вишів України (якщо і не єдиний), де студенти точно знають, що їх знання завжди оцінені справедливо в рамках найчеснішої конкуренції. Це унікальне місце, яке притягує виключно талановитих молодих. Тут панує атмосфера дружби та взаємоповаги. Для скептиків, які, можливо, скажуть, що в маленькому Острозі навчитися веденню міжнародних відносин і отримати ґрунтовне знання про країни буде складно, я відповім, що вони помиляються. Навчальна база факультету, підхід до навчання та все можливе заохочення до участі у міжнародних програмах з боку викладачів, зробить з кожного студента затребуваного спеціаліста.

Олександр Ніколаєв assistant Front Office Manager Fairmont Grand Hotel Kyiv | Рік випуску – 2011

Для мене навчання на спеціальності «Країнознавство» дало можливість побачити світ (участь в наукових програмах в Польщі, Німеччині та Чехії), спілкуватися з інтелектуалами та інтелігенцією, відвідувати зустрічі з відомими політичними діячами і дипломатами різних країн, що постійно відвідують мою Alma Mater. Абітурієнти, якщо є прагнення всебічно розвиватися, бути на гребені хвилі в житті, тоді слухайте своє серце і вперед на країнознавство!

Максим Жуковський виконавчий директор туристичного оператора «Княжий Острог» | Рік випуску – 2012

НаУ «Острозька академія»: «Мрії збуваються!» – це те, що я можу сказати про навчання на спеціальності «Країнознавство» в НаУОА. Якщо у Вас є прагнення реалізувати себе в житті, отримати можливість подорожувати, навчаючись в одному з кращих класичних ЗВО нашої держави, то Вам лишається тільки почати!

Ірина Волинчук аспірантка кафедри країнознавства, викладач кафедри міжнародних відносин | Рік випуску – 2012