Освітні програми

Всі рівні

Бакалавр

Магістр

Міжнародний туризм

Третя за значенням галузь світової економіки, що забезпечує кожне 11-те робоче місце і створює 10% світового ВВП. Важлива сфера цивілізаційних контактів, яка включає історико-культурну спадщину та враховує ментальність певної етнічної чи соціальної спільноти. Своєрідний ключ налагодження суспільної комунікації між індивідами, народами та державами з урахуванням їх регіональних особливостей. Програма забезпечує глибоке вивчення міжнародного туристичного ринку з наголосом на Європейський туристичний макрорегіон та фундаментальну перекладацьку складову для забезпечення туристичної діяльності.

Міжнародна економіка

Освітня програма "Міжнародна економіка" надає студентам знання та навички, необхідні для дослідження економічних процесів і закономірностей та тенденцій розвитку міжнародної економічної діяльності ринкових. Основна мета програми - підготовка професіоналів з міжнародної економіки, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і прикладними навичками, здатних вирішувати складні нестандартні дослідницькі й управлінські завдання та проблеми, пов’язані із функціонуванням міжнародних економічних систем.

Комп'ютерна лінгвістика. Англійська мова. Друга іноземна мова (німецька/французька)

Програма спрямована на забезпечення знань, розвиток навичок та компетентностей у галузі прикладної та комп’ютерної лінгвістики. Вона включає навички спілкування державною, англійською та німецькою/французькою мовами, розв’язання практичних задач у мовознавчій галузі з використанням фундаментальних та спеціальних математичних методів, комп’ютерних та інформаційних технологій. Програма передбачає формування у здобувачів базових лінгвістичних знань, перекладацьких умінь, компетенцій у розробці моделей функціонування мови, активного використання відповідного програмного забезпечення.