Психологія креативності та інновацій

Загальна освіта в галузі психології з поглибленим вивченням теоретичних, прикладних та практичних аспектів індивідуальної та групової творчої діяльності у різних сферах народного господарства.

Практична філософія. Консалтинг та коучинг

Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері філософії та гуманітаристики

Національна безпека

Забезпечити публічний сектор висококваліфікованими фахівцями для соціально-політичної, оборонної, аналітичної та дослідницької діяльності в галузі управління та адміністрування національною безпекою.


Літературна творчість і художній переклад

Підготувати фахівців, здатних розв’язувати складні професійні завдання, досконалим усним і писемним мовленням у різних комунікативних ситуаціях, готових до самостійної творчої, менеджерської, літературно-критичної та дослідницької діяльності.

Цифровий маркетинг

Передбачає фундаментальне вивчення та набуття практичних навичок і вмінь у сфері цифрового маркетингу, маркетингу в соціальних мережах, контент маркетингу, web-дизайну, електронної комерції, управління складними економічними системами.

Англійська та друга іноземна (німецька/французька) мови. Література. Переклад

Програма передбачає набуття професійних навичок багатоаспектної роботи з різними типами текстів і здійснення мовної, міжособистісної та міжнаціональної письмової та усної комунікації.


Облік та оподаткування

Програма орієнтована на підготовку сучасного фахівця-практика з організації та здійснення бухгалтерського обліку, оподаткування, контролю і аналізу діяльності суб’єктів господарювання з використанням різних форм обліку та сучасних інформаційних систем.

Інформаційна, бібліотечна справа

Акцент на здатності забезпечувати управління процесами збору, аналізу та поширення документно-інформаційних ресурсів через різні соціальні комунікації для розвитку економіки, політики, медіапростору країни рідною та іноземними мовами.

Право

Підготовка висококваліфікованих юристів, що володіють фундаментальними знаннями та навичками і здатні застосовувати їх на практиці.

Більше спеціальностей

Географія студентів

Географія студентів денної форми Національного університету "Острозька академія" станом на 01.04.2021

208
Викладачів
102
Кандидатів наук, доцентів
2360
Студентів
50
Професорів і докторів наук

Наша Співпраця

Кількість працевлаштованих випускників у 2019 році, %

Компанії з якими ми співпрацюємо, %

Українські Міжнародні

Календар 01 липня - 15 липня

1липня

Вебінар "Твій І пріоритет: з чого розпочинається Вступна кампанія 2021"

Приймальна комісія НаУ ОА проводить вебінар для абітурієнтів бакалаврів та магістрів.
Спікери: відповідальний секретар приймальної комісії Юлія Харчук, керівник консультаційного центру для абітурієнтів Іванна Горбач, юрисконсульт Тетяна Лотиш.
Початок вебінару: 14:00.
Покликання на зустріч: https://meet.google.com/cpp-twqk-ziz

📭 Контактна особа:
Іванна Горбач
vstup@oa.edu.ua
тел. (096) 02 66 880

13липня

Вебінар "Вступна кампанія: 10 порад для абітурієнта Острозької академії"

Приймальна комісія НаУ ОА проводить вебінар для абітурієнтів бакалаврів та магістрів.
Спікери: відповідальний секретар приймальної комісії Юлія Харчук, керівник консультаційного центру для абітурієнтів Іванна Горбач.
Початок вебінару: 16:00.
Покликання на зустріч: https://meet.google.com/ern-vmwq-yqe

📭 Контактна особа:
Іванна Горбач
vstup@oa.edu.ua
тел. (096) 02 66 880

Відгуки наших гостей