Стара версія сайту old.vstup.oa.edu.ua

ОБРАТИ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

Право

Підготовка висококваліфікованих юристів, що володіють фундаментальними знаннями та навичками і здатні застосовувати їх на практиці.

Початкова освіта

Початкова освіта

Формуються ґрунтовні знання та практичні навички навчання та виховання учнів початкових класів із застосуванням новітніх методик.

Економічна кібернетика

Економічна кібернетика

Глибоке опанування сучасними професійними знаннями та навичками в галузі комп’ютерних технологій та економічного аналізу у поєднанні з глибоким вивченням англійської мови за адаптованими до вимог спеціальності програми

Міжнародні фінанси

Освіта в галузі управління та адміністрування, яка обумовлює фундаментальні знання з фінансів, банківської справи та страхування з акцентом на застосування основного інструментарію прийняття рішень у міжнародних фінансових відносинах.

Цифровий маркетинг

Передбачає фундаментальне вивчення та набуття практичних навичок і вмінь у сфері цифрового маркетингу, маркетингу в соціальних мережах, контент маркетингу, web-дизайну, електронної комерції, управління складними економічними системами.

Літературна творчість

Літературна творчість

Підготувати фахівців, здатних розв’язувати складні професійні завдання, досконалим усним і писемним мовленням у різних комунікативних ситуаціях, готових до самостійної творчої, менеджерської, літературно-критичної та дослідницької діяльності.

Комп'ютерні Науки

Спеціальна освіта в галузі інформаційних технологій, яка передбачає набуття практичних навичок у сфері розроблення, проектування, вибору архітектури, верифікації, тестування програмного забезпечення, інформаційних систем та управління програмними проектами, систем захисту інформації

Міжнародні відносини

Освітня програма передбачає вивчення окремих компонент англійською мовою, академічну мобільність, можливість стажування у дипломатичних установах та міжнародних організаціях, одержання фахових компетентностей перекладача.

Національна безпека

Національна безпека

Забезпечити публічний сектор висококваліфікованими фахівцями для соціально-політичної, оборонної, аналітичної та дослідницької діяльності в галузі управління та адміністрування національною безпекою (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

Більше спеціальностей

Географія студентів

206
Викладачів
117
Кандидатів наук, доцентів
2975
Студентів
45
Професорів і докторів наук

Наша Співпраця

Кількість працевлаштованих випускників у 2019 році, %

Компанії з якими ми співпрацюємо, %

Українські Міжнародні

Календар 1 липня - 30 вересня

1,3липня

Проведення ЄВІ/ЄФВВ

6липня

Онлайн-консультація

6 липня о 16:00 відбудеться онлайн-консультація з помічником ректора з освітнього менеджменту, відповідальним секретарем приймальної комісії Юлією Харчук та керівником консультаційного центру для абітурієнтів Іванною Горбач Взяти участь!

1серпня

Реєстрація електронних кабінетів

1-12серпня

Вступні іспити, творчі конкурси

На бюджет

5-22серпня

Прийом заяв

13-22серпня

Вступні іспити, творчі конкурси

на контракт

13-22серпня

Прийом заяв

(до 16 серпня для тих, хто складає вступні замість ЗНО)

16-18серпня

Співбесіди

20серпня

Списки вступників, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотою-2

12:00

27серпня

Рейтингові списки вступників на основі ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів (включаючи квоту-1, квоту-3, квоту-4)

12:00

31серпня

Подача документів для зарахування на бюджет

18:00

1вересня

Рекомендації для зарахування на бюджет

5вересня

Зарахування вступників на бюджет

6вересня

Подача документів для зарахування на бюджет

18:00

11вересня

Зарахування на бюджет

До 15вересня

Переведення на вакантні бюджетні місця та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів вступників, які зараховані на контракт

12:00

До 30вересня

Зарахування вступників на контракт

Відгуки наших гостей