Психологія креативності та інновацій

Загальна освіта в галузі психології з поглибленим вивченням теоретичних, прикладних та практичних аспектів індивідуальної та групової творчої діяльності у різних сферах народного господарства.

Практична філософія. Консалтинг та коучинг

Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері філософії та гуманітаристики

Національна безпека

Забезпечити публічний сектор висококваліфікованими фахівцями для соціально-політичної, оборонної, аналітичної та дослідницької діяльності в галузі управління та адміністрування національною безпекою.


Літературна творчість і художній переклад

Підготувати фахівців, здатних розв’язувати складні професійні завдання, досконалим усним і писемним мовленням у різних комунікативних ситуаціях, готових до самостійної творчої, менеджерської, літературно-критичної та дослідницької діяльності.

Цифровий маркетинг

Передбачає фундаментальне вивчення та набуття практичних навичок і вмінь у сфері цифрового маркетингу, маркетингу в соціальних мережах, контент маркетингу, web-дизайну, електронної комерції, управління складними економічними системами.

Англійська та друга іноземна (німецька/французька) мови. Література. Переклад

Програма передбачає набуття професійних навичок багатоаспектної роботи з різними типами текстів і здійснення мовної, міжособистісної та міжнаціональної письмової та усної комунікації.


Облік та оподаткування

Програма орієнтована на підготовку сучасного фахівця-практика з організації та здійснення бухгалтерського обліку, оподаткування, контролю і аналізу діяльності суб’єктів господарювання з використанням різних форм обліку та сучасних інформаційних систем.

Інформаційна, бібліотечна справа

Акцент на здатності забезпечувати управління процесами збору, аналізу та поширення документно-інформаційних ресурсів через різні соціальні комунікації для розвитку економіки, політики, медіапростору країни рідною та іноземними мовами.

Право

Підготовка висококваліфікованих юристів, що володіють фундаментальними знаннями та навичками і здатні застосовувати їх на практиці.

Більше спеціальностей

Географія студентів

Географія студентів денної форми Національного університету "Острозька академія" станом на 01.04.2021

208
Викладачів
102
Кандидатів наук, доцентів
2360
Студентів
50
Професорів і докторів наук

Наша Співпраця

Кількість працевлаштованих випускників у 2019 році, %

Компанії з якими ми співпрацюємо, %

Українські Міжнародні

Календар

2021 Жовтень

День відкритих дверей

Відповідальні: відповідальний секретар приймальної комісії Харчук Юлія Юріївна, керівник консультаційного центру для абітурієнтів Лозюк Софія Андріївна.

📭 Контактна особа:
Софія Лозюк
vstup@oa.edu.ua
тел. (096) 02 66 880

2022січень

Інтернет-олімпіада з англійської мови для випускників школи

Відповідальна: викладач Єсіпова Катерина Валентинівна.

📭 Контактна особа:
Катерина Єсіпова
kateryna.yesipova@oa.edu.ua

25 березня

Презентація-захист наукових робіт конкурс наукових робіт з актуальних проблем держави і права (2022)

Відповідальний: к.ю.н., доц. кафедри теорії та історії держави і права, директор ННІ права ім. І. Малиновського Іщук Сергій Іванович.

📭 Контактна особа:
Іщук Сергій
serhii.ishchuk@oa.edu.ua
тел. (03654) 2-39-30

2022квітень

Всеукраїнська інтернет-олімпіада з міжнародних відносин для школярів

Відповідальна: д.п.н., проф., завідувач кафедри міжнародних відносин Сидорук Тетяна Віталіївна.

📭 Контактна особа:
Тетяна Сидорук
tetiana.sydoruk@oa.edu.ua

2022 квітень

Вебінар для потенційних абітурієнтів спеціальностей «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)» та «Політологія»

Відповідальні: д.ю.н., доц., завідувач кафедри національної безпеки та політології Романов Микола Степанович, к.н.д.у., доц. кафедри національної безпеки та політології Лебедюк Віталій Миколайович.

📭 Контакти:
Микола Романов
mykola.romanov@oa.edu.ua
Віталій Лебедюк
vitalii.lebediuk@oa.edu.ua

Відгуки наших гостей