Стара версія сайту old.vstup.oa.edu.ua

ОБРАТИ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

Перелік освітньо-професійних програм

Комп'ютерні Науки

Спеціальна освіта в галузі інформаційних технологій, яка передбачає набуття практичних навичок у сфері розроблення, проектування, вибору архітектури, верифікації, тестування програмного забезпечення, інформаційних систем та управління програмними проектами, систем захисту інформації

Міжнародні відносини

Освітня програма передбачає вивчення окремих компонент англійською мовою, академічну мобільність, можливість стажування у дипломатичних установах та міжнародних організаціях, одержання фахових компетентностей перекладача.

Національна безпека

Забезпечити публічний сектор висококваліфікованими фахівцями для соціально-політичної, оборонної, аналітичної та дослідницької діяльності в галузі управління та адміністрування національною безпекою (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

Економічна кібернетика

Глибоке опанування сучасними професійними знаннями та навичками в галузі комп’ютерних технологій та економічного аналізу у поєднанні з глибоким вивченням англійської мови за адаптованими до вимог спеціальності програми

Право

Підготовка висококваліфікованих юристів, що володіють фундаментальними знаннями та навичками і здатні застосовувати їх на практиці.

Початкова освіта

Формуються ґрунтовні знання та практичні навички навчання та виховання учнів початкових класів із застосуванням новітніх методик.

Цифровий маркетинг

Передбачає фундаментальне вивчення та набуття практичних навичок і вмінь у сфері цифрового маркетингу, маркетингу в соціальних мережах, контент маркетингу, web-дизайну, електронної комерції, управління складними економічними системами.

Літературна творчість

Підготувати фахівців, здатних розв’язувати складні професійні завдання, досконалим усним і писемним мовленням у різних комунікативних ситуаціях, готових до самостійної творчої, менеджерської, літературно-критичної та дослідницької діяльності.

Міжнародні фінанси

Освіта в галузі управління та адміністрування, яка обумовлює фундаментальні знання з фінансів, банківської справи та страхування з акцентом на застосування основного інструментарію прийняття рішень у міжнародних фінансових відносинах.

Більше спеціальностей

Географія студентів

206
Викладачів
117
Кандидатів наук, доцентів
2975
Студентів
45
Професорів і докторів наук

Наша Співпраця

Кількість працевлаштованих випускників у 2019 році, %

Компанії з якими ми співпрацюємо

Українські Міжнародні

Календар 1 серпня - 15 вересня

1серпня

Реєстрація електронних кабінетів

13-22серпня

Прийом заяв

(до 16 серпня для тих, хто складає вступні замість ЗНО)

1-12серпня

Вступні іспити, творчі конкурси

На бюджет

13-22серпня

Вступні іспити, творчі конкурси

на контракт

16-18серпня

Співбесіди

20серпня

Списки вступників, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотою-2

12:00

27серпня

Рейтингові списки вступників на основі ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів (включаючи квоту-1, квоту-3, квоту-4)

12:00

31серпня

Подача документів для зарахування на бюджет

18:00

5вересня

Зарахування вступників на бюджет

До 30вересня

Зарахування вступників на контракт

До 15вересня

Переведення на вакантні бюджетні місця та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів вступників, які зараховані на контракт

12:00

12травня -

5червня

Реєстрація на ЄВІ/ЄФВВ

реєстрація онлайн

1,3липня

Проведення ЄВІ/ЄФВВ

1серпня

Реєстрація електронних кабінетів

5-22серпня

Прийом заяв

1вересня

Рекомендації для зарахування на бюджет

6вересня

Подача документів для зарахування на бюджет

18:00

11вересня

Зарахування на бюджет

До 15вересня

Переведення на вакантні бюджетні місця та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів вступників, які зараховані на контракт

Відгуки наших гостей