Правила прийому 2023

Правила прийому до НаУОАПравила прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Національному університеті «Острозька академія» в 2023 році

Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Національному університеті «Острозька академія» в 2023 році (зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням вченої ради НаУОА від 22.06.2023 року, протокол №15, затвердженими наказом ректора №56 від 26.06.2023 року)

Зміни до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Національному університеті «Острозька академія» в 2023 році (зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням вченої ради НаУОА від 13.07.2023 року, протокол №16, затвердженими наказом ректора №60 від 14.07.2023 року)

Зміни до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Національному університеті «Острозька академія» в 2023 році (зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням вченої ради НаУОА від 03.08.2023 року, протокол №17, затвердженими наказом ректора №68 від 03.08.2023 року)

Зміни до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Національному університеті «Острозька академія» в 2023 році (зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням вченої ради НаУОА від 23.08.2023 року, протокол №18, затвердженими наказом ректора №71 від 23.08.2023 року)

Зміни до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Національному університеті «Острозька академія» в 2023 році (зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням вченої ради НаУОА від 28.09.2023 року, протокол №2, затвердженими наказом ректора №84 від 29.09.2023 року)

Додаток 1

Перелік освітніх програм та конкурсних пропозицій, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання (Перший (бакалаврський) рівень освіти)

Перелік освітніх програм та конкурсних пропозицій, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання (Перший (бакалаврський) рівень освіти) (зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням вченої ради НаУОА від 22.06.2023 року, протокол №15, затвердженими наказом ректора №56 від 26.06.2023 року)

Перелік освітніх програм та конкурсних пропозицій, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання (Перший (бакалаврський) рівень освіти) (зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням вченої ради НаУОА від 03.08.2023 року, протокол №17, затвердженими наказом ректора №68 від 03.08.2023 року)

Перелік освітніх програм та конкурсних пропозицій, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання (Перший (бакалаврський) рівень освіти) (зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням вченої ради НаУОА від 23.08.2023 року, протокол №18, затвердженими наказом ректора №71 від 23.08.2023 року)

Перелік освітніх програм та конкурсних пропозицій, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання (Перший (бакалаврський) рівень освіти) (зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням вченої ради НаУОА від 28.09.2023 року, протокол №2, затвердженими наказом ректора №84 від 29.09.2023 року)

Додаток 2

Перелік освітніх програм та конкурсних пропозицій, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання (Другий (магістерський) рівень освіти)

Перелік освітніх програм та конкурсних пропозицій, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання (Другий (магістерський) рівень освіти) (зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням вченої ради НаУОА від 22.06.2023 року, протокол №15, затвердженими наказом ректора №56 від 26.06.2023 року)

Перелік освітніх програм та конкурсних пропозицій, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання (Другий (магістерський) рівень освіти) (зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням вченої ради НаУОА від 23.08.2023 року, протокол №18, затвердженими наказом ректора №71 від 23.08.2023 року)

Перелік освітніх програм та конкурсних пропозицій, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання (Другий (магістерський) рівень освіти) (зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням вченої ради НаУОА від 28.09.2023 року, протокол №2, затвердженими наказом ректора №84 від 29.09.2023 року)

Додаток 3

Перелік спеціальностей, освітньо-професійних програм та ліцензійного обсягу для прийому на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця денної або заочної (дистанційної) форм здобуття вищої освіти) осіб, які вступають на основі НРК5 та осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план для здобуття освітнього ступеня бакалавр

Перелік спеціальностей, освітньо-професійних програм та ліцензійного обсягу для прийому на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця денної або заочної (дистанційної) форм здобуття вищої освіти) осіб, які вступають на основі НРК5 та осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план для здобуття освітнього ступеня бакалавр (зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням вченої ради НаУОА від 22.06.2023 року, протокол №15, затвердженими наказом ректора №56 від 26.06.2023 року)

Перелік спеціальностей, освітньо-професійних програм та ліцензійного обсягу для прийому на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця денної або заочної (дистанційної) форм здобуття вищої освіти) осіб, які вступають на основі НРК5 та осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план для здобуття освітнього ступеня бакалавр (зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням вченої ради НаУОА від 03.08.2023 року, протокол №17, затвердженими наказом ректора №68 від 03.08.2023 року)

Перелік спеціальностей, освітньо-професійних програм та ліцензійного обсягу для прийому на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця денної або заочної (дистанційної) форм здобуття вищої освіти) осіб, які вступають на основі НРК5 та осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план для здобуття освітнього ступеня бакалавр (зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням вченої ради НаУОА від 23.08.2023 року, протокол №18, затвердженими наказом ректора №71 від 23.08.2023 року)

Перелік спеціальностей, освітньо-професійних програм та ліцензійного обсягу для прийому на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця денної або заочної (дистанційної) форм здобуття вищої освіти) осіб, які вступають на основі НРК5 та осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план для здобуття освітнього ступеня бакалавр (зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням вченої ради НаУОА від 28.09.2023 року, протокол №2, затвердженими наказом ректора №84 від 29.09.2023 року)

Додаток 4

Вимоги до структури та змісту мотиваційних листів вступників до Національного університету «Острозька академія» в 2023 році

Вимоги до структури та змісту мотиваційних листів вступників до Національного університету «Острозька академія» в 2023 році (зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням вченої ради НаУОА від 22.06.2023 року, протокол №15, затвердженими наказом ректора №56 від 26.06.2023 року)

Додаток 5

Перелік акредитованих та неакредитованих освітніх програм з розподілом ліцензованих обсягів під час Вступної кампанії 2023

Перелік акредитованих та неакредитованих освітніх програм з розподілом ліцензованих обсягів під час Вступної кампанії 2023 (зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням вченої ради НаУОА від 22.06.2023 року, протокол №15, затвердженими наказом ректора №56 від 26.06.2023 року)

Перелік акредитованих та неакредитованих освітніх програм з розподілом ліцензованих обсягів під час Вступної кампанії 2023 (зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням вченої ради НаУОА від 13.07.2023 року, протокол №16, затвердженими наказом ректора №60 від 14.07.2023 року)

Перелік акредитованих та неакредитованих освітніх програм з розподілом ліцензованих обсягів під час Вступної кампанії 2023 (зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням вченої ради НаУОА від 28.09.2023 року, протокол №2, затвердженими наказом ректора №84 від 29.09.2023 року)

Додаток 6

Таблиці переведення тестових балів національного мультипредметного тесту, результатів матурального іспиту, тестових балів тесту загальної навчальної компетентності ЄВІ, з іноземної мови ЄВІ до шкали 100–200

Таблиці переведення тестових балів національного мультипредметного тесту, результатів матурального іспиту, тестових балів тесту загальної навчальної компетентності ЄВІ, з іноземної мови ЄВІ до шкали 100–200 (зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням вченої ради НаУОА від 13.07.2023 року, протокол №16, затвердженими наказом ректора №60 від 14.07.2023 року)

Додаток 7

Перелік вагових коефіцієнтів оцінок з предметів національного мультипредметного тесту

Перелік вагових коефіцієнтів оцінок з предметів національного мультипредметного тесту (зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням вченої ради НаУОА від 22.06.2023 року, протокол №15, затвердженими наказом ректора №56 від 26.06.2023 року)

Додаток 8

Перелік предметних тестів єдиного вступного фахового випробування

Додаток 9

Положення про апеляційну комісію Національного університету «Острозька академія»

Додаток 10

Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2023 році

Додаток 11

Правила прийому до аспірантури Національного університету «Острозька академія» у 2023 році

Правила прийому до аспірантури Національного університету «Острозька академія» у 2023 році (зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням вченої ради НаУОА від 28.09.2023 року, протокол №2, затвердженими наказом ректора №84 від 29.09.2023 року)

Додаток 12

Правила прийому до докторантури для здобуття ступеня доктора наук у Національному університеті «Острозька академія» в 2023 році

Додаток 13

Перелік освітніх програм, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання іноземців та осіб без громадянства

Перелік освітніх програм, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання іноземців та осіб без громадянства (зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням вченої ради НаУОА від 22.06.2023 року, протокол №15, затвердженими наказом ректора №56 від 26.06.2023 року)

Додаток 14

Перелік наказів державних замовників, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення

Додаток 15

Правила прийому для здобуття вищої освіти у Національному університеті «Острозька академія» осіб, які проживають на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України

Правила прийому для здобуття вищої освіти у Національному університеті «Острозька академія» осіб, які проживають на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України (зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням вченої ради НаУОА від 22.06.2023 року, протокол №15, затвердженими наказом ректора №56 від 26.06.2023 року)

Додаток 16

Порядок акредитації преси у Національному університеті «Острозька академія»

Додаток 17

Положення про організацію та проведення вступних випробувань у Національному університеті «Острозька академія»

Додаток 18

Положення про проведення співбесіди в Національному університеті «Острозька академія»

Додаток 19

Положення про фахову атестаційну комісію Національного університету «Острозька академія»

Додаток 20

Положення про предметну екзаменаційну комісію Національного університету «Острозька академія»