Освітні програми

Всі рівні

Бакалавр

Магістр

Комп'ютерна лінгвістика. Англійська мова. Друга іноземна мова (німецька/французька)

Програма спрямована на забезпечення знань, розвиток навичок та компетентностей у галузі прикладної та комп’ютерної лінгвістики. Вона включає навички спілкування державною, англійською та німецькою/французькою мовами, розв’язання практичних задач у мовознавчій галузі з використанням фундаментальних та спеціальних математичних методів, комп’ютерних та інформаційних технологій. Програма передбачає формування у здобувачів базових лінгвістичних знань, перекладацьких умінь, компетенцій у розробці моделей функціонування мови, активного використання відповідного програмного забезпечення.

Міжнародний туризм

Третя за значенням галузь світової економіки, що забезпечує кожне 11-те робоче місце і створює 10% світового ВВП. Важлива сфера цивілізаційних контактів, яка включає історико-культурну спадщину та враховує ментальність певної етнічної чи соціальної спільноти. Своєрідний ключ налагодження суспільної комунікації між індивідами, народами та державами з урахуванням їх регіональних особливостей. Програма забезпечує глибоке вивчення міжнародного туристичного ринку з наголосом на Європейський туристичний макрорегіон та фундаментальну перекладацьку складову для забезпечення туристичної діяльності.