Національна безпека

Спеціальності

Факультет політико-інформаційного менеджменту

Бакалавр
Розрахувати конкурсний бал
Причини обрати освітньо-професійну програму "Національна безпека"
Можливості працевлаштування
За освітньо-професійною програмою "Національна безпека" Ви зможете отримати:


Код спеціальності – 256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)
Освітньо-професійна програма: Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

Бакалавр

Денна форма (1 курс):

Ліцензований обсяг – 40 місць
Державне замовлення: немає
Вартість навчання за рік у 2021 р (за прогресивною шкалою). – 25 400 грн
Вартість навчання за рік у 2021 р (за пропорційною шкалою ). – 28 900 грн
Вартість навчання за весь період у 2021 р. (загальна вартість освітньої програми) - 115 600 грн

Заочна форма

Ліцензований обсяг – 70 місць
Державне замовлення: немає
Вартість навчання за рік у 2021 р (за прогресивною шкалою). – 17 800 грн
Вартість навчання за рік у 2021 р (за пропорційною шкалою ). – 20 300 грн
Вартість навчання за весь період у 2021 р. (загальна вартість освітньої програми) - 81 200 грн

Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної
загальної середньої освіти для окремих спеціальностей для небюджетних конкурсних пропозицій і в заяві вступника
зазначено: «претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб»:

Українська мова
Історія України
Іноземна мова або математика, або географія

Середній прохідний бал для вступу на платну форму навчання у 2021 р.153,035

Мінімальна кількість балів для допуску до участі у конкурсі виключно на платну форму навчання – 100


Розрахувати конкурсний бал >>

Магістр

Денна форма:

Ліцензований обсяг – 30 місць
Кількість державних місць у 2020 році – немає
Вартість навчання за весь період у 2021 р. – 40 600 грн

Заочна форма

Ліцензований обсяг – 30 місць
Державне замовлення: немає
Вартість навчання за весь період у 2021 р. – 28 500 грн

Конкурсний бал обчислюється за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1×П1 + К2×П2 + П3, де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) або вступного випробування з іноземної мови у випадках, передбачених Умовами прийому (за шкалою від 100 до 200 балів), П2 - оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів), П3 - оцінка за інші показники конкурсного відбору (враховуючи середній бал документа про здобутий освітній ступінь (освітньокваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ). Оцінка П3 визначається за шкалою від 0 до 20 балів сумарно за всі такі показники і обчислюється за формулою П3 = (СБ–60)×0,25+ДБ×0,5, де СБ – середній бал, ДБ – додаткові бали науково-дослідної та фахової творчої роботи (максимальна сумарна кількість додаткових балів не може перевищувати 20). К1, К2 - невід'ємні вагові коефіцієнти, встановлюються НаУОА на рівні не менше ніж 0,25 кожний. Сума коефіцієнтів К1, К2 для кожної конкурсної пропозиції має дорівнювати 1 (додаток 2 до Правил прийому 2021);


Причини обрати освітньо-професійну програму “Національна безпека”:

  1. одна з найпопулярніших спеціальностей в американських та європейських університетах;
  2. викладачі спеціальності – це винятково експерти з національної безпеки та працівники Служби безпеки України;
  3. оволодієш 2 іноземними мовами на рівні міжнародного сертифікату В2;
  4. отримаєш можливість стажуватися в Центрі інформації і документації НАТО в Україні, представництві Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) в Україні, Головному управлінні Національної поліції в Рівненській області, Оперативному командуванні «Захід» Збройних сил України, Національному інституті стратегічних досліджень при Президентові України;
  5. матимеш унікальну можливість пройти військову підготовку в Національній академії Служби безпеки України та отримати звання офіцера СБУ.

Можливості працевлаштування:

Працівник силових та
спеціальних структур

Держслужбовець у секторі безпеки

Працівник антикорупційних агенств/p>


За освітньо-професійною програмою “Національна безпека” Ви зможете отримати:

  • ступінь бакалавра національної безпеки.

Інформаційний пакет ЄКТС


Схожі освітньо-професійні програми: право; політологія; громадське здоров’я; міжнародні відносини.


Лебедюк Віталій Миколайович
кандидат наук з державного управління, доцент
(097) 88-70-487
vitalii.lebediuk@oa.edu.ua


Курінська Яна
студентка 1 курсу освітньої програми "Національна безпека"