Реєстрація на ЄВІ/ЄФВВ

Магістр


До уваги вступників 2023 у магістратуру НаУОА!

Онлайн реєстрація для участі у ЄВІ та ЄФВВ

Реєстрація осіб, які бажають взяти участь у ЄВІ та/або ЄФВВ здійснюється Приймальною комісією НаУОА з 8 до 31 травня 2023 року.

Розподіл спеціальностей/освітньо-професійних програм для реєстрації вступників для складання ЄВІ та ЄФВВ відповідальними представниками Приймальної комісії НаУОА під час Вступної кампанії 2023

Спеціальність Освітньо-професійна програма Відповідальний представник
Приймальної комісії, який
здійснює реєстрацію, його
контакти
Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та національної безпеки Костів Ольга Мар’янівна
(відповідальна особа за реєстрацію на ЄВІ та ЄФВВ)

адреса електронної пошти:
olha.kostiv@oa.edu.ua

контактний телефон:
+380 (67) 597 97 76
ЄВІ
029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Інформаційна аналітика та комунікативний менеджмент
032 «Історія та археологія» Історія та археологія
256 «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення та видами діяльності)» Національна безпека (за окремими сферами забезпечення та видами діяльності)
ЄВІ та ЄФВВ
052 «Політологія» Політологія 
291 «Міжнародні відносини,
суспільні комунікації та
регіональні студії»
Міжнародні відносини
Євроатлантичні студії
Навчально-науковий інститут соціально-гуманітарного менеджменту
ЄВІ
013 «Початкова освіта» Початкова освіта
031 «Релігієзнавство» Релігієзнавство
034 «Культурологія» Культурологія: проєктна діяльність
035 «Філологія» 035.01 «Українська мова та література» Українська філологія: літературні та мовнокомунікативні студії
229 «Громадське здоров’я» Громадське здоров’я
ЄВІ та ЄФВВ
053 «Психологія» Психологія
061 «Журналістика» Журналістика
Економічний факультет
ЄВІ
122 «Комп’ютерні науки» Управління проєктами
ЄВІ та ЄФВВ
051 «Економіка» Економічна кібернетика, Міжнародна економіка
071 «Облік і оподаткування» Облік і оподаткування
072 «Фінанси, банківська справа,
страхування та фондовий ринок»
Фінанси та бізнес-аналітика
073 «Менеджмент» HR-менеджмент
Менеджмент продажів та логістика
Факультет романо-германських мов  
ЄВІ
035 «Філологія» 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» Language Mediation and TESOL
035 «Філологія» 035.10 «Прикладна лінгвістика» Комп’ютерна лінгвістика
Навчально-науковий інститут права ім. І. Малиновського
ЄВІ та ЄФВВ
081 «Право» Право

Для реєстрації вступник має надіслати на електронну адресу відповідального представника Приймальної комісії скановані копії (фотокопії) таких документів:

 • заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка (Увага! Потенційний магістр має вказати населений пункт, у якому бажає пройти ЄВІ, ЄФВВ);
  Наголошуємо, що вибір міста проходження вступних випробувань не залежить від місця розташування закладу вищої освіти, у якому вступник отримує екзаменаційний листок. У 2023 році графік проведення вступних випробувань під час основної сесії буде складено так, щоб вступник не проходив ЄФВВ з різних спрямувань в один день. Тому не передбачено вибір спрямування ЄФВВ, з якого вступник зможе пройти тестування під час додаткової сесії.
 • фото формату jpg або png, розмір якого не більше 1мб.
 • документа, що посвідчує особу;
 • облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються отримувати реєстраційний номер облікової картки платника податків);
 • довідку, видану за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу для вступників з інших ЗВО, а не НаУОА (у разі якщо дані особи ще не вносили до ЄДЕБО);
 • документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулих роках);
 • медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі потреби створення особливих (спеціальних) умов для проходження ЄВІ/ЄФВВ).

У темі листа вступник обов’язково вказує прізвище, ім'я, по батькові. В тексті листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім'я, по батькові (повністю) та номер облікової картки платника податків (за наявності).

Представник Приймальної комісії НаУОА перевіряє наявність необхідних для реєстрації документів та правильність їх оформлення.

У разі успішної реєстрації учасникові буде надіслано скановану копію екзаменаційного листа та реєстраційної картки на електронну адресу, зазначену в заяві-анкеті. Оригінал екзаменаційного листка зберігатиметься у Приймальній комісії. У разі виявлення в екзаменаційному листку помилок вступник має звернутися до Приймальної комісії за вказаною вище адресою електронної скриньки.

Якщо скановані копії бланка екзаменаційного листка та реєстраційної картки не надійшли на адресу, зазначену в анкеті, за два тижні до початку проведення ЄВІ/ЄФВВ вступник має звернутися до відповідального представника Приймальної комісії НаУОА для отримання відповідних роз’яснень.

Якщо ж під час перевірки документів буде встановлено, що особа не має права брати участь у конкурсному відборі, то на електронну адресу, із якої надійшли документи, представник Приймальної комісії надішле повідомлення про відмову в реєстрації із зазначенням причини відмови.

Для кожного учасника, який отримав екзаменаційний листок, на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти створюють інформаційну сторінку «Кабінет вступника», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

Консультація з питань складання ЄВІ/ЄФВВ:

 • Харчук Юлія Юріївна, помічник ректора з освітнього менеджменту, відповідальний секретар Приймальної комісії НаУОА
 • тел. +380 (96) 170 25 00, е-mail: julia.kharchuk@oa.edu.ua