Правила прийому 2022

Правила прийому до НаУОА


Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Національному університеті «Острозька академія» в 2022 році

Зміни до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Національному університеті «Острозька академія» в 2022 році (відповідно до рішення вченої ради НаУОА, протокол No1 від 25.08.2022 р.)

Зміни до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Національному університеті «Острозька академія» в 2022 році (відповідно до рішення вченої ради НаУОА, протокол No2 від 16.09.2022 р.)

Зміни до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Національному університеті «Острозька академія» в 2022 році (відповідно до рішення вченої ради НаУОА, протокол No3 від 29.09.2022 р.)

Зміни до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Національному університеті «Острозька академія» в 2022 році (відповідно до рішення вченої ради НаУОА, протокол № 4 від 27.10.2022 р.)

Додаток 1

Перелік освітніх програм та конкурсних пропозицій, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги, нормативні терміни навчання та розрахунок конкурсного балу на основі оцінок з предметів національного мультипредметного тесту (Перший (бакалаврський) рівень освіти)

Додаток 2

Перелік освітніх програм та конкурсних пропозицій, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги, нормативні терміни навчання та розрахунок конкурсного балу (Другий (магістерський) рівень освіти)

Додаток 3

Перелік спеціальностей, освітньо-професійних програм та розрахунок конкурсного балу для прийому на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра та осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план для здобуття освітнього ступеня бакалавр

Додаток 4

Рекомендації до змісту, структури та розгляду мотиваційних листів вступників до Національного університету «Острозька академія» в 2022 році

Додаток 5

Перелік акредитованих та неакредитованих освітніх програм з розподілом ліцензованих обсягів під час Вступної кампанії 2022

Додаток 6

Таблиці переведення тестових балів національного мультипредметного тесту, комплексного магістерського тесту, магістерського тесту навчальної компетентності до шкали 100–200

Додаток 7

Вагові коефіцієнти оцінок з предметів національного мультипредметного тесту

Додаток 8

Положення про приймальну комісію Національного університету «Острозька академія»

Додаток 9

Положення про апеляційну комісію Національного університету «Острозька академія»

Додаток 10

Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2022 році

Додаток 11

Правила прийому до аспірантури Національного університету «Острозька академія» у 2022 році

Додаток 12

Положення про проведення співбесіди в Національному університеті «Острозька академія»

Додаток 13

Перелік освітніх програм, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання іноземців та осіб без громадянства

Додаток 14

Перелік наказів державних замовників, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення

Додаток 15

Правила прийому для здобуття вищої освіти у Національному університеті «Острозька академія» осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення

Додаток 16

Порядок акредитації преси у Національному університеті «Острозька академія»

Додаток 17

Положення про організацію та проведення вступних випробувань у Національному університеті «Острозька академія»

Додаток 18

Положення про відбіркову комісію Національного університету «Острозька академія»

Додаток 19

Положення про фахову атестаційну комісію Національного університету «Острозька академія»

Додаток 20

Положення про предметну екзаменаційну комісію Національного університету «Острозька академія»