Правила прийому 2022

Правила прийому до НаУОА

Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Національному університеті «Острозька академія» в 2022 році

Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Національному університеті «Острозька академія» в 2022 році (зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням вченої ради НаУОА від 23.02.2022 року, протокол № 8, затвердженими наказом ректора № 10 від 24.02.2022 року)

Додаток 1

Перелік освітніх програм та конкурсних пропозицій, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання (Перший (бакалаврський) рівень освіти)

Додаток 2

Перелік освітніх програм та конкурсних пропозицій, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання (Другий (магістерський) рівень освіти)

Перелік освітніх програм та конкурсних пропозицій, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання (Другий (магістерський) рівень освіти) (зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням вченої ради НаУОА від 23.02.2022 року, протокол № 8, затвердженими наказом ректора № 10 від 24.02.2022 року)

Додаток 3

Перелік спеціальностей, освітньо-професійних програм та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітній ступінь молодшого бакалавра та осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план для здобуття освітнього ступеня бакалавр

Додаток 4

Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра у Національному університеті «Острозька академія» в 2022 році на відкриті, фіксовані та небюджетні конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти (на денну та заочну форми здобуття освіти) (як за кошти бюджету, так і за кошти фізичних та юридичних осіб)

Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра у Національному університеті «Острозька академія» в 2022 році на відкриті, фіксовані та небюджетні конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти (на денну та заочну форми здобуття освіти) (як за кошти бюджету, так і за кошти фізичних та юридичних осіб) (зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням вченої ради НаУОА від 23.02.2022 року, протокол № 8, затвердженими наказом ректора № 10 від 24.02.2022 року)

Додаток 5

Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200

Додаток 6

Довідка про реєстрацію місця проживання особи

Додаток 7

Таблиця переведення результатів інтегрованого іспиту КРОК-М у шкалу 100-200

Додаток 8

Положення про приймальну комісію Національного університету «Острозька академія»

Додаток 9

Положення про апеляційну комісію Національного університету «Острозька академія»

Додаток 10

Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2022 році

Додаток 11

Правила прийому до аспірантури Національного університету «Острозька академія» у 2022 році

Додаток 12

Правила прийому до докторантури для здобуття ступеня доктора наук у Національному університеті «Острозька академія» в 2022 році

Додаток 13

Перелік освітніх програм, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання іноземців та осіб без громадянства

Додаток 14

Перелік наказів державних замовників, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення

Додаток 15

Порядок прийому для здобуття вищої освіти у Національному університеті «Острозька академія» осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення

Порядок прийому для здобуття вищої освіти у Національному університеті «Острозька академія» осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення (зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням вченої ради НаУОА від 23.02.2022 року, протокол № 8, затвердженими наказом ректора № 10 від 24.02.2022 року)

Додаток 16

Порядок акредитації преси у Національному університеті «Острозька академія»

Додаток 17

Положення про відбіркову комісію Національного університету «Острозька академія»

Додаток 18

Положення про організацію та проведення вступних випробувань у Національному університеті «Острозька академія»

Додаток 19

Положення про проведення співбесіди в Національному університеті «Острозька академія»

Додаток 20

Положення про фахову атестаційну комісію Національного університету «Острозька академія»

Додаток 21

Положення про предметну екзаменаційну комісію Національного університету «Острозька академія»