Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Спеціальності

Економічний факультет

Бакалавр
Розрахувати конкурсний бал
Причини обрати освітньо-професійну програму "Комп’ютерні науки та інформаційні технології"
Можливості працевлаштування
За освітньо-професійною програмою "Комп’ютерні науки та інформаційні технології" Ви зможете отримати:
Перелік навчальних дисциплін


Код спеціальності: 122 Комп’ютерні науки
Освітньо-професійна програма: Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Бакалавр

Денна форма (1 курс):

Ліцензований обсяг – 50 місць
Максимальна кількість державних місць – 11 місць
Вартість навчання за рік – 22 900 грн

Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної
загальної середньої освіти:

Українська мова та література
Математика
Фізика або іноземна мова

Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної
загальної середньої освіти для окремих спеціальностей для небюджетних конкурсних пропозицій і в заяві вступника
зазначено: «претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб»:

Українська мова та література
Історія України
Математика або географія

Українська мова та література
Іноземна мова
Історія України або фізика

Мінімальний прохідний бал на державну форму навчання у 2020р.177,632

Середній прохідний бал для вступу на платну форму навчання у 2020р.148,279

Вступники для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО допускаються до конкурсного відбору на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані або переведені на такі місця в разі наявності конкурсного балу не менше ніж – 125,00

Мінімальна кількість балів для допуску до участі у конкурсі виключно на платну форму навчання – 100


Розрахувати конкурсний бал >>

Причини обрати освітньо-професійну програму “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”:

 1. Отримаєте якісні освітні послуги в галузі комп’ютерних технологій такі, як: створення вебсайтів та мобільних додатків, у ЗВО вільному від корупції;
 2. Навчитеся програмувати роботів, оволодієте сучасними професійними знаннями та навичками, необхідними для гарантованого працевлаштування за фахом;
 3. Досконало вивчите англійську мову і отримаєте неабиякі конкурентні переваги на ринку праці України та зарубіжжя;
 4. Навчитеся працювати в команді та розв’язувати складні задачі в умовах неповної інформації та суперечливих вимог;


Можливості працевлаштування:

Програміст

Веб-дизайнер

Системний адміністратор


За освітньо-професійною програмою “Комп’ютерні науки та інформаційні технології” Ви зможете отримати:


 • англійська мова,
 • історія України,
 • філософія
 • українська мова (за професійним спрямуванням)
 • національна безпека України
 • основи педагогіки та психології
 • історія української культури та Острозької академії
 • створення Web-сервісів за допомогою WCF
 • математичний аналіз
 • дискретна математика
 • фізика
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • web-розробка серверної частини
 • основи програмування
 • програмування на C#
 • організація баз даних та знань,
 • основи комп’ютерної графіки
 • математичні методи оптимізації та дослідження операцій
 • web-розробка клієнтської частини
 • комп’ютерні мережі
 • тестування програмного забезпечення
 • інтелектуальні інформаційні системи
 • алгоритми і структури даних
 • технології захисту інформації в комп’ютерних системах
 • операційні системи
 • комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютера
 • проектування інформаційних систем
 • технології колективної роботи над проектом
 • технології інформаційного менеджменту
 • проектний менеджмент в ІТ-бізнесі
 • програмування додатків для мобільних пристроїв
 • об’єктно-орієнтоване програмування
 • розробка ігрових додатків
 • курсовий проект.
 • історія музичного та образотворчого мистецтва
 • основи ділового етикету;
 • управління ІТ-проектами
 • менеджмент
 • технології доповненої реальності
 • патерни проектування
 • чисельні методи
 • теорія ймовірностей
 • імовірнісні процеси та математична статистика
 • програмування та наукові обчислення на мові Python
 • технології створення програмних продуктів
 • розробка Web-сайтів засобами ASP.net
 • основи підприємницької діяльності
 • цифровий маркетинг
 • основи хмарних технологій
 • інтелектуальний аналіз даних
 • методи та системи штучного інтелекту
 • сучасні скриптові фреймворки
 • алгоритми роботи з великими масивами даних

Схожі освітньо-професійні програми: міжнародні фінанси; державні та корпоративні фінанси; економічна кібернетика; фінанси,банківська справа та страхування; облік і оподаткування; цифровий маркетинг.


Власюк Анатолій Павлович
доктор технічних наук, професор, академік академії наук вищої школи України
(068) 007-09-15
anatoliy.vlasyuk@oa.edu.ua


Шеметовська Ліза
студентка 1 курсу освітної програми "Комп’ютерні науки та інформаційні технології"