Комп’ютерні науки

Спеціальності

Економічний факультет

Бакалавр
Розрахувати конкурсний бал
Причини обрати освітньо-професійну програму "Комп’ютерні науки та інформаційні технології"
Можливості працевлаштування
За освітньо-професійною програмою "Комп’ютерні науки та інформаційні технології" Ви зможете отримати:
Перелік навчальних дисциплін


Код спеціальності: 122 Комп’ютерні науки
Освітньо-професійна програма: Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Бакалавр

Денна форма (1 курс):

Ліцензований обсяг – 50 місць
Максимальна кількість державних місць – 11 місць
Рекомендована вартість навчання за рік у 2021 р. – 28 500 грн

Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної
загальної середньої освіти:

Українська мова
Математика
Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

Мінімальний прохідний бал на державну форму навчання у 2020р.177,632

Середній прохідний бал для вступу на платну форму навчання у 2020р.148,279

Вступники для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО допускаються до конкурсного відбору на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані або переведені на такі місця в разі наявності конкурсного балу не менше ніж – 125,00

Мінімальна кількість балів для допуску до участі у конкурсі виключно на платну форму навчання – 100


Розрахувати конкурсний бал >>

Причини обрати освітньо-професійну програму “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”:

 1. Отримаєте якісні освітні послуги в галузі комп’ютерних технологій такі, як: створення вебсайтів та мобільних додатків, у ЗВО вільному від корупції;
 2. Навчитеся програмувати роботів, оволодієте сучасними професійними знаннями та навичками, необхідними для гарантованого працевлаштування за фахом;
 3. Досконало вивчите англійську мову і отримаєте неабиякі конкурентні переваги на ринку праці України та зарубіжжя;
 4. Навчитеся працювати в команді та розв’язувати складні задачі в умовах неповної інформації та суперечливих вимог;

Можливості працевлаштування:

Програміст

Веб-дизайнер

Системний адміністратор


За освітньо-професійною програмою “Комп’ютерні науки та інформаційні технології” Ви зможете отримати:

 • ступінь бакалавра комп’ютерних наук

Інформаційний пакет ЄКТС


 • англійська мова,
 • історія України,
 • філософія
 • українська мова (за професійним спрямуванням)
 • національна безпека України
 • основи педагогіки та психології
 • історія української культури та Острозької академії
 • створення Web-сервісів за допомогою WCF
 • математичний аналіз
 • дискретна математика
 • фізика
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • web-розробка серверної частини
 • основи програмування
 • програмування на C#
 • організація баз даних та знань,
 • основи комп’ютерної графіки
 • математичні методи оптимізації та дослідження операцій
 • web-розробка клієнтської частини
 • комп’ютерні мережі
 • тестування програмного забезпечення
 • інтелектуальні інформаційні системи
 • алгоритми і структури даних
 • технології захисту інформації в комп’ютерних системах
 • операційні системи
 • комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютера
 • проектування інформаційних систем
 • технології колективної роботи над проектом
 • технології інформаційного менеджменту
 • проектний менеджмент в ІТ-бізнесі
 • програмування додатків для мобільних пристроїв
 • об’єктно-орієнтоване програмування
 • розробка ігрових додатків
 • курсовий проект.
 • історія музичного та образотворчого мистецтва
 • основи ділового етикету;
 • управління ІТ-проектами
 • менеджмент
 • технології доповненої реальності
 • патерни проектування
 • чисельні методи
 • теорія ймовірностей
 • імовірнісні процеси та математична статистика
 • програмування та наукові обчислення на мові Python
 • технології створення програмних продуктів
 • розробка Web-сайтів засобами ASP.net
 • основи підприємницької діяльності
 • цифровий маркетинг
 • основи хмарних технологій
 • інтелектуальний аналіз даних
 • методи та системи штучного інтелекту
 • сучасні скриптові фреймворки
 • алгоритми роботи з великими масивами даних

Схожі освітньо-професійні програми: міжнародні фінанси; державні та корпоративні фінанси; економічна кібернетика; фінанси,банківська справа та страхування; облік і оподаткування; цифровий маркетинг.


Власюк Анатолій Павлович
доктор технічних наук, професор, академік академії наук вищої школи України
(068) 007-09-15
anatoliy.vlasyuk@oa.edu.ua


Шеметовська Ліза
студентка 2 курсу освітної програми "Комп’ютерні науки та інформаційні технології"