Українська мова та література

Спеціальності

Гуманітарний факультет

Бакалавр
Магістр
Розрахувати конкурсний бал
Причини обрати освітньо-професійну програму "Українська мова та література"
Можливості працевлаштування
За освітньо-професійною програмою "Українська мова і література" Ви зможете отримати:
Перелік навчальних дисциплін


Галузь знань: 03 Гуманітарні науки
Спеціальність: 035.01 Філологія: українська мова та література
Освітньо-професійна програма: Українська мова та література

Бакалавр

Денна форма (1 курс):

Ліцензований обсяг – 35 місць
Максимальна кількість державних місць – 20 місць
Вартість навчання за рік – 18 300 грн

Заочна форма:

Ліцензований обсяг – 10 місць
Державне замовлення: немає
Вартість навчання за рік – 10 980 грн

Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти:

Українська мова та література
Іноземна мова
Історія України або географія

Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти для окремих спеціальностей для небюджетних конкурсних пропозицій і в заяві вступника зазначено: «претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб»:

Українська мова та література
Історія України
Математика або біологія

Мінімальний прохідний бал на державну форму навчання у 2020р.181,064

Середній прохідний бал для вступу на платну форму навчання у 2020р.162,24

Мінімальна кількість балів для допуску до участі у конкурсі виключно на платну форму навчання – 100


Розрахувати конкурсний бал >>

Магістр

Денна форма (1 курс):

Ліцензований обсяг – 15 місць
Кількість державних місць у 2020 році – 7 місць
Вартість навчання за весь період навчання – 27 860 грн

Заочна форма

Ліцензований обсяг – 15 місць
Державне замовлення: немає
Вартість навчання за весь період навчання– 22 300 грн

Для конкурсного відбору зараховуються:

 • результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька,
  французька або іспанська);
 • результати фахового випробування;

Конкурсний бал обчислюється за формулою:

КБ = П1 + П2 + П3, де: П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови; П2 – оцінка фахового вступного випробування за шкалою від 100 до 200 балів (визначається шляхом переведення
оцінки за 12–бальною шкалою в шкалу 100–200 відповідно до додатку 6 Правил прийому);
П3 – оцінка за інші показники конкурсного відбору (враховуючи середній бал документа про здобутий освітній ступінь
(освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ та бали науково-дослідної та фахової творчої
роботи). Оцінка П3 визначається за шкалою від 0 до 20 балів сумарно за всі такі показники і обчислюється за
формулою П3 = (СБ–60)×0,25+ДБ×0,5, де СБ – середній бал, ДБ – додаткові бали науково-дослідної та фахової творчої
роботи (максимальна сумарна кількість додаткових балів не може перевищувати 20).


Причини обрати освітньо-професійну програму “Українська мова та література”:

 1. Ви зможете ефективно спілкуватися українською в будь-якій сфері
 2. Оволодієте новими методами навчання української мови та літератури
 3. Отримаєте навички редагування та створення унікальних текстів


Можливості працевлаштування:

Вчитель української
мови та літератури

Контент-менеджер

Редактор • учителем, викладачем, репетитором з української мови і літератури;
 • журналістом, редактором, коректором;
 • PR-менеджером, маркетологом;
 • фахівцем у видавництвах;
 • науковцем у галузі філологічної науково-дослідної діяльності;
 • фахівцем у царині мови, мовних відносин, мовної політики та мовної освіти в Україні.

За освітньо-професійною програмою “Українська мова та література” Ви зможете отримати:


 • історія України
 • філософія
 • основи педагогіки та психології
 • історія української культури та Острозької академії
 • англійська мова за професійним спрямуванням
 • вступ до мовознавства
 • вступ до літературознавства
 • старослов’янська мова
 • фольклор і краєзнавство
 • академічне письмо
 • практикум із виразного читання
 • історія української літератури
 • сучасна українська літературна мова
 • історична граматика
 • історія світової літератури
 • етнолінгвістика
 • теорія і практика редагування
 • методика викладання української літератури
 • методика викладання української мови
 • курсова робота
 • фольклорно-краєзнавча практика
 • навчальна практика
 • етнолінгвістична практика
 • педагогічна практика в закладах загальної середньої освіти.
 • національна безпека України;
 • історія музичного та образотворчого мистецтва
 • сучасні інформаційні технології
 • основи ділового етикету
 • соціолінгвістика

Схожі освітньо-професійні програми: літературна творчість; англійська філологія; журналістика; культурологія; інформаційна, бібліотечна та архівна справа.


Рабчук Ірина Юріївна
викладач кафедри української мови та літератури НаУ ОА
+380 (068) 118-34-63
iryna.rabchuk@oa.edu.ua

Зінчук Юлія
студентка 3 курсу освітньо-професійної програми “Українська мова та література”


Відгуки випускників

Острозька академія дала мені не лише ґрунтовні знання, але й орієнтири для самореалізації і самостановлення. Вважаю, що в ОА дуже велику увагу звертають на формування особистості як такої.Це дуже важливо в сучасному світі. Ще я навчилася бути комунікабельною, цілеспрямованою, наполеглевого. Без цього жодні знання не допоможуть у професійному становленні.

Опанасюк Наталія учителька спеціалізованої школи з поглибленим вивченням англійської мови “Інтелект” (м.Київ) | Рік випуску – 2019

Найкраща інвестиція у власне майбутнє – гідний рівень освіти. Вдалий вибір університету визначає професійний напрям, у якому рухатиметься людина. Вважаю, що мені з Університетом пощастило, адже тут зустріла Викладачів, які не лише ділилися власним досвідом, знаннями, а й стимулювали мислити, постійно шукати нову інформацію, переборювати власні страхи, рухатися вперед, як би складно не було.

Вікторія Назарук кандидат філологічних наук, викладач кафедри журналістики НаУОА, керівник Міжшкільної секції «Журналістика» Малої академії наук учнівської молоді м. Рівного | Рік випуску – 2009

Навчання на гуманітарному факультеті дало мені якісні знання, вміння шукати швидкі рішення та викладатися максимально в улюбленій справі. І найголовніше – розуміння, що вчитися треба завжди.

Дарина Киричок менеджер із комунікацій ГО «Місто-сад» | Рік випуску-2015

Я настільки люблю свою альма-матір, що тут я й здобула другу вищу освіту за спеціальністю «Англійська мова та література» Звісно, від часу мого випуску в університеті відбулося безліч змін, але впевнена, дещо таки залишилося незмінним: відмінні знання, високий професіоналізм викладачів, збереження університетських традицій і культурних цінностей, найкращі можливості для гармонійного особистісного розвитку. Ось уже шість років я працюю за спеціальністю: займаюся редагуванням й корегуванням текстів у різних сферах – від художніх до наукових, від піар-текстів до текстів про нафту й газ. Я з трепетом бережу всі здобуті знання в академії, але водночас і не забуваю про саморозвиток, адже куди ж без нього Попри те, що маленьке місто Острог не подарує вам безліч розваг, «Острозька академія» 100%-во забезпечить вам яскраве студентське життя, головне – будьте його частиною, проживайте свої студентські роки з максимальною віддачею. Єдина моя маленька порада всім студент(к)ам – намагайтеся вже від 3-го курсу починати десь підпрацьовувати, що дуже знадобиться в майбутньому після закінчення університету, обов’язково беріть участь в обмінних програмах. А знаєте: якби в мене була можливість знову обрати університет для навчання, я б без жодних вагань вступала б до «Острозької академії»!

Марина Карповець Рік випуску-2012