Громадське здоров'я

Освітні програми

Навчально-науковий інститут соціально-гуманітарного менеджменту


«Галузь знань «Охорона здоров’я»
Код спеціальності: 229 Громадське здоров’я
Освітньо-професійна програма: Громадське здоров’я


Бакалавр

Денна форма:

Ліцензований обсяг – 30 місць
Максимальний обсяг державного замовлення у 2024 році – 5 місць
Вартість навчання за рік у 2023 р. – 25 500 грн.
Вартість навчання за весь період (для абітурієнтів 2023 р. вступу) – 102 000 грн.

Мінімальний бал зарахованих на державну форму навчання у 2023 р.157,30

Мінімальний бал зарахованих на платну форму навчання у 2023 р.126,20

Вступники допускаються до конкурсного відбору на місця державного замовлення та можуть бути рекомендовані або переведені на такі місця в разі наявності конкурсного бала не менше ніж 130,000.

Мінімальна кількість балів для допуску до участі у конкурсі виключно на платну форму навчання – 100.


Розрахувати конкурсний бал >>

Причини обрати бакалаврську освітньо-професійну програму “Громадське здоров'я”:

 1. Навчишся аналізувати та застосовувати на практиці сучасні концепції,  методи та технології оцінки сфери громадського здоров’я; 
 2. Сформуєш навички роботи в системах державного моніторингу за станом громадського здоров’я, довкілля та детермінант, які на них впливають;
 3. Зможеш брати участь в міжнародних обмінних програмах навчання за напрямком Public health;
 4. Отримаєш унікальну нагоду навчатись у досвідчених практиків  в галузі охорона здоров’я;
 5. Оволодієш практичними підходами щодо оцінки ризиків для життя і здоров'я населення на індивідуальному та популяційному рівні;
 6. Здобудеш фахові знання та навички, щодо впровадження загальнонаціонального принципу пріоритетності охорони громадського здоров’я в усіх політиках держави.

Можливості працевлаштування:

Менеджер з громадського здоров'я та довкілля

Інспектор з екологічного нагляду та гігієни праці

Експерт - аналітик з біобезпеки


Магістр

Денна форма:

Ліцензований обсяг – 10 місць
Вартість навчання за рік у 2023 р. – 28 000 грн.
Вартість навчання за весь період (для абітурієнтів 2023 р. вступу) – 56 000 грн.

Заочна форма

Ліцензований обсяг – 20 місць
Вартість навчання за рік у 2023 р. – 24 000 грн.
Вартість навчання за весь період (для абітурієнтів 2023 р. вступу) – 48 000 грн.


Причини обрати магістерську освітньо-професійну програму “Громадське здоров'я”:

 1. Здобудеш компетентності з підготовки та реалізації заходів щодо вдосконалення системи охорони громадського здоров’я України, зокрема стратегічного управління  галуззю охорони здоров'я, програмного та комунікативного менеджменту із впровадження загальнонаціонального принципу «охорона здоров'я в усіх політиках держави», створення дієвої системи державного моніторингу за детермінантами здоров'я, покращення стану безпечного середовища життєдіяльності людини, попередження/усунення біологічних та інших загроз для громадського здоров'я, формування здорового способу життя, профілактики захворювань, збереження та зміцнення здоров’я, соціального та санітарно-епідемічного благополуччя населення в цілому.
 2. Оволодієш практичними підходами оцінювання ризиків та обґрунтування доцільності дій у відповідь на надзвичайні ситуації у сфері громадського здоров'я.
 3. Зможеш розробляти та впроваджувати стратегії, політики та окремі заходи у сфері громадського здоров’я, зокрема щодо промоції здоров'я, здійснення ефективної комунікації з використанням різних каналів та технік.
 4. Станеш затребуваним професіоналом, здатним розв'язувати складні завдання та проблеми у сфері громадського здоров’я із застосуванням науково-практичних методів, що передбачає проведення досліджень та/або впровадження інновацій в умовах невизначеності.

У серпні 2020 року в Україні у розділ 4.2. «Професіонали» були введені 2 нові професії (за шифром 2225.2 ДК 003:2010):

 • фахівець з громадського здоров'я
 • фахівець з довкілля та здоров`я

У відповідності до постанови КМУ від 07.07.21. №762 шифр спеціальності 229 «Громадське здоров`я» уніфікується до 4 шифрів Міжнародного стандарту класифікації освіти:

 • 0413 - Management and administration (Управління та адміністрування);
 • 0988 - Inter-disciplinary programmes and qualifications involving health and welfare (Міждисциплінарні програми та кваліфікації, що стосуються охорони здоров’я та добробуту);
 • 1021 - Community sanitation (Громадська гігієна та санітарія);
 • 1022 - Occupational health and safety (Охорона праці та безпека).

Можливості працевлаштування:

Ukrainian CDC

Керівник ЗОЗ

Експерт з біобезпеки


 • керівник у державних, комунальних та приватних закладах охорони здоров’я (ЗОЗ);
 • керівник відділів/відділень з інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я, санаторно-курортного лікування та соціального забезпечення;
 • менеджер з охорони здоров’я в об'єднаних територіальних громадах;
 • фахівець з громадського здоров'я/з довкілля та здоров'я в Центрі громадського здоров'я МОЗ України;
 • фахівець з громадського здоров'я /з довкілля та здоров'я в Центральних органах виконавчої влади у сфері громадського здоров'я та їх територіальних підрозділах;
 • фахівець з громадського здоров'я у відомчих санітарно-епідеміологічних підрозділах МО, МВС, СБУ та ін.;
 • фахівець з громадського здоров'я /з довкілля та здоров'я в державних установах «Обласні центри контролю та профілактики захворювань МОЗ України» та їх районних, міжрайонних та міських структурних підрозділах (Ukrainian CDC);
 • фахівець з громадського здоров'я/з довкілля та здоров'я у територіальних управліннях Держпродспоживслужби;
 • фахівець з громадського здоров'я /з довкілля та здоров'я у департаментах та управліннях охорони здоров'я, екології, охорони праці, соціального захисту та ін.

За освітньо-професійною програмою “Громадське здоров'я” Ви зможете отримати:

 • бакалавра громадського здоров’я
 • магістра громадського здоров’я


Інформаційний пакет ЄКТС:


Схожі освітньо-професійні програми: національна безпека, право, журналістика, психологія.Гущук Ігор Віталійович
email: ihor.hushchuk@oa.edu.ua
тел.: +380 (68) 963 51 31

Юлія Поліщук
здобувач другого (магістерського) рівня освітньої програми "Громадське здоров'я"
email: yuliia.v.polishchuk@oa.edu.ua


Відгуки випускників

… Ставши студенткою бакалаврату “Громадське здоров’я” - я переконалась, що це саме те, що я завжди шукала. Це неперевершене поєднання профілактичної медицини, менеджменту та психології. Цей симбіоз якісно доповнюють і інші дисципліни, які формують чітке бачення розвитку нової медичної системи в Україні. Спеціальність громадське здоров’я беззаперечно стає однією з найбільш актуальних спеціальностей на теренах України, адже викладачі передають студентам знання спираючись на зарубіжний приклад та доповнюють його своїм глибоким практичним досвідом.

Острозька академія - прекрасне місце, яке створене для самопізнання та духовного росту. Цей освітній заклад для працьовитих та амбітних людей. Корупції немає, якість надання освітніх послуг на найвищому рівні, усе справедливо та доступно кожному.

Без перебільшення можу сказати, що навчання в Острозькій академії стало новим випробуванням, новою сторінкою у життєписі, яка була сповнена нових вражень, знайомств, поглядів на здоров’я та медичну систему загалом.

До зустрічі у магістартурі)

Дудко Анастасія | Рік випуску – 2022

… Навчання на бакалавраті дало мені змогу мені поглибити знання з епідеміології та біобезпеки, зрозуміти світові тенденції та шляхи розвитку систем охорони здоров`я, зрозуміти основні оперативні функції з охорони громадського здоров`я та механізми їх впровадження.

Планую продовжити навчання на магістерському рівні, щоб підвищити свій професійний рівень в першу чергу, на ниві протистояння загрозам і викликам у сфері епідемічної безпеки, профілактики внутрішньолікарняних інфекцій, покращення санітарного та епідемічного благополуччя. Хотіла б відмітити надзвичайно високу професійну підготовку наших викладачів, подякувати за їхню турботу, вимогливість та доброчесність….

Савчук Тетяна, в.о. керівника відділу інфекційного контролю КНП Острозька базова лікарня | Рік випуску – 2021

… Під час навчання відкрила для себе новий напрямок подальшого професійного вдосконалення, особливо зацікавилась питаннями паліативної та хоспісної допомоги, психофізичної реабілітації, психічного здоров`я, соціально-небезпечних і значимих хвороб. В перспективі, планую продовжити навчання на магістерському рівні…

Сафонова Ірина, директор комунального закладу «Центр надання соціальних послуг «Дядьковицької сільської ради» | Рік випуску – 2021

… Ми були першими абітурієнтами в Україні, які поступили в 2017 році на цю нову спеціальність «Громадське здоров`я». В подальшому з`ясувалось, що система охорони громадського здоров`я охоплює всі, без виключення, всі сфери нашої життєдіяльності. В 2021 році ми були і першими випускниками. Зараз я працюю і паралелно навчаюсь в НаУОА на магістра громадського здоров`я. Планую присвятити свій професійний розвиток у напрямку організації дієвої системи державного моніторингу за детермінантами здоров`я, а також розбудові нашої національної системи охорони громадського здоров`я за кращим вітчизняним та світовим досвідом…

Прокоп`юк Тарас, фахівець відділу виробничого та навколишнього середвища Державної установи «Центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» | Рік випуску – 2021