Програми вступних випробувань

Магістр

Під час Вступної кампанії 2021 для вступу на навчання з метою здобуття освітнього ступеня магістра (на основі освітнього ступеня бакалавра) з усіх спеціальностей Національного університету "Острозька академія" другого (магістерського) рівня обов'язковим є складання єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови.

Наказ УЦОЯО «Про затвердження Загальних характеристик екзаменаційних робіт єдиного вступного іспиту для вступу у 2021 році на другий (магістерський) рівень вищої освіти»

Переглянути завдання ЄВІ 2017-2020 років можна за покликаннями:

Програму єдиного вступного іспиту з іноземних мов для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) Програма єдиного вступного іспиту з іноземних мов для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)

Програма єдиного фахового вступного випробування - тест з восьми базових правничих дисциплін Програма єдиного фахового вступного випробування - тест з восьми базових правничих дисциплін

Програму єдиного вступного іспиту з іноземних мов для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) Програмa тестування із загальної правничої компетентності

Програми фахового вступного випробування:

Іноземна мова:

Звертаємо увагу, що у 2019 році реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ вступників на навчання для здобуття ступеня магістра на ocнові ступеня бакалавра/магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), передувало складання додаткових фахових вступних випробувань.

Водночас, з 16 січня 2020 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення ocвітньої діяльності у сфері вищої освіти», яким внесено зміни до Закону України «Про вищу ocвіту», зокрема, в частині скасування обов'язкового складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на навчання для здобуття ступеня магістра на ocновi ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки).

Таким чином, відповідно до рішення Приймальної комісії НаУОА (протокол № 8 від 4 травня 2020 року) Національний університет «Острозька академія» не проводив додаткових фахових вступних випробувань під час Вступної кампанії 2020 року. Ця практика поширюється і на Вступну кампанію 2021 року.