Документи для вступу та строки прийому

Магістр

  Документи для вступу:

 • документ, що посвідчує особу та громадянство;
 • документ про здобутий освітній ступінь або освітньо-кваліфікаційний рівень і додаток до нього. Особи, які вступають на навчання за ступенем магістра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та/або ступеня магістра, подають дипломи (і додатки до них) про базову і про повну вищу освіту;
 • матеріали науково-дослідної та фахової творчої роботи (за наявності);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • екзаменаційний листок ЄВІ/ЄФВВ (оригінал) та екзаменаційна картка до екзаменаційного листка.

 

Додатковий етап вступу 2021 на освітні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм за кошти фізичних та/або юридичних осіб на спеціальності:

 • 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», ОПП «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
 • 031 «Релігієзнавство», ОПП «Релігієзнавство»
 • 032 «Історія та археологія», ОПП «Історія та археологія»
 • 034 «Культурологія», ОПП «Культурологія»
 • 035 Філологія 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська», ОПП «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська»
 • 035 Філологія 035.01 «Українська мова та література», ОПП «Українська мова та література»
 • 051 «Економіка», ОПП «Економічна кібернетика»
 • 052 «Політологія», ОПП «Політологія»
 • 053 «Психологія», ОПП «Психологія»
 • 061 «Журналістика», ОПП «Журналістика»
 • 071 «Облік і оподаткування», ОПП «Облік і оподаткування»
 • 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування»
 • 081 «Право», ОПП «Право» (лише денна форма здобуття вищої освіти)
 • 229 «Громадське здоров'я», ОПП «Громадське здоров'я»
 • 256 «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення та видами діяльності)», ОПП «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення та видами діяльності)»
 • 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», ОПП «Міжнародні відносини»
 • 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», ОПП «Країнознавство»

 

Етапи вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра на основі освітнього ступеня бакалавра (за умови успішно складеного ЄВІ), освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або освітнього ступеня магістра (з можливістю складання внутрішнього вступного випробування з іноземної (англійської) мови в НаУОА або за умови успішно складеного ЄВІ) за денною або заочною формами здобуття вищої освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб

 

Етапи додаткової Вступної кампанії 2021 Дати проведення 
Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови на спеціально організовану сесію з 9:00 27 липня до 18:00 5 серпня
Прийом заяв і документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту (на основі освітнього ступеня бакалавра) та внутрішнього вступного випробування з іноземної (англійської) мови в НаУОА або за умови успішно складеного ЄВІ (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або освітнього ступеня магістра) 

з 15 до 27 вересня
Спеціально організована сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови 11 вересня
Проведення внутрішнього вступного випробування з іноземної (англійської) мови в НаУОА 28 вересня 
Фахові вступні випробування зі спеціальності для вступників, які вступають на основі освітнього ступеня бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за основною або іншою спеціальністю (напрямом підготовки) i вже склали успішно ЄВІ або внутрішнє вступне випробування з іноземної (англійської) мови в НаУОА

29 вересня
Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників другого (магістерського) рівня вищої освіти у розрізі спеціальностей, освітньо-професійних програм 30 вересня
Виконання вступниками вимог для зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб (подача оригіналів документів) до 2 жовтня 
Зарахування вступників студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти НаУОА у розрізі спеціальностей та освітньо-професійних програм денної та заочної форм здобуття вищої освіти (оприлюднення наказу про зарахування та додатків до нього) до  4 жовтня 

 

Додаткові бали науково-дослідної та фахової творчої роботи

№з/п Вид науково-дослідної та фахової творчої роботи Додаткові бали
1. Призери
1.1 міжнародних олімпіад
– І місце 10
– II місце 8
– III місце 6
– нагородження заохочувальними дипломами (грамотами) 3
1.2. всеукраїнських олімпіад
– І місце 5
– II місце 4
– III місце 3
– нагородження заохочувальними дипломами (грамотами) 2
1.3. університетських олімпіад
– І місце 1
– II місце 0,75
– III місце 0,50
– нагородження заохочувальними дипломами (грамотами) 0,25
1.4. міжнародних конкурсів наукових та фахових творчих робіт
– І місце 5
– II місце 4
– III місце 3
– нагородження заохочувальними дипломами (грамотами) 2
1.5 всеукраїнських конкурсів наукових та фахових творчих робіт
– І місце 4
– II місце 3
– III місце 2
– нагородження заохочувальними дипломами (грамотами) 1
1.6. університетських конкурсів наукових та фахових творчих робіт
– І місце 1,5
– II місце 1,25
– III місце 1
– нагородження заохочувальними дипломами (грамотами) 0,5
2. Доповідь на наукових конференціях (конференціях, семінарах, конгресах, симпозіумах)
– міжнародній 1,5
– всеукраїнській 1
– регіональній 0,5
– університетській 0,25
3. Публікації
– стаття у закордонному науковому виданні, одноосібні/у співавторстві 6/2
– стаття у вітчизняному науковому виданні, одноосібні/у співавторстві 3/1,5
– тези доповіді, одноосібні/у співавторстві 1/0,5
1. стаття у Науковому блозі НаУОА одноосібні/у співавторстві 1,5/0,5
2. публікації в інших виданнях одноосібні/у співавторстві 1/0,5
3. додаткові бали для публікацій на іноземній мові одноосібні/ у співавторстві 6/3

Підставою для нарахування балів є: грамота, диплом, сертифікат, програма, підтвердження (для публікацій у Науковому блозі НаУОА), копія друкованого видання. На копіях наукових праць мають бути зазначені точні і повні вихідні дані відповідних видань. Матеріали науково-дослідної та фахової творчої роботи вступники подають в окремій теці до приймальної комісії під час подання заяви. Олімпіади, конкурси наукових робіт, наукові статті та виступи на конференціях вважаються фаховими лише за відповідності їх спеціальності (освітньо-професійній програмі). Зараховуються публікації, опубліковані не пізніше як за місяць до початку прийому документів.