Документи для вступу та строки прийому

Магістр

    Документи для вступу:

  • документ, що посвідчує особу та громадянство;
  • документ про здобутий освітній ступінь або освітньо-кваліфікаційний рівень і додаток до нього. Особи, які вступають на навчання за ступенем магістра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та/або ступеня магістра, подають дипломи (і додатки до них) про базову і про повну вищу освіту;
  • матеріали науково-дослідної та фахової творчої роботи (за наявності);
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Вступ на навчання для здобуття ступеня магістра за всіма спеціальностями НаУОА, крім спеціальності 081 «Право» за денною та заочною (дистанційною) формами здобуття освіти

Етапи вступної кампанії Денна та заочна (дистанційна) форми здобуття освіти
Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови з 11 травня до 18:00 03 червня
Прийом заяв і документів осіб, які вступають на основі вступних іспитів (для осіб зазначених у розділі VIII, п.13) з 22 червня до 18:00 25 червня
Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови та проведення відповідного іспиту в НаУОА 30 червня
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 01 липня
Прийом заяв та документів для осіб, передбачених розділом VI, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування з 15 липня до 18:00 23 липня
Прийом заяв і документів для осіб, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб і беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступного іспиту з англійської мови в НаУОА з 05 липня до 18:00 22 липня
Проведення вступного іспиту з англійської мови в НаУОА 23 липня
Фахові вступні випробування для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо–кваліфікаційного рівня), здобутого за основною або іншою спеціальністю (напрямом підготовки), i вже складали єдиний вступний іспит. з 26 липня по 30 липня
Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням не пізніше ніж 02 серпня
Виконання вимог Правил прийому для зарахування до 18:00 7 серпня
Наказ про зарахування за державним замовленням 12 серпня
Переведення на вакантні місця державного замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше ніж 19 серпня
Закінчення строків виконання вимог до зарахування вступниками, рекомендованими до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб 13 серпня до 15:00
Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів 16 серпня
Додатковий набір на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб (за наявності вакантних місць та відповідного рішення Приймальної комісії) з 15 вересня до 30 листопада

Додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти. Спеціально організована сесія єдиного вступного іспиту проводиться за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, у терміни, встановлені Міністерством освіти і науки України.

Відповідні вступні іспити з іноземної мови в НаУОА у випадках, визначених цими Умовами, проводяться за графіком основної сесії єдиного вступного іспиту за матеріалами (завданнями/зошитами), наданими Українським центром оцінювання якості освіти. Український центр оцінювання якості освіти надає матеріали для проведення у НаУОА вступних іспитів з іноземної мови не раніше дня, що передує дню іспиту, та не пізніше 11:30 дня проведення іспиту.

Вступ на навчання для здобуття ступеня магістра зі спеціальності 081 «Право» за денною та заочною (дистанційною) формами здобуття освіти

Етапи вступної кампанії Денна та заочна (дистанційна) форми здобуття освіти
Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування з 11 травня до 18:00 03 червня
Прийом заяв і документів осіб, які вступають на основі вступних іспитів (для осіб зазначених у розділі VIII, п.13) з 22 червня до 18:00 25 червня
Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови та проведення відповідного іспиту в НаУОА 30 червня
Основна сесія єдиного фахового вступного випробування та проведення відповідного вступного випробування в НаУОА 02 липня
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 01 липня
Прийом заяв та документів для осіб, передбачених розділом VI, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування з 15 липня до 18:00 23 липня
Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням не пізніше ніж 02 серпня
Виконання вимог Правил прийому для зарахування до 18:00 7 серпня
Наказ про зарахування за державним замовленням 12 серпня
Переведення на вакантні місця державного замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше ніж 19 серпня
Закінчення строків виконання вимог до зарахування вступниками, рекомендованими до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб 13 серпня до 15:00
Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів 16 серпня
Додатковий набір на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб (за наявності вакантних місць та відповідного рішення Приймальної комісії) з 15 вересня до 30 листопада

Додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти. Спеціально організована сесія єдиного вступного іспиту проводиться за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, у терміни, встановлені Міністерством освіти і науки України.

Відповідні вступні іспити з іноземної мови в НаУОА у випадках, визначених цими Умовами, проводяться за графіком основної сесії єдиного вступного іспиту за матеріалами (завданнями/зошитами), наданими Українським центром оцінювання якості освіти. Український центр оцінювання якості освіти надає матеріали для проведення у НаУОА вступних іспитів з іноземної мови не раніше дня, що передує дню іспиту, та не пізніше 11:30 дня проведення іспиту.

Додаткові бали науково-дослідної та фахової творчої роботи

з/п

Вид науково-дослідної та фахової творчої роботи

Додаткові бали

1.

Призери

 

1.1

міжнародних олімпіад

 

 

– І місце

10

 

– II місце

8

 

– III місце

6

 

– нагородження заохочувальними дипломами (грамотами)

3

1.2.

всеукраїнських олімпіад

 

 

– І місце

5

 

– II місце

4

 

– III місце

3

 

– нагородження заохочувальними дипломами (грамотами)

2

1.3.

університетських олімпіад

 

 

– І місце

1

 

– II місце

0,75

 

– III місце

0,50

 

– нагородження заохочувальними дипломами (грамотами)

0,25

1.4.

міжнародних конкурсів наукових та фахових творчих робіт

 

 

– І місце

5

 

– II місце

4

 

– III місце

3

 

– нагородження заохочувальними дипломами (грамотами)

2

1.5

всеукраїнських конкурсів наукових та фахових творчих робіт

 

 

– І місце

4

 

– II місце

3

 

– III місце

2

 

– нагородження заохочувальними дипломами (грамотами)

1

1.6.

університетських конкурсів наукових та фахових творчих робіт

 

 

– І місце

1,5

 

– II місце

1,25

 

– III місце

1

 

– нагородження заохочувальними дипломами (грамотами)

0,5

2.

Доповідь на наукових конференціях (конференціях, семінарах, конгресах, симпозіумах)

 

 

– міжнародній

1,5

 

– всеукраїнській

1

 

– регіональній

0,5

 

– університетській

0,25

3.

Публікації

 

 

– стаття у закордонному науковому виданні, одноосібні/у співавторстві

6/2

 

– стаття у вітчизняному науковому виданні, одноосібні/у співавторстві

3/1,5

 

– тези доповіді, одноосібні/у співавторстві

1/0,5

 

1.     стаття у Науковому блозі НаУОА одноосібні/у співавторстві

1,5/0,5

 

2.     публікації в інших виданнях одноосібні/у співавторстві

1/0,5

 

3.     додаткові бали для публікацій на іноземній мові одноосібні/ у співавторстві

6/3

 

Підставою для нарахування балів є: грамота, диплом, сертифікат, програма, підтвердження (для публікацій у Науковому блозі НаУОА), копія друкованого видання. На копіях наукових праць мають бути зазначені точні і повні вихідні дані відповідних видань. Матеріали науково-дослідної та фахової творчої роботи вступники подають в окремій теці до приймальної комісії під час подання заяви. Олімпіади, конкурси наукових робіт, наукові статті та виступи на конференціях вважаються фаховими лише за відповідності їх спеціальності (освітньо-професійній програмі). Зараховуються публікації, опубліковані не пізніше як за місяць до початку прийому документів.