Документи для вступу та строки прийому

Магістр

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ:

  • документ, що посвідчує особу, передбачений Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
  • облікова картка платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються отримувати реєстраційний номер облікової картки платника податків);
  • військово-обліковий документ (для військовозобов’язаних - військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць);
  • документ (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;
  • документи, які підтверджують право вступника пільгової категорії на зарахування за індивідуальною усною співбесідою;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
  • результати ЄВІ та/або ЄФВВ (за потреби);
  • паперова папка на зав’язках.

Етапи додаткового набору для здобуття освітнього ступеня магістра за денною та заочною формами на основі НРК 6 та НРК 7

Етапи вступної кампанії Денна та заочна форми здобуття освіти
Початок прийому заяв та документів  02 жовтня
Закінчення прийому заяв та документів  о 18:00  
29 жовтня
Співбесіда для вступників, які не складали ЄВІ та користуються спеціальними умовами вступу 25 жовтня
Фахові вступні випробування зі спеціальності 26 жовтня
Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих  29 жовтня
Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування  до 18:00
30 жовтня
Зарахування вступників  не пізніше 
31 жовтня

Перелік освітніх програм та конкурсних пропозицій, за якими оголошується додатковий прийом на навчання, ліцензовані обсяги, нормативні терміни навчання в додатку 2 (зі змінами та доповненнями).

Етапи додаткового набору для здобуття освітнього ступеня магістра за денною та заочною формами на основі НРК 6 та НРК 7

Етапи вступної кампанії Денна та заочна форми здобуття освіти
Початок прийому заяв та документів  04 вересня
Закінчення прийому заяв та документів  о 18:00  

25 вересня
Співбесіда для вступників, які не складали ЄВІ та користуються спеціальними умовами вступу 21 вересня
Фахові вступні випробування зі спеціальності 22 вересня
Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих  26 вересня
Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування  до 18:00

28 вересня
Зарахування вступників  не пізніше 

29 вересня

Перелік освітніх програм та конкурсних пропозицій, за якими оголошується додатковий прийом на навчання, ліцензовані обсяги, нормативні терміни навчання в додатку 2 (таблиця 2.2).

Етапи для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 та НРК 7

Етапи вступної кампанії Денна та заочна (дистанційна) форми здобуття освіти
Реєстрація заяв на участь в ЄВІ та ЄФВВ, співбесіді замість ЄВІ, фаховому іспиті, фаховому іспиті замість ЄФВВ  у терміни, встановлені Міністерством освіти і науки України
Основна і додаткова сесії ЄВІ та ЄФВВ  у терміни, встановлені Міністерством освіти і науки України, за графіком, затвердженим Українським центром оцінювання якості освіти
Співбесіди замість ЄВІ, фахові іспити, фахові іспити замість ЄФВВ  з 17 по 28 липня (включно)
Реєстрація заяв вступників для участі в конкурсному відборі  з 31 липня до
18:00 21 серпня
Фаховий іспит для осіб, які беруть участь у конкурсному відборі виключно на місця кошти фізичних та/або юридичних осіб з 31 липня
до 18:00 14 серпня
Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним замовленням не пізніше 26 серпня
Виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на місця державного замовлення  до 18:00 29 серпня
Зарахування вступників на навчання:
за державним замовленням  31 серпня
за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше ніж 30 вересня
Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше 08 вересня
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції не раніше 30 серпня