Документи для вступу та строки прийому

Магістр

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ:

  • документ, що посвідчує особу, передбачений Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
  • облікова картка платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються отримувати реєстраційний номер облікової картки платника податків);
  • військово-обліковий документ (для військовозобов’язаних - військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць);
  • документ (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;
  • документи, які підтверджують право вступника пільгової категорії на зарахування за індивідуальною усною співбесідою;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
  • результати ЄВІ та/або ЄФВВ (за потреби);
  • паперова папка на зав’язках.

Строки реєстрації заяв, конкурсного відбору та зарахування на навчання для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 та НРК7

Етапи вступної кампанії Денна та заочна (дистанційна) форми здобуття освіти
Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування 07 травня − 29 травня до 18:00
Реєстрація особистих електронних кабінетів вступників на навчання для здобуття вищої освіти, завантаження необхідних документів З 01 липня
Співбесіди замість ЄВІ, фахові іспити, фахові іспити замість ЄФВВ 17 липня − 28 липня
Реєстрація заяв вступників для участі в конкурсному відборі 31 липня − 14 серпня до 18:00
Фаховий іспит для осіб, які беруть участь у конкурсному відборі виключно на місця кошти фізичних та/або юридичних осіб 31 липня − 10 серпня до 18:00
Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням не пізніше 19 серпня
Виконання вимог вступниками, які отримали рекомендації до зарахування на місця державного або регіонального замовлення 22 серпня до 18:00
Зарахування вступників
за державним або регіональним замовленням 23 серпня
за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше ніж 30 вересня
Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше 31 серпня
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції не раніше 23 серпня