Документи для вступу та строки прийому

Магістр

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ:

 • документ, що посвідчує особу, передбачений Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • облікова картка платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються отримувати реєстраційний номер облікової картки платника податків);
 • військово-обліковий документ (для військовозобов’язаних - військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • документ (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;
 • документи, які підтверджують право вступника пільгової категорії на зарахування за індивідуальною усною співбесідою;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • паперова папка на зав’язках.

Етапи для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра 
на основі здобутого раніше ступеня вищої освіти 

Етапи вступної кампанії Денна та заочна (дистанційна) форми здобуття освіти
Реєстрація вступників для складання магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту  з 27 червня до 18:00 18 липня
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів  з 1 серпня
Основна сесія магістерського тесту навчальної компетентності* та магістерського комплексного тесту**  з 10 серпня до 17 серпня
Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди*** замість магістерського тесту навчальної компетентності або магістерського комплексного тесту з 16 серпня до 23 серпня 
Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів магістерського тесту навчальної компетентності, магістерського комплексного тесту або тільки фахового вступного випробування**** в НаУОА з 16 серпня до 18:00 15 вересня 
Індивідуальні усні співбесіди  замість магістерського тесту навчальної компетентності або магістерського комплексного тесту та фахові вступні випробування в НаУОА з 25 серпня до 31 серпня
Додаткова сесія магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту  з 07 вересня до 10 вересня
Фахові вступні випробування в НаУОА З 16 до 19 вересня
Рекомендації для зарахування за державним замовленням  не пізніше ніж 20 вересня
Виконання вимог для зарахування за державним замовленням до 18:00 24 вересня
Наказ про зарахування за державним замовленням  25 вересня
Рекомендації для зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб  не пізніше ніж 26 вересня
Виконання вимог для зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб  до 18:00 29 вересня
Наказ про зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб 30 вересня
Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше ніж 10 жовтня
Спеціально організована сесія магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту проводиться у терміни, встановлені Міністерством освіти і науки України
 • * Для спеціальностей та освітньо-професійних програм (далі - ОПП): 051 «Економіка» (ОПП «Економічна кібернетика»), 052 «Політологія» (ОПП «Політологія»), 053 «Психологія» (ОПП «Психологія»), 061 «Журналістика» (ОПП «Журналістика»), 071 «Облік і оподаткування» (ОПП «Облік і оподаткування»), 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (ОПП «Фінанси та бізнес-аналітика»), 073 «Менеджмент» (ОПП «HR-менеджмент» та ОПП «Менеджмент продажів та логістика», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (ОПП «Євроатлантичні студії» та ОПП «Міжнародні відносини»)
 • ** Для спеціальності 081 «Право» ОПП «Право».
 • *** Для пільгових категорій відповідно до розділу VIII цих Правил прийому.
 • **** Для спеціальностей та освітньо-професійних програм: 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (ОПП «Інформаційна аналітика та комунікативний менеджмент»), 031 «Релігієзнавство» (ОПП «Релігієзнавство»), 032 «Історія та археологія» (ОПП «Історія та археологія»), 034 «Культурологія» (ОПП «Культурологія» та ОПП «Культурологія: проєктна діяльність»), 035.01 «Українська мова та література» (ОПП «Українська мова і література»), 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» (ОПП «Language Mediation and TESOL»), 229 «Громадське здоров’я» (ОПП «Громадське здоров’я»),  256 «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення та видами діяльності)» (ОПП «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення та видами діяльності)»).