Розклади вступних випробувань

Бакалавр

Вступна кампанія 2023 (додатковий набір, 3 етап)

РОЗКЛАД проведення співбесіди із конкурсних предметів для вступу на навчання на основі повної загальної середньої освіти та НРК 5 для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» за денною та заочною (дистанційною) форми здобуття вищої освіти

РОЗКЛАД проведення вступних випробувань у 2023 році для вступників на навчання для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» для осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план за денною та заочною (дистанційною) форми здобуття вищої освіти

Вступна кампанія 2023 (додатковий набір)

РОЗКЛАД проведення співбесіди із конкурсних предметів для вступу на навчання на основі повної загальної середньої освіти та НРК 5 для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» за денною та заочною (дистанційною) форми здобуття вищої освіти

РОЗКЛАД проведення вступних випробувань у 2023 році для вступників на навчання для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» для осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план за денною та заочною (дистанційною) форми здобуття вищої освіти

Вступна кампанія 2023

РОЗКЛАД проведення співбесіди із конкурсних предметів для вступу на навчання на основі повної загальної середньої освіти та НРК 5 для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» за денною та заочною (дистанційною) форми здобуття вищої освіти

РОЗКЛАД проведення вступних випробувань у 2023 році для вступників на навчання для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» для осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план за денною та заочною (дистанційною) форми здобуття вищої освіти

Вступна кампанія 2022

Програма індивідуальної усної співбесіди

Розклад індивідуальної усної співбесіди

Вступна кампанія 2021 (третій етап)

РОЗКЛАД проведення вступних випробувань для вступників на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

РОЗКЛАД проведення вступних випробувань для вступників на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця), які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітній ступінь молодшого бакалавра

РОЗКЛАД проведення вступних випробувань для вступників на навчання для здобуття освітньою ступеня бакалавра для осіб, які здобули раніше такни самий або вищий ступінь (рівень) або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план

Вступна кампанія 2021

РОЗКЛАД проведення вступних випробувань у 2021 році для вступників на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

РОЗКЛАД проведення вступних випробувань у 2021 році для вступників на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця), які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітній ступінь молодшого бакалавра, на денну та заочну (дистанційну) форму здобуття освіти

РОЗКЛАД проведення вступних випробувань у 2021 році для вступників на навчання для здобуття освітньою ступеня бакалавра для осіб, які здобули раніше такни самий або вищий ступінь (рівень) або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план на денну та заочну (дистанційну) форму здобуття освіти

Вступна кампанія 2020

Розклад проведення вступних іспитів у 2020 році для вступників на навчання для здобуття освітного ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

Розклад проведення вступних іспитів

Розклад проведення вступних випробувань у 2020 році для вступників на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця), які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, за денною та заочною (дистанційною) формою здобуття освіти

Розклад проведення вступних випробувань

Розклад проведення вступних випробувань у 2020 році для вступників на навчання для здобуття освітного ступеня бакалавра для осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план на заочну (дистанційну) форму здобуття освіти

Розклад проведення вступних випробувань