Розклади вступних випробувань

Бакалавр

Вступна кампанія 2021 (третій етап)

РОЗКЛАД проведення вступних випробувань для вступників на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

РОЗКЛАД проведення вступних випробувань для вступників на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця), які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітній ступінь молодшого бакалавра

РОЗКЛАД проведення вступних випробувань для вступників на навчання для здобуття освітньою ступеня бакалавра для осіб, які здобули раніше такни самий або вищий ступінь (рівень) або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план

Вступна кампанія 2021

РОЗКЛАД проведення вступних випробувань у 2021 році для вступників на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

РОЗКЛАД проведення вступних випробувань у 2021 році для вступників на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця), які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітній ступінь молодшого бакалавра, на денну та заочну (дистанційну) форму здобуття освіти

РОЗКЛАД проведення вступних випробувань у 2021 році для вступників на навчання для здобуття освітньою ступеня бакалавра для осіб, які здобули раніше такни самий або вищий ступінь (рівень) або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план на денну та заочну (дистанційну) форму здобуття освіти

Вступна кампанія 2020

Розклад проведення вступних іспитів у 2020 році для вступників на навчання для здобуття освітного ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

Розклад проведення вступних іспитів

Розклад проведення вступних випробувань у 2020 році для вступників на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця), які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, за денною та заочною (дистанційною) формою здобуття освіти

Розклад проведення вступних випробувань

Розклад проведення вступних випробувань у 2020 році для вступників на навчання для здобуття освітного ступеня бакалавра для осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план на заочну (дистанційну) форму здобуття освіти

Розклад проведення вступних випробувань