Документи для вступу та строки прийому

Бакалавр

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ:

  • документ, що посвідчує особу, передбачений Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
  • облікова картка платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються отримувати реєстраційний номер облікової картки платника податків);
  • військово-обліковий документ (для військовозобов’язаних - військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць);
  • документ (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;
  • документи, які підтверджують право вступника пільгової категорії на зарахування за індивідуальною усною співбесідою;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
  • результати НМТ/ЗНО;
  • папка на зав’язках.

Етапи додаткового набору для здобуття освітнього ступеня бакалавра за денною та заочною (дистанційною) формами на основі ПЗСО, НРК 5 та осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план

Етапи вступної кампанії Денна та заочна (дистанційна) форми здобуття вищої освіти
Початок прийому заяв та документів  02 жовтня
Закінчення прийому заяв та документів  о 18:00 
29 жовтня
Співбесіда для вступників, які не складали НМТ та користуються спеціальними умовами вступу 25 жовтня
Фахові вступні випробування зі спеціальності 26 жовтня
Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих  29 жовтня
Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування  до 18:00
30 жовтня
Зарахування вступників  не пізніше 31 жовтня

Перелік освітніх програм та конкурсних пропозицій, за якими оголошується додатковий прийом на навчання, ліцензовані обсяги, нормативні терміни навчання в додатках 1 та 3 (зі змінами та доповненнями).

Етапи додаткового набору для здобуття освітнього ступеня бакалавра за денною та заочною формами на основі ПЗСО, НРК 5 та осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план

Етапи вступної кампанії Денна та заочна форми здобуття освіти
Початок прийому заяв та документів для вступників, які мають результати НМТ/ЗНО 04 вересня
Закінчення прийому заяв та документів для вступників, які мають результати НМТ/ЗНО о 18:00  
25 вересня
Співбесіда для вступників, які не складали НМТ/ЗНО та користуються спеціальними умовами вступу 22 вересня
Фахові вступні випробування зі спеціальності 22 вересня
Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих  26 вересня
Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування  до 18:00
28 вересня
Зарахування вступників  не пізніше 
29 вересня

Перелік освітніх програм та конкурсних пропозицій, за якими оголошується додатковий прийом на навчання, ліцензовані обсяги, нормативні терміни навчання в додатках 1 (таблиця 1.2) та 3 (таблиця 3.2).

Етапи для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти та на старші курси на основі НРК5 та для осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план за денною та заочною (дистанційною) формами здобуття освіти

Етапи вступної кампанії Денна та заочна (дистанційна) форми здобуття освіти
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів  01 липня
Реєстрація заяв на участь у співбесідах здійснюється: 
для вступу на місця державного замовленням  з 03 липня до 
18:00 10 липня
для вступу виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб з 03 липня до 
18:00 25 липня
Проведення співбесід:
для вступу за всіма джерелами фінансування проводяться в декілька потоків включно  з 07 по 18 липня
для вступу виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб  до 31 липня
Реєстрація заяв вступників  з 19 липня до 
18:00 31 липня
Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним замовленням  до 05 серпня
Виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на місця державного замовлення  до 18:00 08 серпня
Зарахування вступників:
за державним замовленням  не пізніше ніж 10 серпня
за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше ніж 30 серпня
Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше 18 серпня
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції, здійснюється не раніше не раніше 09 серпня

УВАГА!

Консультаційний центр Приймальної комісії НаУОА надає безкоштовні консультації щодо створення електронного кабінету, завантаження документів, подання заявок, а також відповіді щодо особливостей Вступної кампанії - 2023.

Детальніше про освітні програми на сайті НаУОА для абітурієнтів за покликанням https://vstup.oa.edu.ua/stati-bakalavrom

Консультації щодо Вступу-2022 за телефоном (096) 026-68-80 або електронною скринькою - vstup@oa.edu.ua

Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання для здобуття вищої освіти в НаУОА протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів. 

Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на офіційному веб-сайті НаУОА за адресою https://vstup.oa.edu.ua/stati-bakalavrom/reitynh-bakalavr на підставі даних, внесених до Єдиної бази.