Документи для вступу та строки прийому

Бакалавр

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ:

  • документ, що посвідчує особу, передбачений Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
  • облікова картка платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються отримувати реєстраційний номер облікової картки платника податків);
  • військово-обліковий документ (для військовозобов’язаних - військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць);
  • документ (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;
  • документи, які підтверджують право вступника пільгової категорії на зарахування за індивідуальною усною співбесідою;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
  • папка на зав’язках.

Етапи додаткового набору для здобуття освітнього ступеня бакалавра за денною та заочною формою на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра та для осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план

Етапи вступної кампанії Денна форма здобуття вищої освіти Заочна (дистанційна) форма здобуття вищої освіти
Початок прийому заяв та документів  7 листопада 7 листопада
Закінчення прийому заяв та документів  о 18:00
20 листопада

о 18:00
20 листопада

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих 23 листопада 23 листопада
Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування  до 18:00
24 листопада

до 18:00
24 листопада

Зарахування вступників  25 листопада 25 листопада

Перелік освітніх програм та конкурсних пропозицій, за якими оголошується додатковий прийом на навчання, ліцензовані обсяги, нормативні терміни навчання та розрахунок конкурсного балу наведено в додатках 1 та 3 до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Національному університеті «Острозька академія» в 2022 році (зі змінами відповідно до рішення вченої ради НаУОА, протокол №2 від 16.09.2022 р.).

Етапи додаткового набору
для здобуття освітнього ступеня бакалавра за денною та заочною формою на основі повної загальної середньої освіти, на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра та для осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план

Етапи вступної кампанії Денна форма здобуття освіти Денна та заочна (дистанційна) форми здобуття освіти
Початок прийому заяв та документів  20 вересня 20 вересня
Закінчення прийому заяв та документів  о 18:00
29 вересня
о 18:00
06 жовтня
Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих  29 вересня 07 жовтня
Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування  до 15:00
30 вересня
до 15:00
08 жовтня
Зарахування вступників  не пізніше
30 вересня
не пізніше
08 жовтня

Етапи для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра
на основі повної загальної середньої освіти
за денною та заочною формою здобуття освіти

Етапи вступної кампанії Денна та заочна (дистанційна) форми здобуття освіти

для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди 
(в тому числі - за квотою 2)

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів  01 липня
Початок прийому заяв та документів від вступників, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на особливо небезпечній території, що приймають участь у конкурсі за квотою-2 та вступають на основі індивідуальної усної співбесіди 11 липня для заяв в паперовій формі
Початок прийому заяв та документів в електронній формі 29 липня
Медичні огляди та інші доконкурсні процедури для вступників пільгових категорій, що здійснюватимуть вступ на основі індивідуальної усної співбесіди до 18:00  6 серпня
Закінчення прийому заяв та документів в паперовій та електронній формі для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди о 18:00 8 серпня
Строки проведення індивідуальних усних співбесід для осіб, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на особливо небезпечній території з 11 липня по 16 серпня
Строки проведення індивідуальних усних співбесід з 9 по 16 серпня 
Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного бюджету (за державним замовленням).  не пізніше 12:00  17 серпня
Вступники, рекомендовані до зарахування за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення, включаючи подання письмової заяви про виключення заяв на інші місця державного замовлення. до 10:00 20 серпня
Зарахування вступників, рекомендованих за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди, за державним замовленням відбувається   не пізніше 15:00 22 серпня
Виключення заяв зарахованих осіб, рекомендованих за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди, на інші місця державного замовлення  впродовж 22 серпня
Вступники за квотою-2, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 10:00 30 вересня
Переведення вступників пільгових категорій, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, на вакантні місця державного замовлення не пізніше 15:00 30 вересня
для осіб, які вступають за результатами національного мультипредметного тесту
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів  01 липня
Початок прийому заяв та документів  29 липня
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають за результатами національного мультипредметного тесту о 18:00  23 серпня
Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного бюджету (за державним замовленням) не пізніше 29 серпня
Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення  до 18:00 02 вересня
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції не раніше 18:00 02 вересня
Зарахування вступників за кошти державного бюджету (за державним замовленням) проводиться   05 вересня
Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти  не пізніше ніж 19 вересня 
Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб  не пізніше ніж 30 вересня

Етапи для вступу для здобуття освітнього ступеня бакалавра
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра
та для осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план

Етапи вступної кампанії Денна та заочна (дистанційна) форми здобуття освіти
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 01 липня
Початок прийому заяв та документів  29 липня 
Завершення прийому заяв та документів  о 18:00 23 серпня
Формування рейтингових списків та надання рекомендацій до зарахування для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб  не раніше 18:00  07 вересня 
Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше ніж 21 вересня
Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб  не пізніше ніж 30 вересня

УВАГА!

Консультаційний центр Приймальної комісії НаУОА надає безкоштовні консультації щодо створення електронного кабінету, завантаження документів, подання заявок, а також відповіді щодо особливостей Вступної кампанії - 2022.

Детальніше про освітні програми на сайті НаУОА для абітурієнтів за покликанням https://vstup.oa.edu.ua/stati-bakalavrom

Консультації щодо Вступу-2022 за телефоном (096) 026-68-80 або електронною скринькою - vstup@oa.edu.ua

Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання для здобуття вищої освіти в НаУОА протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів. 

Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на офіційному веб-сайті НаУОА за адресою https://vstup.oa.edu.ua/stati-bakalavrom/reitynh-bakalavr на підставі даних, внесених до Єдиної бази.