Документи для вступу та строки прийому

Бакалавр

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ:

  • документ, що посвідчує особу, передбачений Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
  • облікова картка платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються отримувати реєстраційний номер облікової картки платника податків);
  • військово-обліковий документ (для військовозобов’язаних - військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць);
  • документ (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;
  • документи, які підтверджують право вступника пільгової категорії на зарахування за індивідуальною усною співбесідою;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
  • результати НМТ/ЗНО;
  • папка на зав’язках.

Строки реєстрації заяв, конкурсного відбору та зарахування на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО та НРК5

Етапи вступної кампанії Денна форма здобуття освіти
Реєстрація заяв на участь у співбесідах (для вступу на місця державного або регіонального замовлення) 03 липня – 10 липня до 18.00
Реєстрація заяв на участь у співбесідах (для вступу виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб) 03 липня – 25 липня до 18.00
Співбесіди для вступу за всіма джерелами фінансування 07 липня – 18 липня 
Співбесіди для вступу виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб 07 липня – 31 липня 
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів З 01 липня
Реєстрація заяв вступників в особистих електронних кабінетах 19 липня – 31 липня до 18.00
Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням не пізніше 05 серпня
Виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на місця державного або регіонального замовлення 08 серпня до 18.00
Зарахування вступників
за державним або регіональним замовленням не пізніше 10 серпня
за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше ніж 30 серпня
Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше 18 серпня
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції не раніше 09 серпня

УВАГА!

Консультаційний центр Приймальної комісії НаУОА надає безкоштовні консультації щодо створення електронного кабінету, завантаження документів, подання заявок, а також відповіді щодо особливостей Вступної кампанії - 2024.

Детальніше про освітні програми на сайті НаУОА для абітурієнтів за покликанням https://vstup.oa.edu.ua/specialnosti?filter=bak