Клуб "Поліс"

Студентське життя

Школа політичної аналітики «Поліс» – це студентсько-викладацька організація, що діє при факультеті політико-інформаційного менеджменту Національного університету «Острозька академія». Школа була заснована з ініціативи Рибака Андрія Ігоровича в 2006 році.

Метою діяльності Школи є здобуття студентами практичних навичок дослідження та аналізу суспільно-політичних процесів в Україні.

    Для досягнення зазначеної мети Школа ставить перед собою такі основні завдання:

  • – вивчення соціально-політичних та економічних процесів у державі;

  • – моніторинг діяльності основних інститутів політичної системи: президента, парламенту, уряду, політичних партій тощо;

  • – розробка та впровадження моделей та схем аналізу політичних процесів;

  • – сприяння формуванню у студентів об’єктивності, неупередженості, незаангажованості при дослідженнях суспільно-політичної сфери життя, а також конструктивних елементів свідомості та політичної культури.

До основних форм діяльності Школи належать оприлюднення дайджестів новин; розробка та презентація аналітичних доповідей, що стосуються тих чи інших аспектів соціально-економічного та політичного життя в Україні; підготовка матеріалів аналітичного характеру, присвячених актуальним подіям та проблемам внутрішньої політики держави; проведення круглих столів, засідань, конференцій та обговорення явищ і процесів суспільно-політичного життя, вироблення рекомендацій суб’єктам політичної діяльності; взаємодія з політичними партіями, громадськими організаціями, аналітичними центрами з метою обміну інформацією, накопиччення досвіду, реалізації спільних проектів тощо.

Членом Школи може стати студент (або викладач) Національного університету «Острозька академія» (незалежно від факультету та спеціальності), який ознайомлений і зобов’язується дотримуватися Положення «ШПА “Поліс”» . Діяльність в Школі сприяє формуванню вмінь аналізувати й оцінювати суспільні та політичні процеси, що відбуваються в країні та світі. Тож, студенти, що цікавляться політикою, вчаться аналізувати події, що відбуваються в країні, а також вести діалог з представниками різних політичних сил та владних структур.