Перелік конкурсних предметів

Магістр

Конкурсні предмети для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції

Перелік конкурсних предметів

Шифр Галузь
знань
Код Назва спеціальності/
освітньо-професійної
програми
Конкурсні предмети
та вагові коефіцієнти
перший
предмет
другий
предмет
третій
предмет
Навчально-науковий інститут права ім. І. Малиновського
08 Право 081 Право / ОПП «Право» єдиний вступний іспит з іноземної мови 

(0,25)
предметний тест з права та міжнародного права

(0,5)
тест загальної навчальної компетентності

(0,25)
Факультет романо-германських мов
03  Гуманітарні науки 035

035.041
Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська / ОПП «Language Mediation and TESOL» єдиний вступний іспит з іноземної мови 

(0,25)
фахове вступне
випробування зі
спеціальності

(0,75)
Навчально-науковий інститут соціально-гуманітарного менеджменту
03 Гуманітарні науки 031 Релігієзнавство / ОПП «Релігієзнавство» єдиний вступний іспит з іноземної мови 

(0,25)
фахове вступне
випробування зі
спеціальності

(0,75)
034 Культурологія / ОПП «Культурологія» єдиний вступний іспит з іноземної мови 

(0,25)
фахове вступне
випробування зі
спеціальності

(0,75)
035

035.01
Українська мова та література / ОПП «Українська мова і література» єдиний вступний іспит з іноземної мови 

(0,25)
фахове вступне
випробування зі
спеціальності

(0,75)
05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія / ОПП «Психологія» єдиний вступний іспит з іноземної мови

(0,25)
предметний тест з психології та соціології

(0,5)
тест загальної навчальної компетентності

(0,25)
06 Журналістика 061 Журналістика / ОПП «Журналістика» єдиний вступний іспит з іноземної мови

(0,25)
один з предметних тестів на вибір вступника

(0,5)
тест загальної навчальної компетентності

(0,25)
22 Охорона здоров’я 229 Громадське здоров’я / ОПП «Громадське здоров’я» єдиний вступний іспит з іноземної мови 

(0,25)
фахове вступне
випробування зі
спеціальності

(0,75)
Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та національної безпеки
02 Культура і мистецтво 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа / ОПП «Інформаційна аналітика та комунікативний менеджмент» єдиний вступний іспит з іноземної мови 

(0,25)
фахове вступне
випробування зі
спеціальності

(0,75)
03 Гуманітарні науки 032 Історія та археологія / ОПП «Історія та археологія» єдиний вступний іспит з іноземної мови 

(0,25)
фахове вступне
випробування зі
спеціальності

(0,75)
05 Соціальні та поведінкові науки 052 Політологія / ОПП «Політологія» єдиний вступний іспит з іноземної мови

(0,25)
предметний тест з політології та міжнародних відносин

(0,5)
тест загальної навчальної компетентності

(0,25)
25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного контролю 256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення та видами діяльності) / ОПП «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення та видами діяльності)» єдиний вступний іспит з іноземної мови 

(0,25)
фахове вступне
випробування зі
спеціальності

(0,75)
29 Міжнародні відносини 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / ОПП «Євроатлантичні студії» та ОПП «Міжнародні відносини» єдиний вступний іспит з іноземної мови

(0,25)
предметний тест з політології та міжнародних відносин

(0,5)
тест загальної навчальної компетентності

(0,25)
Економічний факультет
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка / ОПП «Економічна кібернетика» єдиний вступний іспит з іноземної мови

(0,25)
предметний тест з економіки та міжнародної економіки

(0,5)
тест загальної навчальної компетентності

(0,25)
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування / ОПП «Облік і оподаткування» єдиний вступний іспит з іноземної мови

(0,25)
предметний тест з обліку та фінансів

(0,5)
тест загальної навчальної компетентності

(0,25)
072 Фінанси, банківська справа та страхування / ОПП «Фінанси та бізнес-аналітика» єдиний вступний іспит з іноземної мови

(0,25)
предметний тест з обліку та фінансів

(0,5)
тест загальної навчальної компетентності

(0,25)
    073 Менеджмент / ОПП «HR-менеджмент» та ОПП «Менеджмент продажів та логістика» єдиний вступний іспит з іноземної мови

(0,25)
предметний тест з управління та адміністрування

(0,5)
тест загальної навчальної компетентності

(0,25)
  • Мінімальна кількість балів з кожного конкурсного предмету для допуску до участі в конкурсі - 100.
  • Результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) приймаються, якщо його успішно складено у 2020-2022 роках або вступного випробування з англійської мови, складеного в НаУОА у рік вступу (для вступників, які здійснюють вступ на основі дипломів спеціаліста або магістра)
  • Результати єдиного фахового вступного випробування, приймаються, якщо його успішно складено у рік вступу (за умови успішного складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови), складовими якого є предметний тест та тест загальної навчальної компетентності або фахового вступного випробування, складеного в НаУОА у випадках, передбачених Правилами прийому.