Онлайн реєстрація на спеціальну сесію МКТ та МТНК

Магістр


До уваги вступників у магістратуру НаУОА 2022!

Онлайн реєстрація для участі у спеціальній сесії МТНК/МКТ 

Вступники, які не змогли зареєструватися для участі в основній сесії МТНК/МКТ, мають змогу це зробити 19 вересня. Таке рішення ухвалило Міністерство освіти і науки, внісши зміни до Календарного плану організації та проведення у 2022 році магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту.

Особи, які зареєструються 19 вересня, братимуть участь у спеціальній сесії МТНК/МКТ, що запланована на 29 вересня – 3 жовтня.

Реєстрація осіб, які бажають взяти участь у магістерському тесті навчальної компетентності (МТНК) та/або магістерському комплексному тесті (МКТ) здійснюватиметься Приймальною комісією НаУОА 19 вересня з 9:00 до 18:00.

Розподіл спеціальностей/освітньо-професійних програм для реєстрації вступників для складання МТНК/МКТ відповідальних представників Приймальної комісії НаУОА за її проведення під час Вступної кампанії 2022

Спеціальність

Освітньо-професійна програма

Відповідальний представник
Приймальної комісії, який
здійснює реєстрацію, його
контакти

Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та національної безпеки

Костів Ольга Мар’янівна
(відповідальна особа за реєстрацію на МТНК)

адреса електронної пошти:
olha.kostiv@oa.edu.ua

контактний телефон:
(067) 597 97 76

052 «Політологія»

Політологія 

291 «Міжнародні відносини,
суспільні комунікації та
регіональні студії»

Міжнародні відносини

Євроатлантичні студії

Навчально-науковий інститут соціально-гуманітарного менеджменту

053 «Психологія»

Психологія

061 «Журналістика»

Журналістика

Економічний факультет

051 «Економіка»

Економічна кібернетика

071 «Облік і оподаткування»

Облік і оподаткування

072 «Фінанси, банківська справа та
страхування»

Фінанси та бізнес-аналітика

073 «Менеджмент»

HR-менеджмент

Менеджмент продажів та логістика

Навчально-науковий інститут права ім. І. Малиновського

Максимчук Оксана Олексіївна
(відповідальна особа за реєстрацію на МКТ)

адреса електронної пошти:
oksana.maksymchuk@oa.edu.ua

контактний телефон:
(068) 628 29 82

081 «Право»

Право

Для реєстрації вступник має надіслати на електронну адресу відповідального представника Приймальної комісії скановані копії (фотокопії) таких документів:

  • заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка (Увага! Потенційний магістр має вказати населений пункт, у якому бажає пройти МКТ, МТНК);
  • документа, що посвідчує особу;
  • облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються отримувати реєстраційний номер облікової картки платника податків);
  • довідку, видану за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (у разі якщо дані особи ще не вносили до ЄДЕБО);
  • документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулих роках);
  • медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі потреби створення особливих (спеціальних) умов для проходження МКТ/МТНК).

У темі листа вступник обов’язково вказує прізвище, ім'я, по батькові. В тексті листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім'я, по батькові (повністю) та номер облікової картки платника податків (за наявності).

Представник Приймальної комісії НаУОА перевіряє наявність необхідних для реєстрації документів та правильність їх оформлення.

У разі успішної реєстрації учасникові буде надіслано скановану копію екзаменаційного листа та реєстраційної картки на електронну адресу, зазначену в заяві-анкеті. Оригінал екзаменаційного листка зберігатиметься у Приймальній комісії. У разі виявлення в екзаменаційному листку помилок вступник має звернутися до Приймальної комісії за вказаною вище адресою електронної скриньки.

Якщо скановані копії бланка екзаменаційного листка та реєстраційної картки не надійшли на адресу, зазначену в анкеті, за два тижні до початку проведення МТНК/ МКТ вступник має звернутися до відповідального представника Приймальної комісії НаУОА для отримання відповідних роз’яснень.

Якщо ж під час перевірки документів буде встановлено, що особа не має права брати участь у конкурсному відборі, то на електронну адресу, із якої надійшли документи, представник Приймальної комісії надішле повідомлення про відмову в реєстрації із зазначенням причини відмови.

Для кожного учасника, який отримав екзаменаційний листок, на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти створюють інформаційну сторінку «Кабінет вступника», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

Консультація з питань складання МТНК/МКТ:

  • Харчук Юлія Юріївна, помічник ректора з освітнього менеджменту, заступник відповідального секретаря Приймальної комісії НаУОА
    тел. (096) 170 25 00, е-mail: julia.kharchuk@oa.edu.ua