Розклади вступних випробувань у 2019 році

Бакалавр

Розклад проведення вступних іспитів та співбесіди у 2019 році для вступників на навчання для здобуття освітного ступеня бакалавра

Розклад проведення вступних іспитів та співбесіди у 2019 році для вступників на навчання для здобуття освітного ступеня бакалавра

Розклад проведення вступних випробувань у 2019 році для вступників, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень мoлодшого спеціаліста, на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) та на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу для здобуття освітного ступеня бакалавра

Розклад проведення вступних випробувань у 2019 році для вступників, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень млодшого спеціаліста, на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) та на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу для здобуття освітного ступеня бакалавра

Розклад проведення вступних випробувань у 2019 році для вступників на навчання для здобуття освітного ступеня бакалавра, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план

Розклад проведення вступних випробувань у 2019 році для вступників на навчання для здобуття освітного ступеня бакалавра, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план