Перелік конкурсних предметів

Бакалавр

Перелік конкурсних предметів на Бюджетну та Контрактну форми навчання

Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (на денну та заочну форми здобуття освіти)

Галузь знань

Спеціальність

Освітньо-професійна програма

Перелік конкурсних предметів

Вага

предмета

Навчально-науковий інститут права ім. І. Малиновського

 

08 Право

 

081 Право

Право

1. Українська мова і література

0,3

2. Історія України

0,4

3. Математика або іноземна мова

0,2

Факультет політико-інформаційного менеджменту

01 Освіта/Педагогіка

013 Початкова освіта

Початкова освіта з поглибленим вивченням англійської мови

1. Українська мова і література

0,4

2.Математика

0,3

3. Історія України або  іноземна мова, або біологія або географія, або фізика, або хімія

0,2

02 Культура і мистецтво

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

1. Українська мова і література

0,4

2. Історія України

0,3

3. Математика або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,2

05 Соціальні та поведінкові науки

052 Політологія

Політологія

1. Українська мова і література

0,3

2. Історія України

0,4

3. Математика або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,2

053 Психологія

Психологія

1. Українська мова і література

0,4

2. Математика

0,3

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,2

Психологія креативності та інновацій

1. Українська мова і література

0,4

2. Математика

0,3

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,2

22 Охорона здоров’я

229 Громадське здоров’я

Громадське здоров’я

1. Українська мова

0,4

2. Математика

0,3

3. Фізика або біологія, або хімія

0,2

25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

256 Національна безпека

(за окремими сферами забезпечення та видами діяльності)

Національна безпека

(за окремими сферами забезпечення та видами діяльності)

1. Українська мова

0,4

2. Історія України

0,2

3. Іноземна мова або математика, або географія

0,3

Факультет романо-германських мов

03 Гуманітарні науки

035 Філологія

035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

Англійська та друга іноземна (німецька/французька) мови. Література. Переклад

1. Українська мова і література

0,3

2. Іноземна мова

0,4

3. Історія України  або математика, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,2

Економічний факультет

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

Економічна кібернетика

1. Українська мова і література

0,3

2. Математика

0,4

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,2

Цифровий маркетинг*

1. Українська мова і література

0,3

2. Математика

0,4

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,2

07 Управління та адміністрування

071 Облік і оподаткування

 

Облік і оподаткування

 

1. Українська мова і література

0,3

2. Математика

0,3

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,3

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

1. Українська мова і література

0,3

2. Математика

0,3

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,3

Державні та корпоративні фінанси*

1. Українська мова і література

0,3

2. Математика

0,3

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,3

12 Інформаційні технології

122 Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки

1. Українська мова

0,3

2. Математика

0,4

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,2

Гуманітарний факультет

03 Гуманітарні науки

033 Філософія

 

 

Практична філософія. Консалтинг та коучинг 

1. Українська мова і література

0,3

2. Історія України

0,4

3. Математика або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,2

034 Культурологія

Культурологія

1. Українська мова і література

0,4

2. Історія України

0,3

3. Математика або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,2

035 Філологія

035.01 Українська мова та література

Українська мова та література

1. Українська мова і література

0,5

2. Іноземна мова

0,2

3. Історія України  або математика, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,2

Літературна творчість і художній переклад

1. Українська мова і література

0,5

2. Іноземна мова

0,2

3. Історія України  або математика, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,2

06 Журналістика

061 Журналістика

Журналістика

1. Українська мова і література

0,5

2. Історія України

0,2

3. Математика або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,2

Факультет міжнародних відносин

03 Гуманітарні науки

032 Історія та археологія

Історія та археологія

1. Українська мова і література

0,2

2. Історія України

0,5

3. Математика або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,2

29 Міжнародні відносини

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Міжнародні регіональні студії

1. Українська мова і література

0,3

2. Іноземна мова

0,2

3.Історія України або математика, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,4

Міжнародні відносини

1. Українська мова і література

0,3

2. Іноземна мова

0,3

3.Історія України або математика, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,3

*здобуття вищої освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Замість результатів з української мови можуть використовуватися результати ЗНО з української мови і літератури

Мінімальна кількість балів для допуску до участі у конкурсі  - 100 на навчання
за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Для навчання за рахунок видатків державного бюджету для всіх спеціальностей, крім 081 «Право» та 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» конкурсний бал має бути не менше ніж 125,000.

Для спеціальностей 081 «Право» та 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» конкурсний бал для вступу не може бути менше ніж 140 балів.

Вага середнього бала документа про повну загальну середню освіту становить 0,1

Для спеціальності 013 «Початкова освіта» за умови наявності сертифікату про успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів НаУОА для вступу до нього – 0,05 – вага сертифікату підготовчих курсів та 0,05 - вага середнього бала документа про повну загальну середню освіту

Вступник може претендувати на участь у конкурсі
на місце державного замовлення і на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Зверніть увагу!

У 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.