Документи для вступу та строки прийому

Бакалавр

Етапи вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за іншими (крім денної) формами здобуття освіти

Етапи вступної кампанії Заочна (дистанційна) форма здобуття освіти
Початок прийому заяв та документів 14 липня 6 вересня
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів 3 серпня 27 вересня
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання 11 серпня 5 жовтня
Строки проведення вступних іспитів з 4 до 11 серпня з 6 до 12 жовтня
Строки проведення співбесіди з 4 до 11 серпня з 6 до 12 жовтня
Оприлюднення списку осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди 13 серпня 13 жовтня
Рейтинговий список вступників 17 серпня 18 жовтня
Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб 25 серпня 20 жовтня

Вступ на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за денною та заочною (дистанційною) формою здобуття освіти

Етапи вступної кампанії Денна та заочна (дистанційна) форма здобуття освіти Заочна (дистанційна) форма здобуття освіти
Початок прийому заяв та документів 14 липня 13 вересня
Закінчення прийому заяв та документів о 18:00 23 липня о 18:00 22 вересня
Строки проведення фахових вступних випробувань з 24 до 30 липня з 23 до 28 вересня
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 03 серпня 1 жовтня
Строки закінчення вибору вступниками місця навчання 06 серпня 5 жовтня
Терміни зарахування вступників 10 серпня 8 жовтня

Вступ для осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план на заочну (дистанційну) форму здобуття освіти

Етапи вступної кампанії Заочна (дистанційна) форма здобуття освіти
Початок прийому заяв та документів 14 липня 13 вересня
Закінчення прийому заяв та документів о 18:00 23 липня о 18:00 22 вересня
Строки проведення фахових вступних випробувань з 24 до 30 липня з 23 до 28 вересня
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 03 серпня 1 жовтня
Строки закінчення вибору вступниками місця навчання 06 серпня 5 жовтня
Терміни зарахування вступників 10 серпня 8 жовтня

До заяви вступник додає:

Вступники на навчання для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами здобуття освіти подають заяви: тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків; тільки у паперовій формі:

  • для реалізації права на вступ за іспитами (у разі відсутності у вступника хоча б одного із сертифікатів ЗНО 2018-2021 років), співбесідою наказом № 560 або наказом № 697 відповідно до Умов прийому;
  • для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до Умов прийому;
  • за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про раніше здобуту освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;
  • у разі подання іноземного документа про освіту;
  • у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства;
  • у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
  • у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів; для реалізації права на нарахування додаткових балів, передбачених абзацом дев'ятим підпункту 1 пункту 8 розділу VII Умов прийому;
  • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії НаУОА.

Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до закладу вищої освіти протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на офіційному веб- сайті НаУОА за адресою https://www.oa.edu.ua на підставі даних, внесених до Єдиної бази.