Українська мова і література з поглибленим вивченням англійської мови

Спеціальності

Гуманітарний факультет

Бакалавр
Розрахувати конкурсний бал
Причини обрати освітньо-професійну програму "Українська мова і література з поглибленим вивченням англійської мови"
Можливості працевлаштування
Додаткові можливості
За освітньо-професійною програмою "Українська мова і література з поглибленим вивченням англійської мови" Ви зможете отримати:
Перелік навчальних дисциплін


Код спеціальності: 035.01 Філологія: українська мова і література
Освітньо-професійна програма: Українська мова і література з поглибленим вивченням англійської мови

Бакалавр

Денна форма (1 курс):

Ліцензований обсяг – 10 місць
Максимальна кількість державних місць – немає
Вартість навчання за рік – 18 300

Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної
загальної середньої освіти для окремих спеціальностей для небюджетних конкурсних пропозицій і в заяві вступника
зазначено: «претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб»:

Українська мова та література
Іноземна мова
Історія України або географія

або

Українська мова та література
Історія України
Біологія або математика

Середній прохідний бал для вступу на платну форму навчання у 2020р.162,24

Мінімальна кількість балів для допуску до участі у конкурсі виключно на платну форму навчання – 100


Розрахувати конкурсний бал >>

Причини обрати освітньо-професійну програму “Українська мова та література з поглибленим вивченням англійської мови”:

 1. навчитеся професійно писати читабельні тексти, затребувані в різних сферах діяльності від наукової до спічрайтингу;
 2. зможете зрозуміло,грамотно та цікаво висловлювати свою думку;
 3. станете експертом зі знанням художніх, наукових та документальних текстів;
 4. отримаєте унікальну практику літературного перекладу іншомовних творів


Можливості працевлаштування:

Вчитель української мови і літератури

Спічрайтер

Редактор (з вільним володінням англійською мовою)


 • копірайтер
 • перекладач літературних текстів українською мов
 • вчитель української мови і літератури в приватній школі з поглибленим вчивченням англійської мови
 • фахівець із сторітелінгу
 • журналіст

За освітньо-професійною програмою “Українська мова та література з поглибленим вивченням англійської мови” Ви зможете отримати:


 • Англійська мова 
 • Історія України 
 • Філософія 
 • Основи педагогіки та психології
 • Історія української культури та Острозької академії 
 • Сучасні інформаційні технології
 • Англійська мова за професійним спрямуванням
 • Вступ до мовознавства
 • Вступ до літературознавства
 • Вступ до перекладознавства
 • Практикум із виразного читання англійською мовою
 • Фольклор і краєзнавство
 • Академічне письмо
 • Сучасна українська літературна мова
 • Історія української літератури
 • Історія світової літератури
 • Література англомовних країн
 • Історія української мови
 • Копірайтинг і спічрайтинг
 • Лінгвокраїнознавство
 • Аналіз й інтерпретація художнього тексту
 • Теорія і практика перекладу
 • Сторітелінг
 • Курсова робота
 • Фольклорно-краєзнавча практика
 • Навчальна практика
 • Перекладацька практика
 • Виробнича філологічна практика

Схожі освітньо-професійні програми: українська мова і література; літературна творчість; журналістика; германські мови і літератури (переклад включно), перша - англійська.


Олександра Андріївна
номер телефону
oleksandra.visych@oa.edu.ua


Немикіна Віолетта
студентка 1 курсу освітнього рівня магістра освітньої програми "Українська мова і література"