Правила прийому 2020

Правила прийому для здобуття вищої освіти у Національному університеті «Острозька академія» в 2020 році.

Правила прийому для здобуття вищої освіти у Національному університеті «Острозька академія» в 2020 році (зі змінами та доповненнями).

Перелік освітніх програм та конкурсних пропозицій, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання (Перший бакалаврський рівень освіти) Додаток 1

Перелік освітніх програм та конкурсних пропозицій, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання (зі змінами та доповненнями)(Перший бакалаврський рівень освіти) Додаток 1

Перелік освітніх програм та конкурсних пропозицій, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання (Другий магістерський рівень освіти) Додаток 2

Перелік освітніх програм та конкурсних пропозицій, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання (зі змінами та доповненнями)(Другий магістерський рівень освіти) Додаток 2

Перелік спеціальностей, освітньо-професійних програм та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста та осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план для здобуття освітнього ступеня бакалавр Додаток 3

Перелік спеціальностей, освітньо-професійних програм та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста та осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план для здобуття освітнього ступеня бакалавр (зі змінами та доповненнями) Додаток 3

Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (на денну та заочну форми здобуття освіти) Додаток 4

Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (на денну та заочну форми здобуття освіти) (зі змінами та доповненнями) Додаток 4

Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 Додаток 5

Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (зі змінами та доповненнями) Додаток 5

Довідка про реєстрацію місця проживання особи Додаток 6

Перелік наказів Міністерства освіти i науки України, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення Додаток 7

Положення про приймальну комісію Національного університету «Острозька академія» Додаток 8

Положення про апеляційну комісію Національного університету «Острозька академія» Додаток 9

Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2020 році Додаток 10

Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2020 році (зі змінами та доповненнями) Додаток 10

Правила прийому до аспірантури Національного університету «Острозька академія» у 2020 році Додаток 11

Правила прийому до аспірантури Національного університету «Острозька академія» у 2020 році (зі змінами та доповненнями) Додаток 11

Правила прийому до докторантури для здобуття ступеня доктора наук у Національному університеті «Острозька академія» в 2020 році Додаток 12

Правила прийому до докторантури для здобуття ступеня доктора наук у Національному університеті «Острозька академія» в 2020 році (зі змінами та доповненнями) Додаток 12