Фахові вступні випробування

041 Богослов’я

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, спеціалізація документознавство та інформаційна діяльність

072 Фінанси, банківська справа та страхування

061 Журналістика

041 Історія та археологія

051Економіка (економічна кібернетика)

055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, спеціалізація країнознавство

034 Культурологія

055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, спеціалізація міжнародні відносини

052 Політологія

053 Психологія

031 Релігієзнавство

035 Філологія. Українська мова і література

035 Філологія. Англійська мова та література

081 Право

071 Облік і оподаткування

Іноземна мова

Англійська мова (для вступу на немовні спеціальності)

Іноземна мова (для вступу на англійську філологію)

Додаткове вступне випробування для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра/освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю

041 Богослов’я

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, спеціалізація документознавство та інформаційна діяльність

072 Фінанси, банківська справа та страхування

061 Журналістика

041 Історія та археологія

051Економіка (економічна кібернетика)

055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, спеціалізація країнознавство

034 Культурологія

055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, спеціалізація міжнародні відносини

052 Політологія

053 Психологія

031 Релігієзнавство

035 Філологія. Українська мова і література

035 Філологія. Англійська мова та література

081 Право

071 Облік і оподаткування