З 2018 року відповідно до нового закону про Вищу освіту для вступників ступеня магістра освітньої програми 034 Культурологія, 031 Релігієзнавство, 032 Історія та археологія, 053 Психологія, 052 Політологія, 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, 061 Журналістика, 051 Економіка за денною та заочною формами навчання:

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови з 14 травня до 10.оо 05 червня
Складання додаткових фахових вступних випробувань* 14 травня до 31 травня
Додаткові вступні випробування у ВНЗ для вступників на основі ступеня вищої освіти здобутого за іншою спеціальністю з 18 по 20 липня
Прийом заяв та документів** з 02 липня по 09 липня
Прийом заяв та документів*** з 2 липня по 26 липня
Основна сесія єдиного вступного іспиту**** 11 липня
Фахові вступні випробування з 02 липня по 29 липня
Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням до 13 серпня
Виконання вимог Правил прийому для зарахування до 18.оо 18 серпня
Наказ про зарахування за державним замовленням до 18.оо 18 серпня
Переведення на вакантні місця державного замовлення не пізніше 28 серпня
Зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб 28 серпня, по 30 листопада

 

 • вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)
  ** для осіб, які вступають на основі вступних іспитів
  *** для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування
  **** додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

 • документ, що посвідчує особу;
 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • екзаменаційний лист єдиного фахового вступного випробування;
 • матеріали науково-дослідної та фахової творчої роботи (за наявності);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за іспитами при вступі для здобуття ступеня магістра (за наявності).