Для вступників освітньої програми 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, 035.01 Українська мова та література, 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 071 Облік і оподаткування.

Етапи вступної компанії Денна та заочна форма навчання
Початок прийому заяв та документів 02 липня
Закінчення прийому заяв та документів 27 липня
Строки вступних іспитів 30 липня по 08 серпня
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 14 серпня
Строки закінчення вибору вступниками місця на навчання не пізніше 16 серпня
Терміни зарахування вступників за державним замовленням не пізніше 15 вересня

за кошти фізичних та юридичних осіб 28 серпня, 25 вересня

Документи для вступу:

  • документ, що посвідчує особу та громадянство;
  • документ про здобутий освітній ступінь або освітньо-кваліфікаційний рівень і додаток до нього. Особи, які вступають на навчання за ступенем магістра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та/або ступеня магістра, подають дипломи (і додатки до них) про базову і про повну вищу освіту;
  • матеріали науково-дослідної та фахової творчої роботи (за наявності);
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Для конкурсного відбору зараховуються:

  • результати вступного іспиту з іноземної мови та фахового випробування;
  • результати вступного іспиту з іноземної мови, фахового випробування та додаткового вступного випробування (для вступників здобутих ступінь бакалавра чи магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за іншою спеціальністю).

Конкурсний бал обчислюється за формулою:
КБ = СБ + ЕІМ + ФВ+ ДБ, де:
КБ – конкурсний бал;
СБ – середній бал (за 100-бальною шкалою) додатка до диплома ступеня ступеня освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (для осіб, які вступають на навчання на базі ступеня спеціаліста середній бал визначається за сумою всіх оцінок додатків до дипломів бакалавра та спеціаліста);
ДБ – додаткові бали науково-дослідної та фахової творчої роботи (максимальна сумарна кількість додаткових балів не може перевищувати 20);
ЕІМ – оцінка вступного екзамену з іноземної мови (за 100-бальною шкалою);
ФВ – результат фахового вступного випробування (за 100-бальною шкалою).

Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття ступеня магістра, здобутого за іншою спеціальністю, конкурсний бал обчислюється за формулою:
КБ = СБ + ЕІМ + ФВ0,5+ДВ0,5+ ДБ, де
КБ – конкурсний бал;
СБ – середній бал (за 100-бальною шкалою) додатка до диплома ступеня бакалавра;
ДБ – додаткові бали науково-дослідної та фахової творчої роботи (максимальна сумарна кількість додаткових балів не може перевищувати 20);
EІМ – оцінка вступного випробування з іноземної мови (за 100-бальною шкалою);
ФВ – результат фахового вступного випробування (за 100-бальною шкалою);
ДВ – додаткове вступне випробування (за 100-бальною шкалою); br Додаткові бали науково-дослідної та фахової творчої роботи.

 

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною комісією НаУОА або в установленому законодавством порядку. Копії
документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження не підлягають
засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.