Додаток до протоколу №2 засідання Конкурсної комісії Міністерства освіта та науки України з відбору виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, щодо обсягу прийому за державним замовленням за освітнім ступенем магістра для закладів вищої освіти, що знаходяться у сфері управління Міністерства освіти та науки України

Номер ЄДБО Назва університету Код спеціальності Назва спеціальності Максимальний обсяг державного замовлення
Всього Денна Заочна
120 Національний університет “Острозька академія” 029   Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 4 4 0
120 Національний університет “Острозька академія” 029   у т. ч. за освітньо-професійними програмами 4 4 0
120 Національний університет “Острозька академія” 031   Релігієзнавство 10 10 0
120 Національний університет “Острозька академія” 031   у т. ч. за освітньо-професійними програмами 10 10 0
120 Національний університет “Острозька академія” 032   Історія та археологія 12 12 0
120 Національний університет “Острозька академія” 032   у т. ч. за освітньо-професійними програмами 12 12 0
120 Національний університет “Острозька академія” 034   Культурологія 6 6 0
120 Національний університет “Острозька академія” 034   у т. ч. за освітньо-професійними програмами 6 6 0
120 Національний університет “Острозька академія” 035 01 Філологія (українська мова та література) 15 15 0
120 Національний університет “Острозька академія” 035 01 у т. ч. за освітньо-професійними програмами 15 15 0
120 Національний університет “Острозька академія” 035 041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська) 25 25 0
120 Національний університет “Острозька академія” 035 041 у т. ч. за освітньо-професійними програмами 25 25 0
120 Національний університет “Острозька академія” 051   Економіка 4 4 0
120 Національний університет “Острозька академія” 051   у т. ч. за освітньо-професійними програмами 4 4 0
120 Національний університет “Острозька академія” 052   Політологія 7 7 0
120 Національний університет “Острозька академія” 052   у т. ч. за освітньо-професійними програмами 7 7 0
120 Національний університет “Острозька академія” 053   Психологія 9 9 0
120 Національний університет “Острозька академія” 053   у т. ч. за освітньо-професійними програмами 9 9 0
120 Національний університет “Острозька академія” 061   Журналістика 3 3 0
120 Національний університет “Острозька академія” 061   у т. ч. за освітньо-професійними програмами 3 3 0
120 Національний університет “Острозька академія” 071   Облік та оподаткування 2 2 0
120 Національний університет “Острозька академія” 071   у т. ч. за освітньо-професійними програмами 2 2 0
120 Національний університет “Острозька академія” 072   Фінанси, банківська справа та страхування 14 14 0
120 Національний університет “Острозька академія” 072   у т. ч. за освітньо-професійними програмами 14 14 0
120 Національний університет “Острозька академія” 291   Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 15 15 0
120 Національний університет “Острозька академія” 291   у т. ч. за освітньо-професійними програмами 15 15 0
120 Національний університет “Острозька академія” 999   Всього 126 126 0
120 Національний університет “Острозька академія” 999   у т. ч. за освітньо-професійними програмами 126 126 0