Розмір плати за навчання на умовах контракту

ОС «Магістр» на 2017-2019 н.р. (денна форма навчання)*

Галузь знань Спеціальність НаУ “Острозька академія” 2017/2019 н.р.
1 семестр, грн. 2 семестр, грн. 3 семестр, грн. Загальна вартість за весь період навчання, грн.
Навчально-науковий Інститут права ім. І.Малиновського
08 Право 081 Право 8250 8250 6600 23100

Економічний факультет

07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування 6950 6950 5560 19460
05 Соціальні та поведінкові дисципліни 051 Економіка /економічна кібернетика 7250 7250 5800 20300
07 Управління та адміністрування 072 Облік і оподаткування / облік і аудит 6450 6450 5160 18060

Факультет романо-германських мов

03 Гуманітарні науки 035 Філологія / Мова і література (англійська, німецька) 8750 8750 7000 24500

Факультет   політико-інформаційного менеджменту

02 Культура і мистецтво 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа / документознавство та інформаційна діяльність 7150 7150 5720 20020
05 Соціальні та поведінкові дисципліни 052 Політологія 6450 6450 5160 18060
05 Соціальні та поведінкові дисципліни 053 Психологія 7250 7250 5800 20300

Факультет міжнародних відносин

03 Гуманітарні науки 032 Історія та археологія 5750 5750 4600 16100
05 Соціальні та поведінкові дисципліни 055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / міжнародні відносини 8950 8950 7160 25060
05 Соціальні та поведінкові дисципліни 055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії /  країнознавство 7500 7500 6000 21000

Гуманітарний факультет

03 Гуманітарні науки 035 Філологія. Українська мова і література 5950 5950 4760 16660
06 Журналістика 061 Журналістика 7450 7450 5960 20860
03 Гуманітарні науки 034 Культурологія 6450 6450 5160 18060
03 Гуманітарні науки 033 Філософія 6450 6450 5160 18060

* Вищий навчальний заклад має право змінювати плату за навчання у порядку, передбаченому договором, не частіше одного разу на рік і не більш як на офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік (ст. 73 Закону України “Про вищу освіту”).