для вступників на основі вступних іспитів та співбесіди 2019 році для вступників на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра

для вступників на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь(рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.