На навчання для здобуття ступеня бакалавра здійснюється прийом осіб на другий (третій) курс (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста . Прийом здійснюється за результатами фахових вступних випробувань.

Особа може вступити на другий курс для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста. Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

Перелік фахових та додаткових іспитів:

Спеціальність Фаховий іспит Додатковий іспит
Культурологія Історія України Українська мова
Філософія Історія України Українська мова
Філологія (українська мова та література) Українська мова Історія України
Філологія (англійська мова та література) Англійська мова Українська мова
Економічна кібернетика  

Основи економіки

 

Математика

Фінанси і кредит
Облік і аудит
Правознавство Основи права Історія України
Історія Історія України Українська мова
Країнознавство Історія України Англійська мова
Міжнародні відносини
Психологія Біологія Українська мова
Політологія Історія України Англійська мова
Документознавство та інформаційна діяльність Українська мова Англійська мова

Для осіб, які здобули базову або повну вищу освіту, при прийомі на навчання з метою здобуття ступеня бакалавра за іншим напрямом підготовки у межах вакантних місць ліцензованого обсягу, фахове випробування проводиться за тестовими технологіями із використанням комп’ютерної техніки відповідно до Положення про організацію та проведення вступних випробувань у Національному університеті “Острозька академія”.

Для спеціальностей культурологія, документознавство та інформаційна діяльність, філософія, історія, політологія, правознавство проводиться вступне випробування з дисципліни «Історія України».

Для спеціальностей філологія (англійська мова та література), міжнародні відносини, країнознавство проводиться вступне випробування з дисципліни «Англійська мова».

Для спеціальностей філологія (українська мова та література), журналістика проводиться вступне випробування з дисципліни «Українська мова та література».

Для спеціальності психологія проводиться вступне випробування з дисципліни «Біологія».

Для спеціальностей економічна кібернетика, фінанси і кредит, облік і аудит проводиться вступне випробування з дисципліни «Математика».