Перелік конкурсних предметів, творчого заліку для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

Галузь знань Освітня-професійна програма Спеціалізація

 

Перелік конкурсних предметів Вага

предмета

02 Культура і мистецтво 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Менеджмент інформаційно-комунікаційних технологій.

Документознавство та інформаційна діяльність.

Е-врядування.

Комунікаційний дизайн.

Digital Маркетинг.

1. Українська мова та література 0,3
2. Історія України 0,3
3. Іноземна мова або математика 0,3
03 Гуманітарні науки 034 Культурологія Теорія культури.

Кіберкультура.

Кроскультурний менеджмент.

 

1. Українська мова та література 0,4
2. Історія України 0,3
3. Географія або іноземна мова 0,2
03 Гуманітарні науки 032 Історія та археологія  

 

Історія України зі знанням іноземної мови.

1. Українська мова та література 0,2
2. Історія України 0,5
3. Іноземна мова або географія 0,2
03 Гуманітарні науки 033 Філософія Релігія в міжнародних відносинах.

 

 

1. Українська мова та література 0,3
2. Історія України 0,4
3. Математика або Іноземна мова 0,2
03 Гуманітарні науки 033 Філософія  

Практична філософія: коучинг та консалтинг.

1. Українська мова та література 0,3
2. Історія України 0,4
3. Математика або Іноземна мова 0,2
03 Гуманітарні науки 035.041 Філологія. Германські мови та література (переклад включно) Германські мови та література (переклад включно), перша англійська 1. Українська мова та література 0,3
2. Англійська мова 0,4
3. Історія України або географія 0,2
03 Гуманітарні науки 035.01 Українська мова та література Українська мова.

Українська мова і література, польська мова.

Літературна творчість.

1. Українська мова та література 0,5
2. Іноземна мова 0,2
3. Історія України  або географія 0,2
05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія Вікова та педагогічна психологія.

Клінічна психологія.

Дизайн-мислення та психологія розвитку.

1. Українська мова та література 0,3
2. Біологія 0,3
3.Математика або іноземна мова 0,3
05 Соціальні та поведінкові науки 052 Політологія Політичний консалтинг.

Європейські студії.

Публічна політика. Політична журналістика.

1. Українська мова та література 0,2
2. Історія України 0,4
3. Іноземна мова або математика 0,3

 

 

12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні технології в менеджменті 1. Українська мова та література 0,3
2. Математика 0,4
3. Фізика або іноземна мова 0,2
29 Міжнародні відносини 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Країнознавство.

Зовнішня та безпекова політика держав світу.

Міжнародний туризм і регіональні відносини.

1. Українська мова та література 0,3
2. Іноземна мова 0,3
3.Історія України або математика 0,3
29 Міжнародні відносини 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародні відносини

Міжнародні організації та інтеграційні процеси.

Європеїстика.

1. Українська мова та література 0,3
2. Іноземна мова 0,3
3.Історія України або математика 0,3
06 Журналістика 061 Журналістика Новітні медіа та онлайнова журналістика.

Реклама і ПР.

 

1. Українська мова та література 0,5
2. Історія України 0,2
3. Математика або іноземна мова 0,2
08 Право 081 Право  

 

Право.

1. Українська мова та література 0,3
2. Історія України 0,4
3. Іноземна мова або математика 0,2
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Економічна кібернетика.

 

Цифровий маркетинг.

1. Українська мова та література 0,3
2. Математика 0,4
3. Географія або іноземна мова 0,2
07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування Бізнес-аналітика.

 

Проектний менеджмент.

1. Українська мова та література 0,3
2. Математика 0,3
3. Географія або іноземна мова 0,3
07 Управління та адміністрування

 

071 Облік і оподаткування

 

 

Облік і оподаткування в управлінні бізнесом.

1. Українська мова та література 0,3
2. Математика 0,3
3. Географія або іноземна мова 0,3
22 Охорона здоров’я 229 Громадське здоров’я Промоція здоров’я.

Менеджмент здоров’я.

Епідеміологія та біостатистика.

 

 

1. Українська мова та література 0,3
2. Біологія 0,3
3. Математика або іноземна мова 0,3
25 Воєнні науки, національна безпека 256 Національна безпека  (за окремими сферами забезпечення і видами) Військова безпека.

Міжнародна безпека.

Інформаційна безпека.

Економічна безпека.

Внутрішньополітична безпека.

1. Українська мова та література 0,3
2. Іноземна мова 0,3
3. Історія України або математика 0,3

 

Мінімальна кількість балів для допуску до участі у конкурсі  – 100

Вага середнього бала документа про повну середню освіту становить 0,1.

Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти для окремих спеціальностей для небюджетних конкурсних пропозицій (денна форма навчання) і в заяві вступника зазначено: «претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб»

Галузь знань

Освітня програма

Перелік конкурсних предметів

Вага

предмета

05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка 1. Українська мова та література

0,3

2. Історія України

0,3

3. Географія або іноземна мова

0,3

07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування 1. Українська мова та література

0,3

2. Історія України

0,3

3. Географія або іноземна мова

0,3

07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування 1. Українська мова та література

0,3

2. Історія України

0,3

3. Географія або іноземна мова

0,3

12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки 1. Українська мова та література

0,3

2. Історія України

0,3

3. Математика або географія

0,3

Мінімальна кількість балів для допуску до участі у конкурсі – 100

Вага середнього бала документа про повну середню освіту становить 0,1.

Вступник може претендувати на участь у конкурсі виключно за кошти фізичних та /або юридичних осіб.

Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти для окремих спеціальностей для небюджетних конкурсних пропозицій (заочна форма навчання) і в заяві вступника зазначено: «претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб»

Галузь знань

Освітня програма

Перелік конкурсних предметів

Вага

предмета

02 Культура і мистецтво 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 1. Українська мова та література

0,3

2. Історія України

0,3

3. Іноземна мова або географія

0,3

03 Гуманітарні науки 033 Філософія 1. Українська мова та література

0,3

2. Історія України

0,4

3. Географія або іноземна мова

0,2

03 Гуманітарні науки 035.01 Українська мова та література 1. Українська мова та література

0,5

2. Історія України

0,2

3. Іноземна мова або географія

0,2

05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія 1. Українська мова та література

0,3

2. Біологія

0,3

3.Історія України або іноземна мова

0,3

08 Право 081 Право 1. Українська мова та література

0,3

2. Історія України

0,4

3. Іноземна мова або географія

0,2

22 Охорона здоров’я 229 Громадське здоров’я 1. Українська мова та література

0,3

2. Біологія

0,3

3. Історія України або іноземна мова

0,3

29 Міжнародні відносини 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. Країнознавство. 1. Українська мова та література

0,3

2. Іноземна мова

0,3

3. Історія України або географія

0,3

29 Міжнародні відносини 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. Міжнародні відносини. 1. Українська мова та література

0,3

2. Іноземна мова

0,3

3. Історія України або географія

0,3

Мінімальна кількість балів для допуску до участі у конкурсі — 100.

Вага середнього бала документа про повну середню освіту становить 0,1.

Вступник може претендувати на участь у конкурсі виключно за кошти фізичних та /або юридичних осіб.