на основі повної загальної середньої освіти

Строки прийому заяв та документів

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається

02 липня

Прийом заяв та документів 12 липня
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів 20 липня до 8.00
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 26 липня до 8.00
Строки проведення вступних іспитів з 21 до 26 липня
Строки проведення співбесіди з 21 – 23 липня
Творчий залік для спеціальності 061 Журналістика з 01 лютого

до 15.00 26 липня

Оприлюднення списку осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди до 12.00 24 липня
Виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення для осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди до 18.00 25 липня
Зарахування на місця державного замовлення для осіб, які виконали вимоги до 12.00 26 липня
Рейтинговий список вступників не пізніше 01 серпня
Виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення до 18.00 06 серпня
Зарахування вступників за державним замовленням до 18.00 07 серпня
Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб до 30 серпня

Переведення на вакантні місця державного замовлення, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних до 18.00 18 серпня
Етапи вступної кампанії Заочна форма навчання
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 02 липня
Прийом заяв та документів 1 серпня
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів 20 серпня
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 30 серпня
Строки проведення вступних іспитів з 21 до 23 серпня
Строки проведення співбесіди з 21 до 23 серпня
Оприлюднення списку осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди 24 серпня
Рейтинговий список вступників 31 серпня
Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб до 15 вересня

Прийом заяв та документів для вступу

Вступник може подати до семи заяв на місця державного та регіонального замовлення в закритих (фіксованих) та відкритих конкурсних пропозиціях не більше ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.
Під час подання заяв на відкриті та закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:

 • «претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або регіональним замовленням»;
 • «претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб».

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь у конкурсі виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб.
Подання заяви тільки в електронній формі.

Подання заяви у паперовій формі для вступника:

 • для реалізації права на вступ за співбесідою, іспитами та/або квотою-1;
 • за наявності розбіжностей у прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в його документах;
 • у разі подання іноземного документа про освіту;
 • у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
 • у разі відсутності в Єдиній базі відомостей про документи про середню або вищу освіту, які є підставою для допуску до участі в конкурсі;
 • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву
 • в електронній формі з інших причин, підтвердженої довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.

Вступник пред’являє особисто оригінали:

 • документ, що посвідчує особу;
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання;
 • документ, який підтверджує подання заяви у паперовій формі.

на основі молодшого спеціаліста

Строки прийому заяв та документів

Етапи вступної кампанії Денна та заочна форма навчання Заочна форма навчання
Початок прийому заяв та документів 12 липня 16 липня
Закінчення прийому заяв та документів 18 год. 24 липня 15 серпня
Строки проведення фахових вступних випробувань 25 – 31 липня з 16 до 17 серпня
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 02 серпня 20 серпня
Строки закінчення вибору вступниками місця навчання 05 серпня 23 серпня
Терміни зарахування вступників не пізніше 08 серпня

 

27 серпня

Документи для вступу:

 • документ, що посвідчує особу;
 • документ державного зразка про здобутий рівень молодшого спеціаліста і додаток до нього;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством).

на основі базової або повної вищої освіти

Строки прийому заяв та документів

Початок прийому заяв та документів 16 липня
Закінчення прийому заяв та документів 15 серпня
Строки проведення фахових вступних випробувань з 16 до 18 серпня
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 20 серпня
Строки закінчення вибору вступниками місця навчання 23 серпня
Терміни зарахування вступників 27 серпня, 15 вересня

Документи для вступу:

 • копію документа, що посвідчує особу;
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

вступнику, який не менше одного року здобуває ступінь бакалавра

Строки прийому заяв та документів

Початок прийому заяв та документів 16 липня
Закінчення прийому заяв та документів 15 серпня
Строки проведення фахових вступних випробувань з 16 до 18 серпня
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 20 серпня
Строки закінчення вибору вступниками місця навчання 23 серпня
Терміни зарахування вступників 27 серпня, 15 вересня

Документи для вступу:

 • копія документа, що посвідчує особу;
 • копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • копія військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • для осіб, які здобувають ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план подають копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснювався вступ, і додаток до нього, засвідчений студентським відділом кадрів вищого навчального закладу і довідку про підтвердження виконання у повному обсязі навчального плану та середній показник успішності;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.