Розмір плати за навчання на умовах контракту

Для вступників на 1 курс денної форми навчання (ОС «Бакалавр», 2017-2021 н.р.) *

ОС «Бакалавр» на 2017-2021 н.р. (денна форма навчання) *

Галузь знань

Спеціальність

НаУ “Острозька академія” 2017/2021 н.р.

1 семестр, грн.

2 семестр, грн. 3 семестр, грн. 4 семестр, грн. 5 семестр, грн. 6 семестр, грн. 7 семестр, грн. 8 семестр, грн.

Загальна вартість за весь період навчання, грн.

Навчально-науковий інститут права ім. І. Малиновського

08 Право 081 Право 7975 7975 7975 7975 7975 7975 7975 7975 63800

Економічний факультет

07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування 6450 6450 6450 6450 6450 6450 6450 6450 51600
05 Соціальні та поведінкові дисципліни 051 Економіка  6750 6750 6750 6750 6750 6750 6750 6750 54000
07 Управління та адміністрування 072 Облік і оподаткування 5600 5600 5600 5600 5600 5600 5600 5600 44800

Факультет романо-германських мов

03 Гуманітарні науки 035 Філологія / Мова і література (англійська, німецька) 8450 8450 8450 8450 8450 8450 8450 8450 67600

Факультет   політико-інформаційного менеджменту

02 Культура і мистецтво 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа  5450 5450 5450 5450 5450 5450 5450 5450 43600
05 Соціальні та поведінкові дисципліни 052 Політологія 5850 5850 5850 5850 5850 5850 5850 5850 46800
05 Соціальні та поведінкові дисципліни 053 Психологія 6750 6750 6750 6750 6750 6750 6750 6750 54000
022 Охорона здоров’я 229 Громадське здоров’я 4900 4900 4900 4900 4900 4900 4900 4900 39200
25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону 256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності) 5450 5450 5450 5450 5450 5450 5450 5450 43600

Факультет міжнародних відносин

03 Гуманітарні науки 032 Історія та археологія 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 43200
05 Соціальні та поведінкові дисципліни 055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / міжнародні відносини 8450 8450 8450 8450 8450 8450 8450 8450 67600
05 Соціальні та поведінкові дисципліни 055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / регіональні студії 7450 7450 7450 7450 7450 7450 7450 7450 59600

Гуманітарний факультет

03 Гуманітарні науки 035 Філологія. Українська мова і література 5450 5450 5450 5450 5450 5450 5450 5450 43600
06 Журналістика 061 Журналістика 6950 6950 6950 6950 6950 6950 6950 6950 55600
03 Гуманітарні науки 034 Культурологія 5450 5450 5450 5450 5450 5450 5450 5450 43600
03 Гуманітарні науки 033 Філософія 5250 5250 5250 5250 5250 5250 5250 5250 42000

 
Для абітурієнтів, які вступають на 2 курс денної форми навчання (ОКР «Бакалавр», 2016-2019 н.р.)

(на основі молодшого спеціаліста, базової або повної вищої освіти)

Факультет та напрям підготовки

Вартість навчання, грн.

2 курс, грн.

3 курс, грн.

4 курс, грн.

Загальна вартість за весь період навчання, грн.

   Інститут права ім. І.Малиновського 
– правознавство

12620

12620

12620

37860

   Економічний факультет
– фінанси і кредит

9000

9000

9000

27000

– економічна кібернетика

9000

9000

9000

27000

– облік  та аудит

8080

8080

8080

24240

   Факультет романо-германських мов
 Філологія (англійська мова та література)

10600

10600

10600

31800

   Факультет   політико-інформаційного менеджменту
– документознавство та інформаційна діяльність

8580

8580

8580

25740

– політологія

8480

8480

8480

25440

– психологія

8680

8680

8680

26040

   Факультет міжнародних відносин
– історія

8070

8070

8070

24210

– міжнародні відносини

9000

9000

9000

27000

– країнознавство

8580

8580

8580

25740

   Гуманітарний факультет
– філологія (українська мова та література,  літературна творчість)

7980

7980

7980

23940

– журналістика

8280

8280

8280

24840

– культурологія

8280

8280

8280

24840

– релігієзнавство

8070

8070

8070

24210

Для абітурієнтів, які вступають на 3 курс денної форми навчання (ОКР «Бакалавр», 2016-2018 н.р.)

(на основі молодшого спеціаліста, базової або повної вищої освіти)

Факультет та напрям підготовки

Вартість навчання, грн.

3 курс, грн.

4 курс, грн.

Загальна вартість за весь період навчання, грн.

   Інститут права ім. І.Малиновського 
– правознавство

12680

12680

25360

   Економічний факультет
– фінанси і кредит

9050

9050

18100

– економічна кібернетика

9050

9050

18100

– облік  та аудит

8120

8120

16240

   Факультет романо-германських мов
 Філологія (англійська мова та література)

10650

10650

21300

   Факультет   політико-інформаційного менеджменту
– документознавство та інформаційна діяльність

8620

8620

17240

– політологія

8520

8520

17040

– психологія

8720

8720

17440

   Факультет міжнародних відносин
– історія

8110

8110

16220

– міжнародні відносини

9050

9050

18100

– країнознавство

8620

8620

17240

   Гуманітарний факультет
– філологія (українська мова та література,  літературна творчість)

8020

8020

16040

– журналістика

8320

8320

16640

– культурологія

8320

8320

16640

– релігієзнавство

8110

8110

16220

 Для абітурієнтів, які вступають на 4 курс денної навчання (ОКР «Бакалавр», 2016-2017 н.р.)

 (на основі молодшого спеціаліста, базової або повної вищої освіти)

 

Факультет та напрям підготовки

Вартість навчання, грн.

4 курс, грн.

   Інститут права ім. І.Малиновського 
– правознавство

12740

   Економічний факультет
– фінанси і кредит

9100

– економічна кібернетика

9100

– облік  та аудит

8160

   Факультет романо-германських мов
 Філологія (англійська мова та література)

10700

   Факультет   політико-інформаційного  менеджменту
– документознавство та інформаційна діяльність

8660

– політологія

8560

– психологія

8760

   Факультет міжнародних відносин
– історія

8150

– міжнародні відносини

9100

– країнознавство

8660

   Гуманітарний факультет
– філологія (українська мова та література, літературна творчість)

8060

– журналістика

8360

– культурологія

8360

– релігієзнавство

8150

* Вищий навчальний заклад має право змінювати плату за навчання у порядку, передбаченому договором, не частіше одного разу на рік і не більш як на офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік (ст. 73 Закону України “Про вищу освіту”).