КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ

Економічний факультет

Код спеціальності – 122 Комп’ютерні науки
Освітньо-професійна програма: Комп’ютерні науки

Денна форма (1 курс):
Ліцензований обсяг – 50 місць.
Максимальна кількість державних місць – 11 місць
Вартість навчання за контрактом – 19 300 грн

Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти для бюджетних конкурсних пропозицій:

 • Українська мова та література
 • Математика
 • Фізика або іноземна мова

Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти  для небюджетних конкурсних пропозицій і в заяві вступника зазначено: «претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб»:

 • Українська мова та література
 • Історія України
 • Математика або географія

або

 • Українська мова та література
 • Іноземна мова
 • Математика або фізика

Мінімальний прохідний бал на державну форму навчання у 2019р.175,032

Середній прохідний бал для вступу на платну форму навчання у 2019р. – 150

Вступники на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО допускаються до конкурсного відбору на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані або переведені на такі місця в разі наявності конкурсного балу не менше ніж 125,000

Мінімальна кількість балів для допуску до участі у конкурсі виключно на платну форму навчання 100

Розрахувати конкурсний бал>>

Причини обрати  спеціальність «Компютерні науки» в НаУОА:

 • отримаєте якісні освітні послуги в галузі комп’ютерних технологій та програмування у ЗВО вільному від корупції;
 • оволодієте сучасними професійними знаннями та навичками, необхідними для гарантованого працевлаштування за фахом;
 • досконало вивчите англійську мову і отримаєте неабиякі конкурентні переваги на ринку праці України та зарубіжжя;
 • навчитеся працювати в команді та розв’язувати складні задачі в умовах неповної інформації та суперечливих вимог;
 • опануєте мистецтво самопрезентації та ефективної комунікації з оточенням;
 • поринете у неймовірно цікаве студентське життя.

За спеціальністю «Компютерні науки» Ви зможете отримати:

 • ступінь бакалавра комп’ютерних наук

Можливості працевлаштування:

 • розробником інтелектуальних та інформаційних систем,
 • Web-розробником,
 • Web-дизайнером,
 • менеджером ІТ-проектів,
 • системним архітектором,
 • системним адміністратором,
 • розробником і адміністратором баз даних,
 • адміністратором комп’ютерних мереж,
 • програмістом (бази даних), прикладним та системним програмістом,
 • аналітиком комп’ютерних систем,
 • тестувальником програмного забезпечення,
 • ІТ-інженером із захисту інформації.

Додаткові можливості:

 • участь в програмах академічної мобільності та отримання подвійного диплому в одному із європейських вузів;
 • паралельне навчання на іншому факультеті НаУОА з метою здобуття другої вищої освіти;
 • вивчення, окрім англійської, інших іноземних мов за сертифікатними програмами НаУОА;
 • здійснення наукових досліджень та участь у студентських конференціях, конкурсах та брейн-рингах з питань розвитку національної та світової економіки;
 • навчання у Школі молодіжного підприємництва НаУОА щодо започаткування власної справи;
 • поєднання працевлаштування та навчання за індивідуальним графіком після закінчення 3 курсу;
 • заняття улюбленим видом спорту: футболом, тенісом, баскетболом, шейпінгом, волейболом, степ-аеробікою тощо;
 • вдосконалення лідерських здібностей у студентських органах самоврядування та багато іншого.

У нас Ви вивчатимете курси:

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

цикл загальної підготовки:

 • англійська мова,
 • історія України,
 • філософія
 • українська мова (за професійним спрямуванням)
 • національна безпека України
 • основи педагогіки та психології
 • історія української культури та Острозької академії

цикл професійної підготовки:

 • створення Web-сервісів за допомогою WCF
 • математичний аналіз
 • дискретна математика
 • фізика
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • web-розробка серверної частини
 • основи програмування
 • програмування на C#
 • організація баз даних та знань,
 • основи комп’ютерної графіки
 • математичні методи оптимізації та дослідження операцій
 • web-розробка клієнтської частини
 • комп’ютерні мережі
 • тестування програмного забезпечення
 • інтелектуальні інформаційні системи
 • алгоритми і структури даних
 • технології захисту інформації в комп’ютерних системах
 • операційні системи
 • комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютера
 • проектування інформаційних систем
 • технології колективної роботи над проектом
 • технології інформаційного менеджменту
 • проектний менеджмент в ІТ-бізнесі
 • програмування додатків для мобільних пристроїв
 • об’єктно-орієнтоване програмування
 • розробка ігрових додатків
 • курсовий проект.

Вибіркові навчальні дисципліни:

цикл загальної підготовки:

 • історія музичного та образотворчого мистецтва
 • основи ділового етикету;

цикл професійної підготовки:

 • управління ІТ-проектами
 • менеджмент
 • технології доповненої реальності
 • патерни проектування
 • чисельні методи
 • теорія ймовірностей
 • імовірнісні процеси та математична статистика
 • програмування та наукові обчислення на мові Python
 • технології створення програмних продуктів
 • розробка Web-сайтів засобами ASP.net
 • основи підприємницької діяльності
 • цифровий маркетинг
 • основи хмарних технологій
 • інтелектуальний аналіз даних
 • методи та системи штучного інтелекту
 • сучасні скриптові фреймворки
 • алгоритми роботи з великими масивами даних

Вас можуть також зацікавити такі спеціальності: міжнародні фінанси, державні та корпоративні фінанси, економічна кібернетика, фінанси, банківська справа та страхування, облік і оподаткування, цифровий маркетинг.

Контактна особа:

Анатолій Павлович Власюк

(068) 007-09-15

anatoliy.vlasyuk@oa.edu.ua