КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ

Економічний факультет

Код спеціальності – 122 Комп’ютерні науки

Денна форма (1 курс):

Ліцензований обсяг – 50 місць.

Максимальна кількість державних місць – 10 місць

Вартість навчання за рік – 15 700 грн

Перелік конкурсних предметів, творчого заліку для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти:

 • Українська мова та література
 • Математика
 • Фізика або іноземна мова

Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти  для окремих спеціальностей для небюджетних конкурсних пропозицій і в заяві вступника зазначено: «претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб»:

 • Українська мова та література
 • Історія України
 • Математика або географія

або

 • Українська мова та література
 • Іноземна мова
 • Математика або фізика

Мінімальний прохідний бал на державну форму навчання у 2018р.171,6

Розрахувати конкурсний бал>>

Причини обрати  спеціальність «Компютерні науки» в НаУОА:

 • отримаєте якісні освітні послуги в галузі комп’ютерних технологій та програмування у ЗВО вільному від корупції;
 • оволодієте сучасними професійними знаннями та навичками, необхідними для гарантованого працевлаштування за фахом;
 • досконало вивчите англійську мову і отримаєте неабиякі конкурентні переваги на ринку праці України та зарубіжжя;
 • навчитеся працювати в команді та розв’язувати складні задачі в умовах неповної інформації та суперечливих вимог;
 • опануєте мистецтво самопрезентації та ефективної комунікації з оточенням;
 • поринете у неймовірно цікаве студентське життя.

За спеціальністю «Компютерні науки» Ви зможете отримати:

 • ступінь бакалавра в галузі комп’ютерних наук за спеціалізацією «Комп’ютерні технології в менеджменті».

У нас Ви вивчатимете курси:

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

цикл загальної підготовки:

 • англійська мова,
 • історія України,
 • філософія
 • українська мова (за професійним спрямуванням)
 • національна безпека України
 • основи педагогіки та психології
 • історія української культури та Острозької академії

цикл професійної підготовки:

 • створення Web-сервісів за допомогою WCF
 • математичний аналіз
 • дискретна математика
 • фізика
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • web-розробка серверної частини
 • основи програмування
 • програмування на C#
 • організація баз даних та знань,
 • основи комп’ютерної графіки
 • математичні методи оптимізації та дослідження операцій
 • web-розробка клієнтської частини
 • комп’ютерні мережі
 • тестування програмного забезпечення
 • інтелектуальні інформаційні системи
 • алгоритми і структури даних
 • технології захисту інформації в комп’ютерних системах
 • операційні системи
 • комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютера
 • проектування інформаційних систем
 • технології колективної роботи над проектом
 • технології інформаційного менеджменту
 • проектний менеджмент в ІТ-бізнесі
 • програмування додатків для мобільних пристроїв
 • об’єктно-орієнтоване програмування
 • розробка ігрових додатків
 • курсовий проект.

Вибіркові навчальні дисципліни:

цикл загальної підготовки:

 • історія музичного та образотворчого мистецтва
 • основи ділового етикету;

цикл професійної підготовки:

 • управління ІТ-проектами
 • менеджмент
 • технології доповненої реальності
 • патерни проектування
 • чисельні методи
 • теорія ймовірностей
 • імовірнісні процеси та математична статистика
 • програмування та наукові обчислення на мові Python
 • технології створення програмних продуктів
 • розробка Web-сайтів засобами ASP.net
 • основи підприємницької діяльності
 • цифровий маркетинг
 • основи хмарних технологій
 • інтелектуальний аналіз даних
 • методи та системи штучного інтелекту
 • сучасні скриптові фреймворки
 • алгоритми роботи з великими масивами даних

Після навчання Ви зможете працювати:

 • розробник інтелектуальних та інформаційних систем, Web-розробник,  Web-дизайнер;
 • менеджер ІТ-проектів; системний архітектор, системний адміністратор;
 • розробник і адміністратор бази даних;
 • адміністратор комп’ютерних мереж;
 • програміст (бази даних), прикладний та системний програміст;
 • аналітик комп’ютерних систем;
 • тестувальник програмного забезпечення;
 • ІТ-інженером із захисту інформації.

Навчаючись на цій спеціальності Ви зможете:

 • розробляти математичне, інформаційне та програмне забезпечення інформаційних систем у галузі інформаційних технологій;
 •  адмініструвати  бази даних і системи;
 •  реалізовувати  усі етапи створення програмного  забезпечення для замовника;
 • здійснювати конструювання програмних засобів, їх тестування, інсталяцію, підтримку, супроводження.

Додаткові можливості:

 • безкоштовне навчання за обраним фахом у провідних університетах світу терміном 1-2 семестри у разі відмінного навчання;
 • участь в програмах академічної мобільності та отримання подвійного диплому в одному із європейських університетів;
 • участь у міжнародних студентських обмінних програмах соціального та пізнавального характеру;
 • набуття професійних знань в Острозькій академічній ІТ-школі (OAІТШ);
 • навчання у Школі молодіжного підприємництва НаУОА щодо започаткування власної справи.

Вас можуть також зацікавити такі спеціальності: економіка, фінанси, банківська справа та страхування, облік і оподаткування.

Контактна особа:

Олександр Миколайович

(067) 745-52-64

oleksandr.novoseletskyy@oa.edu.ua